LATEST NEWS

- News from the industry

Varning inför påsken

Lägg inte alla ägg i samma korg
Nyligen presenterade MSB en rapport som visar att majoriteten av offentliga organisationer i Sverige inte når upp till grundläggande krav vad gäller cybersäkerhet. Näringslivet brottas också med utmaningar, där aktörer som TietoEvry utsatts för attacker som fått stora konsekvenser. Experterna på Quobyte går nu ut med en uppmaning till svenska organisationer att tänka mångfald snarare än monokultur i hanteringen av data och molntjänster.

”Medan Sverige inom det konventionella försvaret gjort den största förändringen på flera hundra år genom medlemskapet i NATO är det också tydligt hur lite det skyddar oss mot de digitala hot som dagligen prövar samhället. Vi måste helt enkelt på egen hand göra oss mindre sårbara som land och stärka vårt cyberförsvar,” säger Daniel Byström på Quobyte.

Byström menar att den frekventa användningen av molntjänster i offentlig och privat sektor seglat upp som en av vår tids viktigaste säkerhetsutmaningar. Han menar att allt för många organisationer runt om i Sverige använder en och samma molntjänstleverantör för all sin data. Detta skapar enorma risker för både organisationen och det omkringliggande samhället då konsekvenserna av en attack ofta sprider sig vidare.

”Molntjänster har utvecklats enormt under 2000-talet och inneburit många möjligheter för både privat och offentlig sektor att skapa nya typer av tjänster och innovation. Det ska vi så klart fortsätta med. Men vi måste utmana svenska organisationer i hur de tänker i dessa frågor. Det duger inte längre att lita blint på molnet och lägga all viktig data i en och samma lösning,” säger Daniel Byström.

Våga kombinera lösningar
Byström menar att fler måste våga kombinera publik molnanvändning med hybrid- eller egna molnlösningar. Då menar han att vi säkerställer att vi eliminerar riskerna som kommer av att lägga alla (data)-ägg i en och samma korg. Kompetensen och lösningarna för att diversifiera sin dataförvaring finns i de flesta större organisationer, det handlar i mångt och mycket om att ”göra om och göra rätt” menar Byström.

”Man kan säga att den frekventa användningen av molntjänster lett till en mindre lyckad monokultur, där alla väljer bland några få molnleverantörer och därmed både minskar redundansen och ökar samhällets totala risk eftersom en riktad attack mot en stor tjänsteleverantör riskerar slå ut stora delar av samhället. Vi måste våga satsa på mer mångfald i vår datahantering för att öka Sveriges digitala självhushållning och slippa obehagliga lösningar framöver,” avslutar Daniel Byström.

För mer information, vänligen kontakta Richard Yams för Quobyte, +46 70 666 65 38.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet