Mailing address
Ruskväders­gatan 13
41834 Göteborg
Visiting address
Ruskväders­gatan 13
SE-41834 Göteborg
Region
Göteborg
Västra Götalands county
Sweden
Organization id:
556784-0375
Founded: 2009
Employees: 6
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till BM Svets AB

BM Svets är ett företag som specialiserar sig på lösningar inom bult- och motståndssvetsning. Med detta som grundtanke har vi sedan utökat sortimentet för att kunna hjälpa våra kunder med likartade problem där vår kompetens kommer till användning. Idag är det anpassning till kundspecifika lösningar som är vår främsta kompetens.
Företaget startades som Svenska Bult- & Motståndssvets AB under 2009 och bytte namn till BM Svets AB under 2018. Från början var det tre anställda, under 2018 blev vi sex heltidsanställda.

Välkommen att kontakta oss!

Agents

ARO, Sweden
Punktsvetsning, motståndssvetsning. Industri.
Bräuer, Sweden (General agent)
Elektrodformering
CEA, Sweden
Motståndssvetsmaskiner
Harms & Wende, Sweden (General agent)
Invertersystem och transformatorer för motståndssvetsning.
HBS, Sweden (General agent)
Heltäckande inom bultsvetsning
HBS, Norway (General agent)
Heltäckande inom bultsvetsning
HBS, Finland (General agent)
Heltäckande inom bultsvetsning.

Contacts

Jan Warme
031-712 48 81
Christer Blomberg
031-712 48 82
Henrik Blomberg
031-712 48 83
Daniel Warme
031 – 712 48 85