LATEST NEWS

- News from the industry

Stort vätgasbehov inom industrin

Ny undersökning bekräftar stort vätgasbehov inom industrin
Under sommar och höst har Nordion Energi genomfört en marknadsundersökning för att identifiera nuvarande och framtida behov av vätgas i Sverige. Undersökningen är öppen för både producenter och användare av vätgas – och resultatet visar på ett omfattande intresse med många storskaliga planer.

– Vi har fått in ett 50-tal projekt över hela landet. Vätgas har pekats ut av EU, svenska myndigheter och regeringen som en viktig energikälla för klimat- och energiomställningen – och vi kan se att resultatet i vår undersökning linjerar med prognoserna, säger Björn Santana Arvidsson, vvd Nordion Energi Hydrogen.

Siffrorna i undersökningen visar ett starkt stigande behov inom industrin för att år 2045 ligga på 55 TWh. För produktionen är motsvarande resultat 80 TWh.

– I dag utgör vätgasen en liten del av den svenska energimixen. Men allt tyder på att det här kommer att ändras. År 2045 kommer energiproduktionen av vätgas att överstiga dagens vattenkraft. Och energibehovet kommer att vara högre än dagens behov av fjärrvärme, säger Björn Santana Arvidsson.

De områden med bäst förutsättningar för vätgasproduktion är sällan lokaliserade där efterfrågan är som störst. Lösningen är att transportera stora mängder vätgas i rörledningar under jord, vilket är snabbt, säkert och kostnadseffektivt.

Infrastruktur redan till 2030

Sedan några år tillbaka utvecklar Nordion Energi en ny infrastruktur för transport av vätgas som är öppen för alla vätgasproducenter och konsumenter i Norden. Det här gäller bland annat en 100 mil lång vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen, från Örnsköldsvik i Sverige via Malmfälten och vidare till Vasa i Finland. Projektet går under namnet Nordic Hydrogen Route och görs i samarbete med Gasgrid Finland. Grönt stål, elektrobränslen och konstgödsel är exempel på tillverkningsindustrier där vätgasen blir nödvändig för att kunna fasa ut fossila bränslen. Nordion Energi arbetar även med flera andra storskaliga projekt inom vätgasinfrastruktur, exempelvis Baltic Sea Hydrogen Collector.

– Mängden vätgas som Sverige behöver för att ersätta fossil energi är enorm, särskilt inom industrin. Underlaget är värdefullt för att förstå behoven och ligger nu till grund i det fortsatta arbetet med att projektera, sluta avtal och därefter bygga infrastrukturen, säger Björn Santana Arvidsson.

Och byggnationen går förhållandevis snabbt. Redan till 2028 kan de första sträckorna vara i drift och till 2030 kan en betydande del av vätgassystemet förse industrier med den energi de efterfrågar.

För ytterligare information kontakta:
Björn Santana Arvidsson, vvd Nordion Energi Hydrogen, 076-088 57 17, bjorn.arvidsson@nordionenergi.se

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige