LATEST NEWS

- News from the industry

Fördelar och funktioner för det nya vajersystemet

Nytt fallskyddssystem certifierat för 5 användare
Effektivitet i arbetet är viktigt och något som de IRATA-certifierade reparbetarna på SafeReach tar på stort allvar. Därför introducerar företaget nu en helt ny typ av vajersystem för fallskydd i Sverige. Systemet har många fördelar jämfört med traditionella fallskyddssystem, bland annat kan upp till 5 arbetare vara inbundna i systemet samtidigt.
Det nya vajersystemet har tagit den internationella fallskyddsmarkanden med storm och SafeReach erbjuder installation av systemet i hela Sverige.

Hur 5 användare av fallskyddssystemet ökar effektiviteten


Traditionella fallskyddssystem är ofta certifierade för att bara två arbetare kan vara inbundna i systemet samtidigt. Detta gör att endast små arbetslag kan utföra arbeten och det blir ofta mycket spilltid då arbetare väntar på varandra eftersom inte alla i arbetslaget kan vara inbundna samtidigt.
I dagens hårda konkurrensklimat i industrin såväl som i bygg- och fastighetsbranschen är arbetarnas effektivitet en viktig faktor. Ineffektiva arbetsmetoder och säkerhetssystem driver upp tidsåtgången och därmed kostnaderna för både löpande underhåll och renoverings- och reparationsarbeten.
Därför välkomnade den internationella fallskyddsmarknaden i fjol den senaste stora innovationen inom fasta installationer för fallskyddsinfästningar. Det nya fallskyddssystemet bygger på helt annan teknologi jämfört med de andra systemen på marknaden och har många fördelar.
Istället för energiabsorberare i systemets extremiteter, som är den vanliga designen i fasta fallskyddssystem, har det nya systemet ett redundanssystem med absorberande förankringar. Detta gör bland annat att 5 personer kan vara inbundna i systemet samtidigt och att reparbetare kan hänga från fallskyddssystemet.
En annan stor fördel som fallskyddsexperterna på SafeReach ser med det nya fallskyddssystemet är att systemet är ergonomiskt utformat och smidig att använda. Systemets löpvagnar har en annan utformning än traditionella system och glider lättare. Användarvänlighet är en viktig faktor eftersom det också bidrar till ökad effektivitet och för arbetarna som använder det.

Andra fördelar med det nya fallskyddssystemet


Förutom att hela 5 arbetare kan vara inbundna i systemet samtidigt finns flera andra fördelar. Fallskyddsexperterna på SafeReach listar här vad de ser som de viktigaste fördelarna:
1. Det nya systemet är svårare än andra system att koppla ur sig från och kan därför anses vara säkrare än andra fallskyddssystem.
2. Systemets nya design gör att arbetare smidigt kan passera varandra utan att koppla ur sig från systemet.
3. Till skillnad från traditionella fallskyddsystem behöver inga komponenter bytas ut eller justeras efter att en arbetare har tagit ett fall i systemet. Detta gör att underhållskostnaderna minskar och onödiga stop undviks på grund av eventuella leveranstider för komponenterna.
4. Fallskyddssystemet är certifierat både för arbete via fallskydd och reparbetare. Därmed är systemet ett mer prisvärt än alternativen, om fastighetsägaren har behov av infästningar för dessa två typer av arbetare. Om behov finns för både fallskydd och reparbete är dagens lösningar kostsamma och innebär flera (eller relativt stora) installationer.
5. Eftersom det nya fallskyddssystemet kan användas både för fallskydd och reparbete är det enklare och billigare för fastighetsägare att underhålla och låta utföra besiktning på, jämfört med om det finns två installationer.
6. Färre installationer på taken ökar platseffektiviteten och det estetiska utseendet.
7. Miljön vinner när vi utnyttjar resurser effektivare genom att ha ett system i stället för att ha flera system för olika ändamål.
Mer om det nya vajersystemet finns att läsa på SafeReach’s hemsida.

SafeReach installerar det nya fallskyddssystemet i hela Sverige


SafeReach är specialister inom reparbete och fallskydd. Företaget installerar fasta såväl som tillfälliga fallskyddsystem över hela Sverige. Företagets skickliga IRATA-certifierade höghöjdsarbetare kan det nya fallskyddssystemet och är behöriga att installera det på alla platser där fallskydd och ankarpunkter för reparbete behövs t.ex. på tak, i industrier, under brokar och i gruvor.
Den som har frågor om det nya fallskyddssystemet, vill ha en demonstration eller få mer information är varmt välkommen att kontakta Christina på SafeReach.
Contact information
Mailing address
Box 1846
11674 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
559063-1601
Founded: 2016
Employees: 4
Wellcome to SafeReach AB!

The experienced SafeReach-team is specialized in Rope Access-climbing and fallprotection for industry. Our customers hire us to perform different crafts in places that are difficult or expensive to reach in other ways.

The SafeReach climbers are experienced in sanitation, maintenance, installation, corosion protection, concrete repair and inspection. We also have security-leaders for industry-stops and do slope stabilization and bridge inspection according to Trafikverkets guidelines.

In the fall protection space our experienced Rope Access technicians hold fall protection courses, install fall protection systems and inspect PPE in accordance with the guidelines set forth by the Swedish Authorities.

What makes SafeReach unique is our focus on clear work-processes and safety throughout all aspects of our work. We have a lot of experince working for large and complex customer-companies, so the administration and work-planning goes smoothly with us. We have our own employees and if the job requires, we can source more climbers on short notice. Our ambition is to be the most well organized and safest Rope Access- and fallprotection partner for industrial companies.

Feel free to contact the SafeReach team!

Contacts

Christina Olander
070-5335291

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper