LATEST NEWS

- News from the industry

Navigera på en osäker marknad

Med strategisk IT-automatisering
Hur företag i finansbranschen kan införa heltäckande automatisering, med fokus på människor, processer och teknik.

Dagens finansiella tjänsteföretag står inför en rad komplexa utmaningar där de behöver driva tillväxt samtidigt som de måste hantera ständiga förändringar i marknaden.

Robusta IT-strategier är av högsta prioritet för alla finansiella tjänsteföretag. Det är en nödvändighet för att effektivisera processer och vara framgångsrik med innovation i hybrida molnmiljöer. IT-automatisering är grundläggande för att lyckas med detta. I takt med att organisationer anpassar sig till den snabba digitala förändringen växer deras IT-miljöer i komplexitet. IT-team underhåller och hanterar system som omfattar äldre infrastruktur, molntjänster och allt däremellan, vilket kräver mycket tid, pengar och resurser. Dessutom innebär manuell konfigurering av system och patchning av programvara ökade risker för mänskliga fel och förseningar.

Med IT-automation kan organisationer lättare upprätthålla en samordnad IT-miljö och förbättra compliance. Genom att minska repetitiva, manuella uppgifter för IT-team, kan de fokusera på de mer kreativa och värdeskapande aspekterna av sin roll, inklusive att underlätta modernisering och leverera förbättrade digitala tjänster till kunder.

För att säkerställa att IT-automatiseringen är så effektiv som möjligt behöver de finansiella tjänsteföretagen anta en strategisk inställning till IT-automation. Istället för att driva isolerade insatser av automation, vilket kan öka komplexiteten på det stora hela, behöver de bryta ner silos och implementera heltäckande automatisering som spänner över olika domäner.

Som med alla större förändringar innebär övergången till heltäckande automation att noggrant överväga allt från befintlig teknik och processer till kultur. Här följer några viktiga överväganden för att säkerställa en smidig övergång samt för att få ut det mesta av investeringen.

1. Människor först: få acceptans och skapa delaktighet
En effektiv och heltäckande automatiseringsstrategi bör alltid börja med människor. Förändringsledning är avgörande för att säkerställa att anställda hela tiden känner sig delaktiga och bekväma. Det är viktigt att människor förstår att automatisering är ett verktyg de har kontroll över och något de kan använda för att bli mer produktiva och på så sätt skapa bättre resultat. Att främja en öppen kultur bör vara en högsta prioritet för ledare redan från start. En stor del av detta är att uppmuntra kunskaps- och informationsutbyte mellan olika avdelningar. Att tidigt sätta produktionsmått och definiera realistiska delmål är nyckeln för att mäta framgång och belöna prestationer. Tydlig rapportering och mätning hjälper till att öka medvetenheten om fördelarna med automatisering hos ledningen. Att arbeta tillsammans för att uppmärksamma framgångsrika automationsprojekt internt hjälper till att öka användningen och ger enhetlighet i automatiseringsrutiner.

2. Sätt strukturer för att hantera komplex transformation
Det handlar om att etablera tydligt ägarskap och ansvarsskyldighet i förväg, samt att identifiera automationsförespåkare på varje IT-avdelning och se till att de håller kontakten. Till exempel, när det finansiella tjänsteföretaget Discover implementerade organisationsomfattande automatisering satte de upp ett återkommande möte i ledningsgruppen för att visa framsteg och framgång. Ett annat bra sätt att säkerställa att teamen förblir motiverade är att komma överens om en dedikerad "automatiseringsdag" varje vecka eller månad. Det är här IT har spenderat tid åt att hjälpa andra team att övervinna utmaningar genom automatisering.

3. Välj en enda, förenande företagsautomationslösning
I tället för att försöka koppla samman separata automatiseringsprojekt kan organisationer välja en enda skalbar plattform som hjälper IT-team att enkelt implementera, dela och hantera automatisering över olika delar av organisationen. En integrerad plattform kan hjälpa till att minska den tid som IT-team lägger på hantering och underhåll. Under tiden rekommenderas teknisk support för automatisering som körs i produktionsmiljöer. Säkerhet bör också vara ett grundläggande övervägande och bör ses som en central del av att anta automatisering, inte en bromskloss. För pålitlig automation bör alla lösningar ha säkerhet implementerad tidigt i utvecklingsprocessen, med Policy-as-Code och DevSecOps-metoder. Förutom att vara säker bör plattformen ha förmågan att automatisera och integrera olika säkerhetslösningar över hela organisationen. Det hjälper företag att utreda och agera på hot på ett samordnat sätt.

4. Frigör tid för mänsklig kreativitet
En del av strategisk automation är att planera vad man ska göra med den tid som frigörs. Finansiella tjänsteföretag kan göra det möjligt för IT-medarbetare att fokusera på mer kreativa, värdeskapande aspekter av deras jobb, som IT-modernisering och innovation. Då många branscher och avdelningar nu uppmanas att spara samtidigt som de vill skapa tillväxt, kan IT göra verklig skillnad där det behövs som mest.

5. Förena automation med AI
IT-automatisering är avgörande för att hjälpa finansiella tjänsteföretag att förbli kompatibla inom en strikt och ständigt föränderlig regulatorisk miljö. Ett exempel är rapportering kring teknik. Ta AI: när en modell har utvecklats måste den övervakas för att avgöra om och när den behöver justeras. Förståelsen för detta blir allt viktigare i ljuset av den föreslagna EU-lagen om artificiell intelligens, som syftar till att skärpa regler kring datakvalitet, transparens, mänsklig tillsyn och ansvar. Automatisering kan förenkla denna process och säkerställa att övervakningen är konsekvent och kontinuerlig. Förutom nyare AI-modeller hjälper detta finansiella tjänsteföretag att rapportera tillbaka om befintlig reglering som SOX, PCI-DSS, FIPS och CIS. OpenSCAP (Security Content Automation Profile), till exempel, kan upptäcka om kritiska systeminställningar överträds - upptäcka om SELinux har inaktiverats och om en Boot Loader-konfiguration inkluderar USB-portar - eller om nätverkstjänster är konfigurerade för att tillåta osäkra kryptografiska algoritmer.

Förhöjd företagsomfattande automatisering
Lyckligtvis har finansiella tjänsteföretag gjort stora framsteg när det kommer till att införa IT-automation. Prioriteten bör nu vara att lyfta detta arbete, genom att skala automatisering på ett kontrollerat och informerat sätt över hela företaget.

Att skapa en strategi med ett samordnat fokus på människor, processer och teknik är avgörande för att lyckas. Genom att implementera en flexibel, säkerhetsfokuserad grund och hantera anställda genom förändringen, kommer organisationer att kunna implementera automatisering som förbättrar samarbete och driver innovation. Med detta tillvägagångssätt kommer de att ha bättre förutsättningar att navigera i det nuvarande tumultartade ekonomiska landskapet, samtidigt som de fortsätter att driva affärskritisk tillväxt.

Av Armin M. Warda, FSI EMEA chief technologist, Red Hat

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jenny Widing, Northern Link PR för Red Hat
+46 70 985 30 20
jenny@nlpr.se
Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen