LATEST NEWS

- News from the industry

Stålåret 2023

Det finns ljusglimtar – Trots allt
Det är lätt att bli deprimerad när man läser tidningarna. Mörka rubriker om krig, terrorhot och en ekonomi i kris dominerar. Åtminstone vid en första anblick. Vid en närmare granskning ser vi dock att allt inte är så nattsvart. Det finns ljusglimtar i mörkret, något som även gäller stålbranschen – där det för närvarande går en vattendelare mellan byggsektorn som har det tufft och industrin som kör på i hyfsad fart.

KVARTALET SOM GÅTT
Efter att min förra rapport skrevs, i mitten av maj, har det inte varit lika turbulent som de senaste åren. Den svaga byggkonjunkturen pressade ner spotpriset, publicerat av analysföretaget S&P Platts, för långa produkter som balk och armering med runt 100 euro per ton (€/t) till början av juli där det sedan legat stabilt på en låg nivå som sannolikt är producenternas ”break-even nivå”. Spotpriset på skrot sjönk i juli för att återställas i augusti, vilket också gör det svårare för verken att sänka sina priser. Titta gärna på jbfab.com för detaljer om skrotprisutvecklingen.

Även varmvalsad bandplåt och grovplåt som mest säljs till industrikunder, har haft sjunkande spotpriser under försommaren, men sedan har de återhämtat sig. I skrivande stund är spotpriset för bandplåt 100 €/t lägre än i mitten på maj och grovplåt är 50 €/t lägre. Båda med ökande trend, sannolikt för att kontinentala grossister börjat fylla på sina lager efter semesterperioden.

FRAMÅT
Swedbank och Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) publicerar inköpschefsindex månadsvis. För augusti är indexet lägre än i juli, 45,8 procent (48 procent) och det är den trettonde månaden i rad som det ligger under 50 procent vilket är gränsen mellan tillväxt och nedgång. De kallar det ”trög industrikonjunktur” i sina kommentarer. De skriver också att den svaga kronan kan vara ett stöd i den hårdnande globala konkurrensen.

I ett nyhetsbrev från S&P Platts skrivs det om att ovanligt stora kvantiteter varm och kallvalsad plåt väntar på att förtullas in i EU när nya importkvoter blir tillgängliga under fjärde kvartalet. I början av oktober kommer vi att se hur det påverkar spotpriserna. Det kan bli upp eller ner.

I dagsläget är energipriserna betydligt mer normala jämfört med i vintras. Till exempel ligger naturgas runt 36 euro per megawattimme (MWh) vilket är 100 euro lägre än i december 2022 (källa: tradingeconomics.com).

Analysfirman MEPS förutspår i sin prognos från augusti stabila eller svagt sjunkande spotpriser för både långa och platta produkter fram till december. Därefter ökar priserna under januari och februari, tror man.

TIPS
Igår lyssnade jag via SR Play på Sommar i P1 med Harald Mix. Ett väldigt intressant program om bland annat satsningen H2 Green Steel, som ska tillverka grönt stål i Boden. Målet för Harald Mix är att minska de globala koldioxidutsläppen med en procent genom det arbete han lägger ner i olika bolag. Dessutom bra musik!

Jens Karlsson
Marknadskoordinator
BE Group Sverige AB
jens.karlsson@begroup.se
040-384124
Contact information

BE Group Sverige AB

Mailing address
Box 225
20122 Malmö
Visiting address
Kruse­gatan 19b
20125 Malmö
Region
Malmö
Skåne county
Sweden
Organization id:
556106-2174
Founded: 1885
Employees: cirka 500
English description is missing, swedish description below.

BE Group Sverige AB är ett rikstäckande företag som köper in, lagerhåller, vidareförädlar, säljer och distribuerar stål, specialstål, rör, armering, rostfritt stål och aluminium.

Men det finns mycket mer att tillägga. BE Group Sverige AB har varit med ända sedan 1885 så vi har hunnit bli både väletablerade och erfarna. Vi är länken mellan valsverk och verkstad och är till för att skapa bästa möjliga kontakt mellan förbrukare och tillverkare.

Vi sköter inköp, lagerhållning, vidareförädling, försäljning och distribution för att våra kunder ska kunna jobba flexibelt utan egna råmateriallager. Vi levererar över hela landet med ett order- och turbilssystem som arbetar snabbt och säkert. Dessutom förmedlar vi leveranser av stora poster från rätt tillverkare direkt till kund.

Produktionsservice är en allt viktigare del av BE Group Sverige AB verksamhet. Kunderna får materialet färdigt för att använda direkt i sin produktion. Detta tillsammans med att kunderna slipper göra dyra investeringar i maskiner leder till en betydande kapitalrationalisering för dem. Exempel på produktionsservice som tillhandahålls är; kapning, borrning, blästring, målning, gaskärning, klippning, spaltning, sågning och ILF (inläggningsfärdig armering).

Kunderna ställer ständigt ökade krav på service till allt lägre kostnad. Dessa önskemål möter vi med en flexibel och kunnig organisation där alla kostnader som inte ökar kundnyttan ifrågasätts löpande. ¨

BE Group finns etablerat i , Finland, Polen, Estland och Lettland utöver våra många kontor i Sverige.

Certifications

EN 1090-1 EXC3 – ISO 14001:1996 – ISO 9001:2000

Contacts

Försäljningsavdelningen
040-38 40 00

Videos

Koncernen BE Group

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige