LATEST NEWS

- News from the industry

Årlig analys visar stadig tillväxt

För den industriella nätverksmarknaden
Varje år genomför HMS Networks en omfattande analys av den industriella nätverksmarknaden med syfte att uppskatta fördelningen av nya anslutna noder efter typ och protokoll inom fabriksautomation. Den senaste studien visar att den industriella nätverksmarknaden fortsätter att växa, förväntad tillväxt är 7 % 2024.

Anmärkningsvärt är att Industrial Ethernet fortsatt är den dominerande aktören och representerar hela 71 % av alla nya installerade noder (jämfört med 68 % förra året). Samtidigt har fältbussar minskat till 22 % (från 24 %), och trådlösa nätverk har sett en liten nedgång från 8 % till 7 %. Bland ledarna hittar vi PROFINET som står för 23 % av alla nyinstallerade noder, tätt följt av EtherNet/IP med 21 %, och EtherCAT på 16 %.

Varje år presenterar HMS Networks sin analys av den industriella nätverksmarknaden, med fokus på nya installerade noder inom global fabriksautomation. Som en oberoende leverantör av lösningar inom industriell ICT (Informations- och kommunikationsteknik), har HMS stor insikt i den industriella nätverksmarknaden.

Studien 2024 innehåller uppskattade marknadsandelar och tillväxttakt för fältbussar, industriellt Ethernet och trådlösa nätverk.

Slutsatsen av 2024 års studie är att den industriella nätverksmarknaden fortsätter att växa, med en förväntad tillväxttakt på totalt 7 % för totalmarknaden, vilket visar på betydelsen av att fortsatta jobba med att nätverksanslutningar i fabriker.

Industriellt Ethernet visar stadig tillväxt
Med en tillväxt på 12 % trappar industriellt Ethernet upp sin tillväxttakt och fortsätter ta marknadsandelar. Industriellt Ethernet står nu för 71 procent av den globala marknaden av nyinstallerade noder inom fabriksautomation (jämfört med 68% föregående år) PROFINET är det dominerande protokollet med en marknadsandel på 23, vilket slår EtherNet/IP, som står för 21 % av de nya noderna. EtherCAT fortsätter vara populär med en stark tredje placering med en marknadsandel på 16 %.

Fältbussar följer förväntad nedgång
Traditionella serie fältbuss-installationer fortsätter att tappa i popularitet. Samtidigt som de fortfarande utgör en betydande del av de nya noderna förväntas den årliga tillväxten sjunka med -2 % 2024. PROFIBUS leder fältbuss-rankningen med 7% marknadsandel, därefter följer en jämn fördelning av övriga välkända protokoll. Tillsammans står fältbuss för 22 % av marknaden 2024. Trots nedgången av nya fältbussnoder kommer ett stort antal enheter, maskiner och fabriker fortsätta att förlita sig på välfungerande och beprövade fältbussteknik i många år framöver.

Trådlösa teknik behåller stark marknadsposition
Trådlösa nätverk har haft en stadig tillväxt de senaste åren, även om tillväxttakten nu ser ut att ha bromsat in lite. De trådlösa lösningarna har en robust marknadsposition med 7 % av totalmarknaden. Antalet produkter med stöd för industriell trådlösa nätverk och acceptans för trådlösa lösningar i fabriksmiljö är på frammarsch. Typiska användningsområden är kabelbytesapplikationer, trådlös åtkomst till maskiner och uppkoppling av mobil industriell utrustning.

Industriella nätverk är avgörande för produktivitet och hållbarhet inom tillverkningsindustri
”Uppkoppling är numera standard inom fabriksautomation med industriellt Ethernet i täten. När vi blickar framåt ser vi däremot ett dynamiskt landskap med nya trender och tekniker. Medan industriellt Ethernet dominerar i dagsläget kommer vi framöver att få se spännande förändringar och innovationer som kommer att forma framtidens industriella nätverk” – Magnus Jansson, produktchef på HMS Networks, affärsenhet Anybus.

Studiens omfattning:
Studien omfattar HMS uppskattning för 2024 som baseras på antalet nya installerade noder inom fabriksautomation. En nod definieras som en maskin eller enhet ansluten till ett industrifältnätverk. Siffrorna som presenteras representerar HMS samlade bild, där insikter från kollegor i branscher, vår egen försäljningsstatistik och en helhetsbild av marknaden tagits i beaktande. HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT) och syselsätter mer än 1200 personer. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis® (och sedan April 2024, är även Red Lion® Controls en del av HMS Networks). Lokal försäljning och support sköts från lokala säljkontor runtom i världen, samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 MSEK under 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Telecommunications.

HMS Industrial Networks AB
Stationsgatan 24
30004 HALMSTAD
Thomas Carlsson
Telefon: +46 35 17 29 14
Fax: .
thc@hms.se

Press Contact:
HMS Networks
Thomas Carlsson
Market Communications Manager
Global Marketing
thc@hms.se

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning