LATEST NEWS

- News from the industry

93 procent av cyberattacker är riktade mot backuplagring

Att betala lösensumman garanterar inte en återhämtning
Veeam avslöjar resultaten från sin rapport 2023 Ransomware Trends Report under konferensen VeeamON 2023, som visar att cyberförsäkringar börjar bli för dyra och att 21 procent av organisationer inte kan återställa sin data efter att ha betalat lösensumman vid en attack via kidnappningsprogram.

Organisationer av alla storlekar faller alltmer offer för ransomware-attacker och är otillräckligt skyddade mot detta ökade cyberhot. Ny data från rapporten Veeam 2023 Ransomware Trends Report visar att en av sju organisationer kommer se nästan all (runt 80 procent) sin data påverkad av en ransomware-attack, vilket visar på påtalande brister i organisationernas skydd mot ransomware. Veeam Software, ledare inom dataskydd och återhämtning från ransomware, kan i rapporten se att cyberkriminella nästan alltid (i över 93 procent av fallen) riktar in sig på offrens backuplagring och lyckas med att försvaga offrens förmåga till återhämtning i 75 procent av fallen, vilket påvisar vikten av att lagra oföränderliga och fysiskt åtskilda säkerhetskopior av organisationernas data.

I Veeam 2023 Ransomware Trends Report delar Veeam med sig av insikter från 1 200 organisationer som drabbats av ransomware via nästan 3 000 cyberattacker, vilket gör den till en av de största rapporterna i sitt slag. I rapporten undersöks viktiga aspekter av dessa incidenter, deras inverkan på IT-miljöer och de åtgärder som vidtagits eller behövs för att implementera dataskyddsstrategier som säkerställer organisationernas motståndskraft. Undersökningens respondenter omfattar fyra olika roller: säkerhetsexperter, CISO:er eller IT-chefer med cybersäkerhetsansvar, ansvariga för organisationens IT-drift samt backupadministratörer.

– Rapporten visar att det idag inte handlar om huruvida din organisation kommer att bli måltavla för en cyberattack, utan hur ofta, säger Danny Allan, CTO på Veeam. Även om cybersäkerhet och förebyggande förblir viktigt är det också viktigt att varje organisation fokuserar på hur snabbt de kan återhämta sig, genom att göra sin organisation mer motståndskraftig. Vi måste fokusera på en effektiv beredskap för kidnappningsprogram genom att fokusera på grunderna, inklusive starka säkerhetsåtgärder, och testa både originaldata och säkerhetskopior, säkerställa backuplösningarnas överlevnad och även säkerställa integrationen mellan backup- och cybersäkerhetsteamen för att garantera en enhetlig beredskap.

Att betala lösensumman garanterar inte en återhämtning
För andra året i rad betalade majoriteten (80 procent) av de undersökta organisationerna lösensumman för att avsluta en attack och återställa data, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Detta trots att 41 procent av organisationerna har en så kallad Do-Not-Pay-policy för kidnappningsprogram. Men samtidigt som 59 procent av organisationerna betalade lösensumman och kunde återställa data, betalade 21 procent lösensumman men fick fortfarande inte tillbaka sin data från cyberbrottslingarna. Rapporten visar också att endast 16 procent av organisationerna valde att inte betala lösen eftersom de kunde återhämta sina data från säkerhetskopior. Detta är dessvärre en minskning från 19 procent jämfört med förra årets undersökning.

Vill du undvika att betala lösensumman måste dina säkerhetskopior överleva
Efter en ransomware-attack har man två val: att betala lösen eller återställa data från en backup. När det gäller återställning avslöjar rapporten att cyberkriminella försöker attackera säkerhetskopiorna i nästan samtliga (93 procent) fall, vilket resulterar i att 75 procent av de drabbade organisationerna förlorar åtminstone några av sina säkerhetskopior under attacken, och att mer än en tredjedel (39 procent) av säkerhetskopiorna går helt förlorade.

Genom att attackera backuplösningen tar de cyberkriminella bort möjligheten till återställning och tvingar därmed organisationen att betala lösensumman. Medan bästa praxis – som att säkra inloggningsuppgifter, automatisera genomskanning av säkerhetskopior och automatisk verifiering av att säkerhetskopior är återställbara – är det bästa sättet att skydda sig mot attacker, är nyckeltaktiken att se till att den säkerhetskopierade datan inte kan raderas eller skadas. För att göra det måste organisationer fokusera på oföränderlighet eller så kallad immutabilitet. Den goda nyheten är, baserat på lärdomar från dem som varit offer, att 82 procent av organisationerna i undersökningen använder oföränderliga moln, 64 procent använder oföränderliga diskar och endast 2 procent av organisationerna saknar oföränderlighet i minst en nivå av sin backuplösning.

Återinfektera inte under återhämtning
När respondenterna tillfrågades hur de säkerställer att data är "ren" under återställning, uppgav 44 procent att de slutför någon form av isolerat steg för att skanna igenom data från säkerhetskopior innan de återinförs i produktionsmiljön. Tyvärr betyder det att majoriteten (56 procent) av verksamheterna löper risk att återinfektera produktionsmiljön genom att inte ha ett sätt att säkerställa ren data under återställning. Det är därför viktigt att noggrant skanna igenom data under återställningsprocessen.

Andra viktiga resultat från Veeam 2023 Ransomware Trends Report:
• Cyberförsäkringar blir för dyra: 21 procent av organisationerna uppger nu att just ransomware är undantaget från deras försäkringar, och de med cyberförsäkring såg förändringar i sina senaste förnyelser: 74 procent såg ökade premier, 43 procent såg ökade självrisker och 10 procent såg att förmånerna för vad försäkringen täcker minskade.
• Handböcker för incidentrespons är beroende av backup: 87 procent av organisationerna har ett riskhanteringsprogram som driver deras säkerhetsplan, men bara 35 procent anser att deras program fungerar bra, medan 52 procent försöker förbättra sin situation och 13 procent har ännu inget ett etablerat program. Rapporten avslöjar att de vanligaste delarna i en handbok och förberedelserna mot en cyberattack är att ha rena säkerhetskopior, och en återkommande verifiering av att säkerhetskopiorna är återställningsbara.
• Organisatorisk samordning fortsätter att lida: Även om många organisationer anser att kidnappningsprogram är en katastrof, och därför inkluderar cyberattacker i sin planering för affärskontinuitet eller katastrofåterställning (BC/DR), säger 60 procent av organisationerna att de fortfarande behöver betydande förbättringar eller behöver göra fullständiga översyner mellan sina backup- och cybersäkerhetsteam för att vara förberedda för ett sådant scenario.

Hela Veeam 2023 Ransomware Trends Report finns tillgänglig för nedladdning på https://www.veeam.com/ransomware-trends-report-2023 och är en del av presentationerna under VeeamON 2023 - konferensen för dataåterställningsexperter som äger rum online den 22–24 maj och fysiskt i Miami, Florida. Konferensen är utformad för säkerhetskopierings- och återställningsexperter och deltagarna kommer kunna utöka sina färdigheter, lära sig att skydda sina företag från kidnappningsprogram och dela branschkunskap med exklusivt innehåll från Microsoft, AWS, Hewlett Packard Enterprise med mera. Registreringen för det fysiska eventet och det virtuella alternativet är nu öppen.

Om rapporten
Veeam gav det oberoende marknadsundersökningsföretaget Vanson Bourne i uppdrag att genomföra en undersökning bland 1 200 opartiska IT-ledare om effekten av kidnappningsprogram i deras miljöer, såväl som deras IT-strategier och dataskyddsinitiativ framåt. Alla av undersökningens respondenter drabbades av minst en framgångsrik cyberattack under 2022. Respondenterna representerar organisationer av alla storlekar från 14 olika länder i Asien-Stillahavsområdet, EMEA och Syd- och Nordamerika.

För mer information, besök https://www.veeam.com.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/2/2023
Peter tävlar i världsfinalen i entreprenörskapCastellumfastighet i Hyllie först att erhålla certifiering
6/1/2023
Serviceinriktade säkerhets­lösningarÄnnu en årskull av fram­tidens ledare examineradABB presenterar revolutionerande konceptGesac imponerar - IgenSå väljer du rätt jordfels­brytare
5/31/2023
Alicat flödes- och tryckinstrument Tjäna pengar och bidra till återvinningVerderflex Slangpumpar från Telfa Maskinförsäljning - Ny grävmaskin eller hjullastare?Entreprenadmaskiner på auktion
5/30/2023
Design & ergonomi: Herman Miller kontorsstolar har alltGlobal marknadsplats för begagnade maskinerHårdhetsprovare: Vad är det och varför är det viktigt? Industriell 3D-mätning med hjälp av TBMXMandalons tips vid design av chip och sensorer
5/29/2023
Vepax: Komplett lösning för verktyg och maskinerEn lång kedja av flexibla lyftRope Access: En effektiv lösning på fågelproblemPersonskydd - en investering i säkerhetSäker truckhantering på arbetsplatsen