Mailing address
Östergårds­vägen 3
33372 Bredaryd
Visiting address
Östergårds­vägen 3
33372 Bredaryd
Region
Värnamo
Jönköpings county
Sweden
Organization id:
556109-6248
Founded: 1973
Employees: 20
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Belas AB!

Specialister på rostfritt

Belas är ett tillverkande, privatägt företag som ligger i Bredaryd i Småland, där vi framför allt inriktar oss på skärande bearbetning av rostfritt och aluminium. Vi bearbetar, ytbehandlar, svetsar och monterar samt levererar kompletta, mer eller mindre komplicerade detaljer. Alltid med högsta kvalitet och inom utsatt tid. Vårt team tillverkar även CANCAN dentalutrustning för tandläkarmottagningar och sjukhus.

Legotillverkning

Vi utför CNC-svarvning, fräs- och borrarbeten samt åtar oss ytbehandling och montering. Vår tillverkning är koncentrerad till skärande bearbetning av rostfritt och aluminium, samt montering av hela produkter eller delar i system som levereras direkt till kund. Även svetsning, slipning och ytbehandling tillhandahålles. Vi är idag 18 st anställda och våra produktionslokaler är ca 2500m² och innehåller moderna bearbetningsmaskiner såsom ett flertal styrda svarvar och fräsar, samt ett antal konventionella svarv-, borr- och fräsmaskiner. Alla order administreras via ett modernt MPS-system.

Dentaltillverkning

Vi tillverkar och marknadsför CanCan behandlingsstolar, röntgenfästen, takadaptrar och övrig kringutrustning till tandläkarpraktiker och sjukhus.

Fällbomsdriv för järnvägsbommar

Belas fällbomsdriv har genomgått omfattande långtidsprov och 250.00 manövrer har utförts utan anmärkning. Detta innebär alltså, under normala förhållanden, en servicefri driftstid på 4-5 år. Men som regel ses anläggningen över någon gång årligen, och vid behov, smörjs då driven med ett fett av vattenfri, vidhäftande typ.

Driven har miljöprovats för funktion i ned till -40°C. Belas fällbomsdriv tjänstgör idag bland annat hos Trafikverket och Norska Jernbaneverket. Funktionssäkerheten och de långa servicemellanrummen gör givetvis att Belas fällbomsdriv är det rätta valet också för alla andra områden där bommar används. Som t.ex. vid färjelägen, flygplatser, broar, industrier och parkeringsplatser.

Vår affärsidé

Genom fortlöpande produktutveckling och investeringar skall vi till rätt kvalitet och konkurrenskraftiga priser kunna möta och tillgodose de krav marknaden ställer på en god underleverantör. Rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser ger oss möjlighet att utföra erforderlig detaljtillverkning i egen maskinverkstad.

Välkommen att kontakta oss!

Certifications

AAA – ISO 9001:2015

Contacts

Claes Engström
0370-80855
070-4912010
Göran Svensson
0370-86870
070-4909732
Leif Söderberg
0370-86 87 4