Mailing address
Korona­vägen 8
28143 Hässleholm
Visiting address
Industri­gatan 10
28141 Hässleholm
Region
Hässleholm
Skåne county
Sweden
Organization id:
556925-4500
Founded: 2013
Employees: 1
English description is missing, swedish description below.

Swematec är moderbolag i en företagsgrupp där Swematec i huvudsak arbetar med import och försäljning av verkstadsmaskiner främst inom plåtbearbetning.

Vi jobbar annorlunda
Vi har även ett dotterbolag inom Industriservice och Special- lego-produktion som i hög utsträckning även använder Swematec maskiner i sin verksamhet. Vi kan därför använda dessa maskiner som demo-maskiner, såväl som vi använder personalen för vår Service och installation
Detta sammantaget ger god effektivitet och små omkostnader, vilket givetvis kommer kunderna till gagn. Vi kan därmed hålla konkurrenskraftiga priser, men samtidigt vara en solid och kunnig partner för våra kunder.

Swematec-gruppen har även verksamhet inom specialmaskiner samt förpackningsmaskiner, där vi specialiserat oss på inbyggnad av "Swematec-maskiner" typ kantpressar och bandmatningsutrustning i liner för förpackningsemballage (Plyma) - alternativt att vi bygger liner, maskiner, arbetsceller, kringutrustning mm för godtycklig specialapplikation (IndustriTeknik) Här kan vi även ofta använda våra underleverantörers specialistkompetens att anpassa eller komplettera deras utrusning (tex robotceller för betjäning av press - specialanpassade bandmatningslinjer etc)

Agents

AGM Line, Sweden (General agent)
Bandmatningsutrustning Hasplar Riktverk Valsmatare Kompaktmaskiner Cut To Length Lines Coil Slitting Lines
Han´s Laser, China (General agent)
Laserskärmaskiner - 2D-lasers , 3D-lasers , Rörlasers, Kombinerade 2D/Rör-lasers, Coil-Lasers, FMS-system Lasersvetsmaskiner och kundspecifika svetsceller 3D printers Kollaborativa Robotar
MVD Inan, Turkey (General agent)
Kantpressar Gradsaxar Laserskärmaskiner Plasmaskärmaskiner Revolverstansmaskiner Sträcknätspressar
UZMA, Turkey (General agent)
Kantpressar Gradsaxar Rörbockmaskiner Rundvalsmaskiner Ringvalsmaskiner Stansmaskiner Profiljärnsaxar 2D Laserskärmaskiner 2D Plasmaskärmaskiner Cirkelsågar Verkstadspressar

Contacts

Anders Johansson
0730-420 966