Special Mecano Verktyg AB / en del av ETRA

Mailing address
Norra Oskars­gatan 37
58273 Linköping
Visiting address
Norra Oskarsg 37
SE-58273 Linköping
Region
Linköping
Östergötlands county
Sweden
Organization id:
556465-8515
Founded: 1994
Employees: 8
English description is missing, swedish description below.

Special Mecano Verktyg AB & Specmec Workwear Linköping ingår numera i den Finska koncernen
Etra OY / Etra AB.
Vi kommer fortsätta jobba med samma personliga service och nära samarbete med våra nya och gamla kunder. Tillgången till ett utökat mycket bredare sortiment, samt vår kompetenta service avdelning, kommer att ytterligare stärka vårat varumärke på marknaden.
Vårt arbetsnamn kommer fortfarande vara Special Mecano Verktyg AB / En del av Etra AB, då vi sedan starten 1960 hunnit skaffa oss en stor kundstock som är vana vi vårt namn.
Välkomna att kontakta oss för vidare information.
Gunnar Larsson
Tel 0708-605404
Mail: gunnar@specmec.se

Välkommen till Specialmecano Verktyg AB!

Special Mecano Verktyg AB är ett serviceföretag, som bedriver försäljning och reparations- verksamhet på verktyg och maskiner inom områdena, tryckluft, el, svets samt högtrycks- tvättar mm.

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder, utveckla ett samarbete för att minimera produktionsstopp.
Vi hjälper till mer rätt val av applikationsverktyg, snabb distribution av reservdelar samt kvalitetssäkrad service.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Gunnar Larsson
013-12 98 72
Thomas Rignell
013-12 98 71