Dags att investera i en ny tvätt till verkstaden? - industritorget.com
SUNDAY, OCTOBER 25 2020
Följ oss i sociala medier

Dags att investera i en ny tvätt till verkstaden?

Contact information
Mailing address
Timmermans­gatan 3
66434 Grums
Visiting address
Timmermans­gatan 3
66434 Grums
Region
Grums
Värmlands county
Sweden
VAT number:
556464-9001
Founded: 1993
Employees: 7
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Allkal AB!

Allkal är Scandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt/avfettning av gods i korgar/fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier av lågtemperatur typ (38-45°C). Allka-Jet Cleaner systemen finns i dag i ett antal modulvarianter anpassade för olika krav och behov.

När Allkal grundades baserades affärsstrategin på den erfarenhet både teknisk och ekonomisk som anskaffats under tidigare verksamhetsår. Modul uppbyggda system för lågtempererade vattenbaserade processer med hög servicegrad blev vår ledstjärna. Personalen ser vi som en viktig resurs i detta arbete, samt att uppnå god lönsamhet för att skaffa långsiktighet i vårt agerande. Ett viktigt led i denna process var vår ISO certifiering 2001 gällande både ISO 9001 och 14001. Allkal ägs sedan 2008 av Wipab som har varit Allkals viktigaste underleverantör sedan starten tillsammans är vi ca 65 medarbetare.

Produkter
•Automatiska Allka-Jet Cleaner System
•Härdtvättsystem
•Kundanpassade Allka-Jet Cleaner System
•Manuella Allka-Jet Cleaner System
•Oxidavskiljningssystem
•Rullbanor
•Smådelstvätt
•Spraycleaner System
•Tillbehör
•Tvättsystem för formverktyg
•Ultraljud


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Agents

Weber Ultrasonics Surface Technology, Sweden
Innovativa komponenter för effektiv komponentrengöring. Weber Ultrasonics Surface Technologys omfattande utbud av generatorer och ultraljudssvängare gör det möjligt att skapa behovsbaserade, tillförlitliga och ekonomiska ultraljudstvättsystem för i stort sett alla rengöringsändamål.

Files

Miljö

Certifications

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Contacts

Erik Berglund
054-20 38 54
Veronica Gustafsson
054-20 38 50
Mikael Strand
054-20 38 58
Nalle Bengtsson
054-20 38 57

Videos

Se film med vårt system hos en av våra kunder

Se film med vårt system hos en av våra kunder
Manuell högtryckskåp

LATEST NEWS

- News from the industry
Advertisements