LATEST NEWS

- News from the industry

AI kan stärka företagens affärsledningsarbete

Men resurser är en utmaning
Den explosiva utvecklingen av AI-baserade tillämpningar skapar nya möjligheter för näringslivet att förbättra och effektivisera arbetet med komplexa affärsledningsområdet, visar en ny rapport från NAVEX.

Rapporten State of Governance, Risk and Compliance Management (GRC) släpptes i slutet av oktober och baseras på intervjuer med beslutsfattare inom affärsledning, riskhantering och regelefterlevnad i Nordamerika och Europa. Den är sammanställd av Forrester Research på uppdrag av NAVEX, som är marknadsledande på området.

Den snabba utvecklingen och tillämpningen av AI-baserade tjänster och funktioner har dominerat näringslivets diskussioner under det senaste året och det präglar även områdesexperternas tankar om framtiden.

”Ett effektivt GRC-arbete ska analysera data på ett sätt som möjliggör förutseende och minimering av potentiella affärsrisker. Med tanke på att både affärsutmaningar och regelverk blir allt mer komplexa är det nödvändigt att öka graden av digitalisering och automatisering i riskhanteringsverktyg. Nästa logiska steg är att använda AI-verktyg”, säger A.G Lambert, Chief Product Officer på NAVEX.

98 procent av de som intervjuats till rapporten anser att AI skulle kunna förbättra arbetet med risk och regelefterlevnad på ett eller flera sätt. De vanligaste användarfallen för AI-förstärkta tjänster som tas upp är datainsamling vid incidenthantering, samt effektiv integration av risk- och regelefterlevnadsata i rapporter – fler än hälften av responsdenterna, 55 procent, såg ett värde i de funktionerna.

Investeringstakten håller inte riktigt jämna steg med intresset, men är fortfarande hög. 92 procent av respondenterna räknar med att använda AI-tjänster inom GRC inom en tidsram av 1-3 år medan 57 procent förväntar sig att det sker i den nära framtiden.

Att investeringstakten är lägre än intresset kan förklaras både av det osäkra makroekonomiska läget och att tekniken fortfarande är i ett mycket snabbt stadium av utveckling och dessutom omdebatterad utifrån ett etik-, integritets- och säkerhetsperspektiv. De främsta hindren för att tillämpa AI-verktyg inom GRC är, enligt respondenterna, brist på resurser samt bristande förståelse för organisatorisk risk.

En av de respondenter som citeras i rapporten sammanfattar läget:
”Människor ser på AI på två sätt – den skrämmande tanken att det kan gå överstyr och de affärsfördelar det kan ge utifrån ett dataanalysperspektiv. Men med det sagt är alla försiktigt optimistiska kring att AI kan ta dem en ganska lång väg för att dra goda slutsatser av data.”

Endast 26 procent av företagen uppger att de kommit långt med automatisering inom GRC-programmen, samtidigt som 64 procent uppger att andra delar av verksamheten utnyttjar teknologin i stor utsträckning.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Ramirent öppnar nytt kundcenter i KungsbackaVi rustar för framtiden Så kan du hemmafixa smartare i sommarengcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i Alingsås
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige