LATEST NEWS

- News from the industry

AI spås som en av tre utmaningar

För it-branschen kommande år
It-branschen måste hålla koll på den snabba AI-transformationen, hållbarhetskrav samt framväxande marknadstrender. Annars kan tillväxten bli en stor utmaning för hela branschen. Det skriver Mathias Jensén på energihanteringsföretaget Eaton.

Digitaliseringen fick en kraftig skjuts under coronakrisen när företag världen över tvingades omforma sina arbetsmetoder. Det har inte slutat där. Nu, med den utbredda användningen av artificiell intelligens inom olika branscher, accelererar förändringstakten ännu mer.

Organisationer har vänt sig till molntjänster för att hantera de växande kraven på databehandling, lagring och hastighet för enorma datamängder. Samtidigt måste it-personal ta hänsyn till sin klimatpåverkan och integrera den i sina beslut och verksamhet, med tanke på olika regleringar och kundförväntningar. Denna snabbt föränderliga tid innebär utmaningar för it-branschen, men även en stor tillväxtpotential.

Mathias Jensén, försäljningschef med ansvar för it-segmentet på Eaton,delar här med sig av tre utmaningar it-branschen måste hålla koll på de kommande åren.

Grön it och förnybar energi förändrar spelplanen
Konsumenter ställer idag krav om miljöansvar från företag. Samtidigt pressas företag av regleringar som syftar till att minska deras utsläpp av växthusgaser. Miljöfaktorer väger numer tungt i företags beslut om it-upphandling, i allt från produktdesign, tillverkningsprocesser till val av leverantör.

“Grön it” är en växande trend som innebär att företag försöker minimera miljöpåverkan från sin verksamhet genom att införa virtuella miljöer, molntjänster och effektiv energihantering. De försöker också minska sitt koldioxidavtryck genom att gå över till förnybara energikällor, förbättra sin energieffektivitet och minska avfall. Detta innebär dock en utmaning för it-branschen – övergången från fossila bränslen till förnybar energi förändrar nämligen hur, var och när energi produceras, lagras och hanteras. De flesta tekniker som behövs för effektiv energihantering finns dock redan. Exempelvis kan UPS-system säkerställa stabiliteten i elnätet när alltmer energi kommer från icke planerbara förnybara källor.

Snabb AI-transformation kräver ständig uppdatering
Generativ AI fick sitt stora genombrott 2023, och det finns inga tecken på att dess popularitet kommer att avta. AI-marknaden väntas växa med 42 procent per år till 1,3 biljoner USD vid decenniets slut. Den bygger på befintlig teknik som tillämpad AI och industriell maskininlärning, vilket har stor potential inom de flesta branscher.

Den digitala transformationen är även en av de högsta prioriteringarna för EU. EU:s program för det digitala decenniet har mål för att vägleda den digitala transformationen fram till 2030. Ett av dessa mål är att 80 procent av den vuxna befolkningen ska ha grundläggande digital kompetens. Både digitala verktyg och människor spelar därför en nyckelroll i denna omvandling, och därför är det viktigt att kombinera dessa resurser. För att frigöra potentialen hos teknik som generativ AI måste organisationer bygga sina kanaler för system som tillåter dataflöde i realtid. Dessutom måste företag i branschen hålla sig ständigt uppdaterade om de senaste förändringarna för att kunna dra nytta av nya möjligheter både för sig själva och sina kunder, samt för att behålla sina konkurrensfördel. Exempelvis kommer de som använder molnet på ett strategiskt sätt kunna uppnå långsiktiga fördelar och göra det möjligt för kunderna att få större värde för sina it-moderniseringsstrategier.

Förändrade vanor och konsumtionstrender
Försäljningen av elbilar ökade med 35 procent i hela världen under 2023. 2030 beräknas nästan en tredjedel av alla bilar som säljs i världen vara elbilar och 2040 kommer det att finnas 730 miljoner elbilar på vägarna. Övergången från förbränningsmotorer till elbilar kräver en tillförlitlig och rikstäckande laddningsinfrastruktur. Och som all elektrisk och elektronisk utrustning kräver denna infrastruktur regelbundet underhåll för att säkerställa laddstationernas kontinuerliga drifttid och undvika onödiga serviceavbrott. Här kan it-branschen bidra till elektrifieringen genom underhåll, reparationer och support för att hålla den elektriska transportinfrastrukturen i gång.

Kontakt:
Maria Glennsjö
+46 8 598 940 03
mariaglennsjo@eaton.com

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper