LATEST NEWS

- News from the industry

Åkerströms stärker sitt hållbarhetsfokus

Amanda Romlin, Hållbarhetsansvarig för Allgon och Åkerströms
Åkerströms koncernbolag Allgon publicerade nyligen sin hållbarhetsrapport. Rapporten redovisar företagsgruppens framsteg inom hållbarhet, miljöminimering och socialt ansvarstagande för underliggande företag inom industriell radiostyrning under det gångna året.

- Vi är övertygade om att hållbart tänkande och handling skapar en bättre, hälsosammare och mer motståndskraftig framtid för både människor och planeten, säger Amanda Romlin, hållbarhetschef på Allgon.

- Koncernen har tagit viktiga steg för att minimera miljöpåverkan. Vi har beräknat utsläppen från koncernen i enlighet med Green House Gas Protocol för att skaffa oss bättre förståelse för vår påverkan, fortsätter Amanda. Detta är särskilt viktigt inom branscher där slutanvändare, ergonomi och en säkrare arbetsmiljö är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Alla företag inom Allgongruppen verkar på flera internationella marknader och kontinenter, vilket driver behovet av en integrerad och koncernövergripande strategi och regelverk för dessa kritiska frågor.

Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner här

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Ramirent öppnar nytt kundcenter i KungsbackaVi rustar för framtiden Så kan du hemmafixa smartare i sommarengcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i Alingsås
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige