LATEST NEWS

- News from the industry

Ansluter en av Sveriges största batteriparker

Vattenfall ansluter en ny batteripark i Stockholmsregionen
20 MW batterieffekt tillförs till elsystemet när Vattenfall Eldistribution ansluter en ny batteripark i Stockholmsregionen.

Intresset för batterilagring har ökat markant de senaste åren och Vattenfall Eldistribution hanterar många förfrågningar om anslutning av både storskaliga och mindre anläggningar.

Den nya batteriparken som nu är på plats i Haninge i Stockholm är en av Sveriges största med en kapacitet på 20 megawatt. Det är också den största som Vattenfall Eldistribution har anslutit till sitt elnät.

– Vi är glada över att kunna ansluta mer effekt till elnätet och bidra till denna lösning som balanserar elnätet när det behövs, säger Ann-Marie Gelius, chef för Nätanslutningar på Vattenfall Eldistribution.

Batterilagring fungerar som en gigantisk powerbank och laddas upp när elanvändningen är låg och laddas ur när behovet är högt. På så sätt hjälper batterilagret till att balansera elsystemet.

Efterfrågan på balanskraft är hög och anläggningen i Haninge är den första av flera i Stockholm Exergi och Polar Structures gemensamma satsning på batteriparker.

Innan anslutningen föregicks projektet av en noggrann anslutnings- och projekteringsprocess.

– Då stora energilager är en relativt ny typ av kund är det särskilt spännande för oss att ansluta denna batteripark. Vi får ännu bättre insikter och kan framöver bidra än mer till att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Anders Warg, chef för Nätanslutningar elektrifiering på Vattenfall Eldistribution.

Batteriparken har anslutits direkt till regionnätsstationen som finns i nära anslutning och där ett reinvesteringsprojekt genomfördes. Som en del i Vattenfall Eldistributions omfattande uppgraderingsarbete av elnätet i Stockholm ska stationen spänningshöjas till 130 kV och nya kablar har behövt dras för en kortare sträcka.

Stora anslutningsprojekt är inget nytt för Vattenfall Eldistribution. Och elnätsutbyggnad är vardag i företaget. I detta projekt har ett gott samarbete med en engagerad kund varit en viktig faktor för att lyckas ansluta batteriparken och slutföra projektet i tid.

– Ju mer komplext, desto viktigare är det att samarbeta och ha en bra dialog kring utmaningar. Här har det fungerat fantastiskt bra. Vi har alla haft samma mål och har arbetat tillsammans för att nå det, säger Anders Warg.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige