LATEST NEWS

- News from the industry

Ökat intresse för att köpa företag i Sverige

Störst intresse för teknologi, industri och bygg
Att köpa företag i Sverige blir alltmer intressant på den internationella marknaden, med anledning av det förbättrade ekonomiska läget och värderingar på rimliga nivåer. För svenska företag finns i dag stora fördelar i att söka köpare internationellt.

De utländska företagens intresse för att köpa svenska bolag har växt kraftigt under april, det visar siffror från Dealsuite. Dealsuite är en sluten, internationell plattform där M&A-rådgivare, riskkapitalbolag och legala rådgivare möts för att hitta köpare och säljare för sina projekt.

Störst intresse för teknologi, industri och bygg
På Dealsuite finns, i dagsläget, 186 uppdrag gällande att köpa företag i Sverige. Intresset skiljer sig åt mellan olika branscher. De branscher där intresset är störst är:

• Teknologi – 70 uppdrag
• Industri och bygg – 67 uppdrag

Ljusnande marknadsläge och lägre värderingar
En av de primära anledningarna bakom det ökade intresset för svenska bolag är det förbättrade ekonomiska läget, enligt David Vesterlund, VD på I Am Growth AB. Vesterlund poängterar att inflationssiffrorna sjunkit och att marknaden förväntar sig räntesänkningar, vilket visar sig tydligt i antalet köpuppdrag.

Därtill menar Vesterlund att marknadsläget resulterat i lägre värderingar av företagen, och pekar ut även detta som en viktig anledning bakom trendbrottet.

"För bara två år sedan var värderingarna betydligt högre än idag. Man måste komma ihåg att styrräntan i Sverige då låg på 0 procent och att vi hade haft en lågräntemiljö under lång tid. Nu börjar vi se att värderingarna landar på mer rimliga nivåer vilket även återspeglas i att fler företag visar intresse för förvärv."

Stor fördel att söka köpare utomlands
Företagsmäklaren I Am Growth är en av få svenska aktörer som är medlem i Dealsuite. Detta ger dem tillgång till direktkommunikation med en rad internationella projektledare i branschen. Enligt Vesterlund har svenska bolag mycket att tjäna på att söka efter köpare utanför Sveriges gränser.

”De flesta medlemsföretagen hos Dealsuite är från Centraleuropa så plattformen blir som en entrébiljett till en internationell marknad. Med ett ökande intresse hos utländska företag finns en stor fördel att även agera internationellt.”

David Vesterlund
PR manager
PR & Communication
david@iamcontent.se
+4672 213 11 25

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper