LATEST NEWS

- News from the industry

Adven etablerar ett centralt kontrollrum

För driftövervakning
Uppkopplat och bemannat dygnet runt för att säkerställa trygg och pålitlig energileverans till kunderna – det är målet med Advens nya centrala kontrollrum. Genom ständig driftövervakning och fjärrstyrning hoppas företaget kunna förebygga störningar och på sikt optimera produktionen för ett 50-tal anläggningar.

I moderna lokaler i Örebro har Adven etablerat ett avancerat operatörsrum för driftövervakning av företagets olika produktionsanläggningar runt om i Sverige. Med en centraliserad fjärrstyrning och fjärrövervakning hoppas Adven på sikt ta steget in i morgondagens sätt att kunna hantera fler än 50 av företagets anläggningar samtidigt.

− Vi vill alltid säkerställa en trygg och pålitlig leverans till våra kunder, oavsett tid på dygnet. Genom att operatörerna i det centrala kontrollrummet kompletterar befintlig personal på plats, oavsett om dessa tjänstgör eller har beredskap, kommer vi kunna effektivisera och säkerställa detta ännu mer, berättar Lincoln Engberg, tillförordnad chef för kontrollrummet.

Projektet för det centrala kontrollrummet initierades hösten 2022 och under våren 2024 beräknas den första anläggningen driftövervakas från Örebro. När de största av Advens industrianläggningar och produktionsanläggningar för fjärrvärme är anslutna, är planen att så småningom optimera produktionen och arbeta för att förebygga störningar.

− För varje anläggning som ansluts och hanteras, krävs ett gediget förarbete från våra processoperatörer att lära sig den lokala anläggningen. Detta kräver ett väl utvecklat samarbete med de lokala operatörerna, där framtagna standarder och processer säkerställer och klargör förväntansnivåer och önskat utfall, säger Lincoln Engberg.

Den nya IT-struktur som ett centraliserat kontrollrum innebär samt de nyutvecklade och integrerade styrsystemen som kopplar samman allt, skapar också nya möjligheter i framtiden.

− I och med att alla våra verksamheters realtidsdata hamnar på samma plats kan vi utveckla nya metoder och verktyg, kanske i kombination med AI, för att se saker vi kanske inte så enkelt kan se i dagens läge, avslutar Lincoln Engberg.

Adven har årtionden av erfarenhet från driftövervakning och fjärrstyrning. I Finland har ett centralt kontrollrum hanterat över 100 energianläggningar sedan början av 80-talet och i Estland etablerades ett liknande kontrollrum för fyra år sedan.

Till det svenska kontrollrummet pågår just nu rekrytering för att tillsätta de sista tjänsterna som processoperatörer.

För mer information, kontakta:
Lincoln Engberg, lincoln.engberg@adven.com, +46 70-77 333 66

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper