LATEST NEWS

- News from the industry

Ett nytt användarvänligt fallskydd

Nytt fallskyddssystem med möjlighet för säker passage
Fallskyddsexperterna på SafeReach introducerar en helt ny typ av vajersystem för fallskydd i Sverige! Systemet har många fördelar jämfört med traditionella fallskyddssystem, bland annat kan arbetare säkert passera varandra samtidigt som de är inbundna i systemet.
Alla som arbetat inbundna i fasta fallskyddssystem vet att man som användare av systemet är begränsad i sin rörlighet. Förutom att man inte kan röra sig fritt utan att justera utrustning är passage av en kollega en komplicerad övning. Det är opraktiskt och ibland omöjligt att passera en kollega som är inbunden i ett system utan att koppla ur sig från systemet, vilket inte är tillåtet.
Fallskyddsexperterna på SafeReach arbetar själva nästan dagligen inbundna i fallskyddssystem, så de är väl medvetna om begränsningarna som systemens design för med sig. Samtidigt står säkerhet alltid i första rummet, både för SafeReach och Arbetsmiljöverket, vilket gör att man måste leva med begränsningarna.
När experterna på SafeReach fick nys om det nya fallskyddssystemet som gör arbetet smidigare för användarna nappade de direkt och introducerar nu systemet på den svenska marknaden!

Användarvänlighet viktig för fasta fallskyddssystem


Fasta fallskyddssystem måste enligt Arbetsmiljöverket installeras på höjder där andra typer av fallskydd inte finns eller kan installeras på ett rimligt sätt. Men systemen är inte optimala ur ett användarperspektiv då systemen begränsar användarnas rörlighet.
En aspekt som alla som arbetar med fallskyddssystem vet om men sällan talar om är att när systemen är för komplicerade att använda händer det att arbetarna inte använder systemen på det tilltänkta sättet. Om en arbetare t.ex. behöver passera en kollega när de båda är inbundna i systemet är det inte ovanligt att arbetare tillfälligt koppla ur sig från systemen och därmed stå helt osäkrade en stund.
Det är såklart inte acceptabelt att arbetare kopplar ur sig ur systemen och därför är användarvänlighet en avgörande faktor när man som beställare väljer fast fallskyddssystem. Till dags datum är de flesta systemen på marknaden relativt snarlika i sin design med ungefär samma fördelar och begränsningar.
Men nyligen introducerades ett helt nytt system på den internationella fallskyddsmarknaden och systemet tog fallskyddsvärlden med storm. Med det nya fallskyddssystemet kan arbetare röra sig friare än i traditionella system, och de kan passera varandra på ett smidigt sätt utan att koppla ur sig från systemet.
Teknologin i det nya fallskyddssystemet skiljer sig åt från traditionella system på ett väsentligt sätt. I stället för energiabsorberare i systemets extremiteter, som är den vanliga designen i fasta fallskyddssystem, har det nya systemet ett redundanssystem med absorberande förankringar. Detta gör bland annat att 5 personer kan vara inbundna i systemet samtidigt och att reparbetare kan hänga från fallskyddssystemet.

Andra fördelar med det nya fallskyddssystemet


Förutom den ökade användarvänligheten listar fallskyddsexperterna på SafeReach här vad de anser är de viktigaste fördelarna med det nya fallskyddssystemet:
1. Hela 5 arbetare kan vara inbundna i systemet samtidigt, vilket är betydligt fler än de flesta traditionella fallskyddssystem.
2. Tack vare den innovativa designen av löpvagnarna glider dessa enklare längs vajern och över konsoler vilket ökar användarvänligheten ytterligare.
3. Det nya systemet är över lag svårare än andra system att koppla ur sig från och kan därför anses vara säkrare än andra fallskyddssystem.
4. Till skillnad från traditionella fallskyddsystem behöver inga komponenter bytas ut eller justeras efter att en arbetare har tagit ett fall i systemet. Detta gör att underhållskostnaderna minskar och onödiga stop undviks på grund av eventuella leveranstider för komponenterna.
5. Fallskyddssystemet är certifierat både för arbete via fallskydd och reparbetare. Därmed är systemet ett mer prisvärt än alternativen, om fastighetsägaren har behov av infästningar för dessa två typer av arbetare. Om behov finns för både fallskydd och reparbete är dagens lösningar kostsamma och innebär flera (eller relativt stora) installationer.
6. Eftersom det nya fallskyddssystemet kan användas både för fallskydd och reparbete är det enklare och billigare för fastighetsägare att underhålla och låta utföra besiktning på, jämfört med om det finns två installationer.
7. Färre installationer på taken ökar platseffektiviteten och det estetiska utseendet.
8. Miljön vinner när vi utnyttjar resurser effektivare genom att ha ett system i stället för att ha flera system för olika ändamål.
Mer om det nya vajersystemet finns att läsa på SafeReach’s hemsida.

SafeReach installerar det nya fallskyddssystemet i hela Sverige


SafeReach är specialister inom reparbete och fallskydd. Företaget installerar fasta såväl som tillfälliga fallskyddsystem över hela Sverige. Företagets skickliga IRATA-certifierade höghöjdsarbetare kan det nya fallskyddssystemet och är behöriga att installera det på alla platser där fallskydd och ankarpunkter för reparbete behövs t.ex. på tak, i industrier, under brokar och i gruvor.
Den som har frågor om det nya fallskyddssystemet, vill ha en demonstration eller få mer information är varmt välkommen att kontakta Christina på SafeReach.
Contact information
Mailing address
Box 1846
11674 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
559063-1601
Founded: 2016
Employees: 4
Wellcome to SafeReach AB!

The experienced SafeReach-team is specialized in Rope Access-climbing and fallprotection for industry. Our customers hire us to perform different crafts in places that are difficult or expensive to reach in other ways.

The SafeReach climbers are experienced in sanitation, maintenance, installation, corosion protection, concrete repair and inspection. We also have security-leaders for industry-stops and do slope stabilization and bridge inspection according to Trafikverkets guidelines.

In the fall protection space our experienced Rope Access technicians hold fall protection courses, install fall protection systems and inspect PPE in accordance with the guidelines set forth by the Swedish Authorities.

What makes SafeReach unique is our focus on clear work-processes and safety throughout all aspects of our work. We have a lot of experince working for large and complex customer-companies, so the administration and work-planning goes smoothly with us. We have our own employees and if the job requires, we can source more climbers on short notice. Our ambition is to be the most well organized and safest Rope Access- and fallprotection partner for industrial companies.

Feel free to contact the SafeReach team!

Contacts

Christina Olander
070-5335291

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper