LATEST NEWS

- News from the industry

Övergång mot nästa generations nätverk

Snabb tillväxt för plattformsbaserad nätverksarkitektur
I Ciscos årliga trendrapport om nätveksteknik visar data på en snabb positiv utveckling där en allt större andel av IT-investeringar skapar affärsnytta – och utvecklingen drivs av den snabba tillväxten av plattformsbaserade nätverksarkitektur.

Rapporten 2024 Global Networking Trends från Cisco släpptes i mitten av juni och kartlägger verksamheters fokusområden, investeringsvilja och resultat. Intervjuer med fler än 2 000 beslutsfattare inom IT ligger till grund för rapportens slutsatser.

I en allt mer digital vardag blir den digitala upplevelsen, både för medarbetare och för kunder, ett naturligt fokusområde. Respondenterna ombads bedöma vilket affärsvärde nätverksrelaterade investeringar skapat under de senaste tolv månaderna – 19 procent uppger att investeringarna resulterat i ökad kundnöjdhet, 17 procent har förbättrat anställdas upplevelse och produktivitet, och 10 procent har ökat intäkter som en direkt följd av investeringarna.

Det finns flera viktiga teknikskiften som påverkar utvecklingen av det digitala näringslivet. Mest uppmärksammat är förstås den snabba utvecklingen och utbredningen av AI-relaterade tjänster, men en annan faktor som driver utvecklingen i positiv riktning är den nya generationens plattformsbaserad nätverksarkitektur.

”Nätverket är vad som bygger banbrytande innovationer – som molnet – men de innovationerna förändrar också nätverket i grunden. Idag är molnet och nätverket en del av samma helhet”, skriver Jonathan Davidson, EVP och General Manager, Cisco Networking, i ett blogginlägg.

Jämfört med traditionell nätverksarkitektur som består av separata, fristående enheter snarare än en komplett integrerad plattform med funktioner som routing, switchining, administration och säkerhet samlat, har plattformsbaserad arkitektur flera fördelar, både när det gäller skalbarhet och flexibilitet och möjlighet att använda mer avancerade säkerhets- och automatiseringsfunktioner.

39 procent av respondenterna använder idag plattformsbaserad arkitektur i en eller flera nätverksdomäner i organisationen. De är också starka förespråkare för tekniken, eftersom den möjliggör snabbare inovation, bättre nätverksprestanda, mer effektivt säkerhetsarbete och kostnadsbesparingar. Och en stor majoritet av respondenterna, 72 procent, räknar med att ha påbörjat övergången till plattformsbaserad nätverksarkitektur under de kommande två åren.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning