LATEST NEWS

- News from the industry

Sanktioner kan vara en utmaning

För den som jobbar med transport och logistik
Sanktioner är utrikespolitiska verktyg. De kan ta sig olika uttryck, bland annat frysning av tillgångar, embargon, kapitalbegränsningar och bistånds- och handelsrestriktioner. Det finns risker med att göra affärer med en part som är föremål för direkta sanktioner, men företag, organisationer eller personer kan också bli föremål för indirekta sanktioner på grund av deras ägande eller kontroll. Ändå kan det vara komplicerat och tidskrävande att identifiera sådana parter om ett företag saknar rätt system och data, vilket gör att de riskerar att oavsiktligt bryta mot internationella handelsregler. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, reder ut begreppen och tipsar om vad företag ska tänka på när kommer till handel som berörs eller riskerar att beröras av sanktioner.

– Som det ser ut i dag ser vi att ändringar i sanktionerade listor sker ofta, till och med dagligen. Dessa snabba förändringar, som kan vara tillägg och uppdateringar av gällande handelsregler, gör det svårt att spåra och verifiera ägarstrukturen för sanktionerade parter, säger Lars Persson, och fortsätter:

– Som ett resultat av detta står de som är ansvariga för efterlevnad av handelsregler inför utmaningar när det gäller att hålla jämna steg med dagliga ändringar i sanktionerade listor. Oavsett om det är på grund av begränsade resurser eller minskad kapacitet blir det svårare för dessa team att verifiera ägarstrukturer, vilket ökar risken för att förbise viktiga ändringar och potentiellt bryta mot gällande regler för vem företag får driva handel med.

Tillsynsorgan, såsom Europeiska utrikestjänsten (EEAS), som bidrar till EU:s efterlevnad av handelsreglerna genom att samordna sanktioner och politik, och Office of Foreign Assets Control (OFAC), som administrerar ekonomiska sanktioner i USA, ger inte alltid alla de insikter som behövs. När det gäller det senare offentliggör OFAC endast namnen på sanktionerade företag och anger inte de företag som ägs av en sanktionerad part. Ändå säger dess 50-procentsregel att om en sanktionerad person äger 50 procent eller mer av en enhet, anses den automatiskt sanktionerad och kan läggas till i OFAC:s lista över särskilt utsedda medborgare och sanktionerade personer (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list/ SDN).

– Att förstå sanktionerade ägarstrukturer är komplext och kan vara både resurskrävande och svårt att hålla koll på. Men med tanke på den snabbt föränderliga geopolitiska miljö som företag befinner sig i idag är det viktigt att undvika handel med någon internationellt sanktionerad part, konstaterar Lars Persson, och fortsätter:

– Ett sätt på vilket företag kan implementera ett riskbaserat förhållningssätt och säkerställa transparens och efterlevnad inom internationell handel är att använda programvara för regelbunden screening. Att använda ett robust system, som en lösning för Denied Party Screeing, säkerställer att organisationer ligger steget före de ständigt föränderliga reglerna och minskar riskerna för bristande efterlevnad av internationella handelsregler.

Följ Descartes
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42570/
Website: www.descartes.com/sv

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
En historia inom skärande bearbetning SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotar
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning