LATEST NEWS

- News from the industry

Avanade lanserar nya Micro­soft 365 Copilot-tjänster

Ska hjälpa företag och anställda att dra nytta av AI
Avanade, en ledande leverantör av Microsoft-lösningar, lanserar sex nya tjänster för Microsoft 365 Copilot. Tjänsterna är utformade för att rusta företag och anställda att dra nytta av AI.

Åtta av tio anställda förväntar sig att generativa AI-verktyg påverkar upp till 20 timmar av deras arbetstid varje vecka. Det visar Avanades senaste rapport om företags AI-beredskap. Samma rapport visar också att företag ofta förbiser de anställda i implementeringsprocessen av AI.

Därför lanserar Avanade nu en rad tjänster som ska guida företag på deras AI-resa och se till att AI används på ett ansvarsfullt sätt, från startfasen med Microsoft 365 Copilot till full integration.

"Framgångsrik användning av artificiell intelligens håller snabbt på att bli en viktig konkurrensfördel i dagens affärslandskap med stora tillväxtmöjligheter för företag världen över. Och de som inte agerar nu riskerar att hamna på efterkälken och gå miste om utvecklingsmöjligheter", säger Veit Siegenheim, Avanade Global Future of Work Business Lead.

Sparade upp till två timmar per dag
Avanade var bland de utvalda företag som ingick i Microsofts privata förhandstest och Early Access Program för Microsoft 365 Copilot. Sedan februari 2023 har Avanade testat Microsoft 365 Copilot, och enligt feedbacken från de anställda har de redan under första sex veckorna sparat upp till två timmars arbetstid per dag.

"Vi har sett hur Copilot kan omforma framtidens arbete. Den feedback som vi fått på Copilot i Teams har varit otrolig, inte minst kring dess förmåga att ställa frågor under möten och strukturera upp åtgärdspunkter och sammanfattningar, säger Veit Siegenheim. Vi är exalterade över hur tekniken fungerar. Den kommer att kunna revolutionera framtiden för våra arbetsplatser."

Baserat på de omfattande testerna med Microsoft 365 Copilot utvecklade Avanade sex tjänster som ytterligare ska stärka implementeringen av AI både strategiskt och taktiskt. Nu är företaget redo att rulla ut verktygen till sina kunder.

"Microsoft 365 Copilot är ett stort steg framåt i AI-transformationen, och gör det möjligt för företag att ta vara på nya möjligheter, förbättra produktiviteten och skapa konkurrensfördelar. Avanades omfattande Microsoft 365 Copilot-tjänster ger företag ett säkert och ansvarsfullt ramverk för att utforska och utnyttja potentialen med generativ AI på den moderna arbetsplatsen", säger Veit Siegenheim.

Generellt råder det stor optimism kring AI och dess inflytande på arbetet i vardagen. Enligt Avanades senaste rapport om företags AI-beredskap förväntar sig 79 procent av de anställda att generativa AI-verktyg som Microsoft 365 Copilot kommer att påverka upp till 20 timmar av arbetet varje vecka. Men enligt rapporten kan företag också missa att säkerställa att AI introduceras ansvarsfullt och effektivt i det dagliga livet. Ungefär hälften (49 procent) av de anställda litar inte fullt ut på företagets tekniska integration av generativ AI, och endast 48 procent av företagen har etablerat robusta riktlinjer och policyer för ansvarsfull AI.

Eftersom förberedelser är avgörande för att framgångsrikt integrera AI i alla organisationer, är Avanades nya tjänster utformade för att hjälpa företagsledare att förstå fördelarna med Microsoft 365 Copilot och vägleda dem genom hela processen – från planering till sömlös implementering.

"Att utrusta anställda med rätt verktyg och utbildning genom Microsoft 365 Copilot kommer i slutändan att minska tiden det tar att omvandla insikter till kunskap och handling”, säger Veit Siegenheim.

Avanades nya Copilot-tjänster inkluderar:

Microsoft 365 Copilot Assessment, som förbereder kunderna att använda Microsoft 365 Copilot och tillhandahåller en styrningsstruktur för att optimera tekniken för generativ AI.

Microsoft 365 Copilot Value Framework, som hjälper till att definiera och anpassa affärsmål med Microsoft 365 Copilots kapacitet, prioritera nya sätt att arbeta och skapa ett ramverk för att mäta framsteg.

Microsoft 365 Copilot Information Management Accelerator som maximerar dataupptäckt och hantering med Copilot med hjälp av Avanade-experter som bedömer datastyrning, identifierar risker och rekommenderar governance-modeller, samt sätter upp säkerhetsåtgärder och informationsarkitektur.

Microsoft 365 Copilot Change Enablement Accelerator som säkerställer att anställda är redo att arbeta med AI från start till fullständig implementering och ger dem möjlighet att arbeta på nya sätt.

Microsoft 365 Copilot Transformation som anpassar och förbereder verksamheten på att arbeta i linje med Copilots potential – både i relation till medarbetarnas förutsättningar, affärsengagemang och plattformsberedskap.

Microsoft 365 Copilot Extensibility Accelerator som skapar och distribuerar anpassade tillägg till Microsoft 365 Copilot. Programmet inkluderar en inlärnings- och utforskningssession, en idéworkshop och en utvecklingsfas där anpassade kontakter och plugins levereras för att förbättra Copilots funktionalitet.

Avanade har redan hjälpt 70 kunder att utforska Microsoft 365 Copilot och arbetar för närvarande med fler kunder som ska rulla ut tekniken.

Läs mer om Avanades Microsoft 365 Copilot-tjänster här.

Mediakontakter
Suzanna Abarca
+46 72 511 90 08
suzanna.abarca@avanade.com

Jan Fredriksson
+46 70 716 00 68
jan@nlpr.se
Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige