LATEST NEWS

- News from the industry

AI revolutionerar arbets­livet, exempel från expert

Ny teknik förändrar arbetslivet i osäker tid
Det råder ett osäkert ekonomiskt och geopolitiskt klimat samtidigt som anställda i olika branscher kräver bättre villkor och löner. Och nu finns ny teknik som är redo att förändra hur vi arbetar.

Dessa trender sker just nu men de var också aktuella redan för 100 år sedan.

I början av 1900-talet resulterade en komplex politisk och ekonomisk miljö, tillsammans med arbetarnas svårigheter, i en ny era av innovation, produktivitet och nöjda arbetare. Det var en revolution, inte bara i hur utan också i varför vi arbetar.

Som futurist studerar Frank Diana affärsmässig, samhällelig och ekonomisk utveckling. Och det finns liknande tecken, som de under tidigt 1900-tal, vilka pekar på en kommande modern revolution som kommer att förändra vårt sätt att arbeta. Han tror också att dessa förändringar kommer att ske på liknande, positiva och medarbetarcentrerade sätt. På samma sätt som det löpande bandet gjorde jobben säkrare och enklare för ett sekel sedan, menar han att artificiell intelligens (AI) kommer att leda till en grundläggande men positiv förändring av hur arbetare engagerar sig i arbete. Här är Frank Dianas fyra exempel på dessa förändringar.

40-timmarsveckan kommer att förändras

För det första kommer arbetet att fokusera mer på de kompetenser och behov som är unika för en bransch, medan den underliggande administrationen, underhållet och andra generella uppgifter tas över av AI. Föreställ dig en lärare som kan fokusera mer på att utbilda barn och mindre på att betygsätta uppsatser.

Att reducera repetitiva enklare uppgifter kommer att låta de anställda fokusera på de faktorer som lockade dem till karriären i första hand, vilket leder till nöjdare och mer motiverade arbetstagare.

AI kommer också att göra det möjligt att utföra samma mängd arbete med mindre ansträngning och tid, vilket förverkligar balansen mellan arbete och privatliv på ett nytt sätt. Och även om företag kan försöka hålla fast vid traditionella arbetsstrukturer, som en arbetsvecka med fem dagar och 40 timmar, kommer nya generationer av arbetstagare, inklusive Generation Z, i allt högre grad att förvänta sig mer flexibilitet, frihet och balans mellan arbete och privatliv. Det kommer att skapa en kumulativ effekt som kommer att driva företag att i slutändan anpassa sin struktur. Fyrtio timmars arbete per vecka kommer helt enkelt inte att vara nödvändigt.

Anställda kommer att ha mer makt när myndigheter tar tag i AI

Även om framsteg inom arbetskultur kommer att räcka långt för att förändra uppfattningen om hur mycket arbete som kan och bör göras, kommer myndigheter sannolikt att tvingas vidta åtgärder för att säkerställa etisk och lämplig användning av mer kraftfull AI.

Ingripanden från myndigheter har tidigare varit viktiga för att förhindra ny teknik och nya ekonomiska metoder från att öka den ekonomiska ojämlikheten. Under de senaste åren har de rikaste 0,01 procenten överträffat de förmögenhetsnivåer som nåddes vid sekelskiftet 1900. Trots ingripanden från myndigheter för att jämna ut spelplanen innehar den gruppen i dag tio procent av USA:s tillgångar, jämfört med nio procent år 1913, enligt ekonomen Gabriel Zucman.

Lagstiftning som Sherman Antitrust Act, Federal Trade Commission Act och Clayton Antitrust Act hjälpte till att reglera de storföretag som hade löpt amok runt sekelskiftet. Denna typ av lagstiftningsåtgärder kan komma att tas igen. Den här gången skulle målet kunna vara att säkerställa system för att förhindra missbruk av AI för att utnyttja arbetstagare men också för att reglera monopolsituationer inom främst tech-branschen.

Helt nya karriärer och jobbsektorer

Ny teknik kräver nya färdigheter, vilket i sin tur skapar nya och annorlunda karriärvägar – sådana som vi inte ens känner till ännu. Under 2030-talet och framåt kommer många av dessa nya karriärvägar att fokusera på AI, där AI-ingenjörer blir de viktigaste cheferna för de plattformar som i allt högre grad kommer att driva företag och samhälle.

För "tjänstemannayrken" kommer vi att se framväxten av kreativa generalister – en ny typ av renässansmän och -kvinnor. Kreativa generalister kommer inte att specialisera sig på något yrke utan förlita sig på sin expertis när det gäller att hantera GenAI-plattformar för att hoppa från uppgift till uppgift inom en mängd olika branscher.

För "arbetaryrken" tror Frank Diana att AI kommer att innebära större möjligheter till kompetenshöjning som breddar deras möjligheter. Konceptet med ett industrijobb kan förändras i sin helhet eftersom betungande manuellt arbete kan tas över eller underlättas avsevärt av AI och avancerad tillverkningsteknik. Han är optimistisk om att klyftan mellan industri- och tjänstemannaarbete kan minska, vilket skulle minska de fysiska kraven och skapa större ekonomiska möjligheter för alla arbetstagare.

Det kommer att dyka upp andra jobb och karriärvägar som är svårare att förutsäga. På 1920- och 1930-talen ledde massproduktion till en ny era av konsumism som krävde stöd från ett stort antal säljare och marknadsförare. AI och avancerad teknik kommer att förändra samhället, vilket kommer att förändra företagens privilegier och leda till helt nya karriärer och jobbsektorer.

Utbildning kommer att ge oss möjlighet att anpassa oss

Det är normalt att oroa sig för att förlora jobb på grund av en ny teknik. Men det har alltid funnits en rädsla kring ny teknik, och nästan utan undantag har den nya tekniken lett till fler jobb än den tidigare tekniken någonsin tillät.

Vi måste dock komma ihåg att detta inte skedde över en natt. I och med AI-integrationen måste vi vara redo att möta de utmaningar som vi har gjort tidigare och intensifiera, skala upp och omvandla våra utbildningsinstitutioner för att möta behovet av helt ny kompetens för helt nya jobb.

I början av 1900-talet fanns det ett tydligt behov av en ny typ av utbildning för att skapa arbetare som var mer anpassningsbara till att lära sig komplexa färdigheter. Detta ledde i USA till en formalisering av gymnasieskolan (high school) och den obligatoriska gymnasieutbildningen 1940.

Vi kommer att behöva se en liknande nivå av förändring i hur vi utbildar barn och unga vuxna – och hur vi omskolar arbetare och äldre arbetstagare. För att stödja det nya ekosystemet kommer utbildningsinstitutioner att förvandlas till centra för livslångt lärande.

Även om det är naturligt att se på några av dagens trender med pessimism, ger en återblick på det förflutna en mer positiv syn på framtiden. Mänskligheten har alltid övervunnit dagens utmaningar för att skapa något nytt och nå nya nivåer av innovation och livskvalitet.

Frank Diana tror att AI kommer att skapa mer frihet i arbetslivet, med färre människor som känner sig begränsade till jobb, eftersom de är en nödvändighet för uppehället. När AI kan hjälpa till med grundläggande behov kan människor se bortom att tillgodose dessa grundläggande behov och söka djupare tillfredsställelse.

Historien lär oss att tiden för ännu ett sådant språng framåt är precis runt hörnet.

Illustration: Steve Johnson på Unsplash.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/17/2024
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
6/11/2024
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin