LATEST NEWS

- News from the industry

ABN AMRO fick 40 % snabbare databehandling

Tack vare molnmigrering
Storbanken ABN AMRO har flyttat sin Progress-drivna Credit Store-applikation från on premise-miljö till Microsoft Azure. Migreringen har bidragit till 40 % snabbare databehandling, lägre total kostnad (TCO) och en mer stabil IT-miljö.

Den nederländska storbanken ABN AMRO, som även har verksamhet i Sverige, har tagit hjälp av Progress, leverantören av programvara för IT-infrastruktur. Den Progress MarkLogic-drivna Credit Store-applikation har flyttats från lokal on premise-miljö till molntjänsten Microsoft Azure. Med flytten accelererar banken sin digitala transformation för att komma närmare sina kunder och deras behov.

Bankens Credit Store gör det möjligt för användarna att bedöma risker och godkänna eller avvisa kreditansökningar baserat på kunddata som samlats in från olika källor. Lösningen är byggd på Progress MarkLogic Data Hub-teknik.

Det finns flera fördelar med tekniken. I händelse av driftstopp kan till exempel MarkLogic automatiskt återhämta sig från avbrottet och fortsätta bearbeta dataförfrågningar. Banken har dessutom, tack vare migreringen, eliminerat behovet av fysiska servrar vilket har lett till betydande ekonomiska och operativa vinster och därmed minskat bankens totala kostnader (TCO).

MarkLogic-lösningarna fungerar på vilket moln som helst, vilket är en av orsakerna till att flytten till Azure gick helt enligt plan och inom budget. Numera bearbetas bankens data under natten, vilket ger användarna snabb åtkomst till realtidsdata. Det blir då möjligt för dem att fatta snabba kreditbeslut redan när arbetsdagen börjar.

”Tack vare flytten av Credit Store till Azure med MarkLogic Data Hub har vi inte bara minskat databearbetningstiden med 40 %, utan vi har också uppnått en enhetlig 360-graders vy av vår data i molnet. Detta är helt i enlighet med nödvändiga företags- och regulatoriska krav och har stärkt företagets resiliens,” säger Timothy Bergsma, IT Lead Credits på ABN AMRO.

MarkLogic Data Hub är en dataintegrationslösning som hjälper företag att få en 360-graders vy av verksamhet, kunder och personal. Med hjälp av avancerad teknik kan Data Hub samla in, transformera och hantera data från olika källor inom organisationen och snabbt och effektivt indexera och organisera data för snabb tillgång och analys. Den harmoniserar data för att säkerställa att informationen är av hög kvalitet och redo att användas för olika ändamål. Den aggregerar och standardiserar alltså data från olika källor för att skapa en enhetlig och lättillgänglig vy för användare inom organisationen.

”För finansiella verksamheter är en flytt till molnet en avgörande milstolpe på vägen mot digital transformation. Med MarkLogic Data Hub ges företagen möjlighet att anpassa sig till föränderliga affärsbehov, hantera olika regulatoriska krav och förbättra sin affärskontinuitet,” säger John Ainsworth, Executive Vice President & General Manager Application and Data Platform på Progress.

Mer information
Kontakta gärna Michael Falk, Agera PR, tel. 0733974655, michael.falk@agerapr.se

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet