LATEST NEWS

- News from the industry

Få ut mer av din verksamhet med en lyftvagn på lagret

Flexibel och effektiv verksamhet
Att hantera ett lager innefattar många olika fysiska aktiviteter – från att flytta och hantera råmaterial och produkter, till att säkerställa ett löpande flöde av delar och komponenter i högt tempo. Framgångsrik hantering av lagerverksamhet innebär mer än att bara ta emot och skicka ut gods, det handlar om att hitta nya och bättre sätt att sänka kostnader och spara tid. Med rätt angreppssätt kan du inte bara ta bort farorna som kommer med manuella lyft, utan även skapa en mer flexibel och effektiv verksamhet samtidigt. TAWIs sortiment av ergonomiska, elektriska lyftvagnar, staplare och plattformsvagnar kan hjälpa dig uppnå just det.

De senaste händelserna som rör försörjningskedjorna har påverkat nära alla sorters lagerverksamhet och har fört ett ökat fokus på just lagret som viktig länk i kedjan. Från detaljhandel till tillverkning – det har blivit tydligt för alla att en mer effektiv lagerverksamhet inte bara ökar livslängden och hållbarheten, men även inkomsterna och kundnöjdheten. Det motsatta är också sant, dock. Oavsett vilken typ av materialhantering som det handlar om, eller lager man rör sig i, kommer felaktig materialhantering kosta dig tid och pengar – och inte minst kan det kosta dig värdefulla kunder.

Manuell hantering: all aktivitet som kräver mänsklig kraft för att lyfta, sänka, skjuta, dra, bära eller på annat sätt flytta ett objekt eller sak. Manuell hantering sker i varje lagerverksamhet och kan innebära en möjlig arbetsplatsrisk när det kräver personalen att flytta eller hantera objekt som väger för mycket och/eller som är av otymplig storlek eller form. Det är en av de vanligast ignorerade riskerna i lagerverksamheter, vilket leder till kostsamma skador och förlorad produktivitet.

Att maximera prestanda och balansera risk
Vare sig din lagerverksamhet hanterar detalj- eller partihandelslogistik, tillverkning eller industrimaterial, finns alltid vissa krav. Det huvudsakliga är att de varor eller det material ni hanterar att ta sig från där det är till var det behöver befinna isig. En annan sanning som inte går att ducka för är att alla lager och lastkajer kräver många tunga lyft. För personalen innebär detta ofta att behöva böja och vrida på sig, lyfta och flytta tunga saker, eller att behöva lyfta i positioner med dålig hållning. Man ser det ofta som en tumregel att hantera gods manuellt, när det är möjligt, för att undvika skaderisken – för både människor och gods – som kommer med industritruckar. Detta innebär dock inte att manuell hantering av gods är fri från faror.

Utmaningarna för lagerverksamheter
Manuell hantering är utmattande och är ofta en orsakande faktor för allvarliga skador. Faktum är att överansträngning och stress på kroppen som uppstår i samband med manuell hantering samt skadorna som uppstår till följd av det, står för cirka en tredjedel av förlorad arbetstid inom lagerverksamhet. De många utmaningar som följer med stapling av gods, utplacering av lagervaror och hantering av verkstadsytor innefattar allt från att lyfta och flytta backar, pallar och paket till att hantera stora rullar, tunnor och lådor (ofta tunga eller ojämnt formade och behöver lyftas över axelhöjd). Vid varje steg inom verksamheten finns både risker för personalen och varorna som lyfts och flyttas. Alla dessa faktorer bidrar till skada på både produktivitet och lönsamhet.

De flesta lagerverksamheter, vare sig de är inom detaljhandel, partihandel, tillverkning eller industri, inkluderar manuell hantering av tunga och otympliga varor, vilket innebär potentiellt farliga, repetitiva eller fysiskt påfrestande moment. Vare sig det rör sig om att flytta eller byta ut tunnor, kartonger och rullar, stapla lådor på pall, eller flytta enskilda komponenter och produkter, är stressrelaterade skador till följd av dessa manuella moment den högsta orsaken till skada i alla dessa branscher. Förlusten i produktivitet och mantimmar är betydande.

Vilka är de potentiella farorna med oriktiga lyft inom arbetet?
Rygg- och ledskador
Sträckningar och stukningar
Benbrott och blåmärken
Skär- och skrapsår
Funktionsnedsättande skador (eller t.o.m dödsfall)
Att utvärdera de risker specifikt relaterade till manuell hantering i verksamheten är avgörande för att kunna implementera de rätta lösningarna.

De arbetare som utför de moment som innehåller manuell hantering är ofta de som först lägger märke till problemområden och kan vanligtvis peka ut vilka sysslor som orsakar smärtor, eller dylikt, under arbetet. Att lyssna på dem ger ofta bra idéer om hur jobbet kan utföras säkrare eller effektivare.

Ergonomi & ekonomi i kombination (med en smart lyftvagn för lager)
Ergonomi tolkas ofta som att enkelt innebära förbättringar av arbetsmiljön för att minimera skador på de anställdas hälsa och välmående. Alla kan vara överens om att detta är ett fint mål. Själva order Ergonomi, däremot, (från grekiskans ergon, som betyder arbete, och nomos, vilket betyder naturlagar) betyder bokstavligt talat ”läran om arbete”. På TAWI har vi alltid levt efter den bredare definitionen. Enligt oss innebär ergonomi att lära sig om – men även att förbättra – människors effektivitet i sin arbetsmiljö. Bekvämlighet och användarvänlighet är viktiga faktorer, men resultatet är inte endast en säkrare arbetsmiljö, utan även en effektivare sådan. Och en effektivare arbetsplats är en mer lönsam arbetsplats.

Säkrare lyft och hantering
Smarta företag inser att en förändring eller rekonstruering av lagrets arbetsplatsförhållanden för att göra jobbet säkrare och lättare för med sig en hel hop av fördelar. Att få bort den sortens lyft och hantering som orsakar muskuloskeletala sjukdomar, minskar arbetsskador och sjukfrånvaro. Lättare lyft möjliggör ett större urval av folk att anställa för att kunna utföra jobbet, vilket leder till en bättre och enklare rekrytering och personalbehållning. Säkrare lyft och hantering innebär förre skador på produkterna eller materialen, vilket innebär färre kvalitetsärenden och returer. Allt detta kan översättas till en lägre tidsåtgång och mindre pengar och resurser som slösas.

Detta är varför vi är så förtjusta i vår enkla ekvation, ergonomi = ekonomi. Visst kan är matte härligt?

Vilka är de potentiella riskerna vid felaktiga lyft i din lagerverksamhet?
Förlorad produktivitet
Mindre effektiv verksamhet
Skador på produkter och övrigt material
En mindre flexibel arbetskraft
Ökad sjukfrånvaro

Effektiv lyftvagn för lagret – en mångsidig lösning
Varje utmaning är också en möjlighet. Detsamma gäller utmaningen som uppstår av manuella lyft. Med rätt angreppssätt kan du inte bara ta få bort farorna med manuella lyft, men även skapa en flexiblare och mer effektiv verksamhet samtidigt. Detta är något TAWIs sortiment av ergonomiska, elektriska lyftvagnar, staplare och plattformsvagnar för lager kan hjälpa dig uppnå just det.

Våra elektriska lyftvagnar finns i olika modeller och kan genom sin modulära design anpassas och utrustas med ett brett urval verktyg för olika sorters lyft, vilket gör det möjligt att lyfta praktiskt taget vilka sorters objekt som helst – på ett säkert och effektivt sätt. Detta tillåter användarna att anpassa lyften efter deras särskilda behov genom olika specialverktyg och diverse funktioner som utvecklats för att ge optimal precision och kontroll.

Lyftvagnarna har även särskilda funktioner för att säkerställa säkerhet för både användaren och lasten. De kommer utrustade med en säkerhetsmekanism som omedelbart stannar lyften om verktyget slår i något när den sänks ner, vilket ser till att lyften inte tippar över eller skadar något som hamnar i dess väg. Med en av TAWIs lyftvagnar kan alla operatörer, oavsett hur stor eller stark, hantera gods upp till 250kg på ett säkert och enkelt vis, samt lyfta, sänka, vrida, tippa, rotera och flytta lådor, tunnor, fat, rullar, paket och de flesta övriga sorters vanliga laster. Detta skapar en flexibilitet till arbetskraften och arbetsplatsen som är svår att slå.

TAWIs lyftvagnslösningar för lager:
Minskar utmattning och upprepad stress
Minskar risken för skador och olyckor
Förbättrar personalhälsan och produktiviteten
Ökar personalens flexibilitet och kapacitet
Skyddar gods som behöver flyttas
Dessutom hjälper vår egenutvecklade QuickLoad-funktion dig programmera lyftvagnen att stanna exakt där du vill, vilket gör det enkelt att stapla gods i hyllor eller montera en rulle på en maskinaxel. De justerbara benen gör det möjligt att ställa in bredden på lyftvagnen så att du kan köra in i pallar och nå så långt som krävs, vilket gör den ännu mer användbar och flexibel. Våra mobila, batteridrivna lyftvagnar är särskilt användbara i miljöer inom industri och tillverkning medan våra rostfria varianter, som utvecklats för att vara enkla att rengöra, kan anpassas bäst för livsmedels- och läkemedelstillverkning och andra anläggningar med höga hygienkrav.

Flexibla lyftvagnar för lager anpassade efter dina behov
Jämfört med stora truckar är TAWIs lyftvagnar både kompakta och lättviktiga, vilket gör dem ideala för materialhantering på platser där golvytan är begränsad eller där gods är svårt att komma åt. Vagnarna tar dessutom upp betydligt mindre plats när de inte används.

Oavsett vilket konfiguration du väljer, kommer en lyftvagn från TAWI hjälpa dig minimera riskerna som kommer med manuell hantering och skapa en mer effektiv och produktiv arbetsplats. TAWIs lyftvagnar är dessutom en utmärkt investering. Vare sig ensam eller i kombination med övrig lyftutrustning kortar den ner cykeltider och förbättrar produktivitet i praktiskt tagit vilken detaljhandel, partihandel, industri eller tillverkning som helst.

TAWI finns här för att hjälpa dig
Enkelt uttryckt, skadar inte bara de potentiella faror som kommer med manuella lyft dina anställda och produkter, utan även ditt resultat. Det finns, däremot, sätt att eliminera – eller åtminstone minimera – såna faror. TAWI kan hjälpa dig implementera bättre lyftlösningar som reducerar arbetsplatsolyckor som inkluderar att flytta, hantera eller förvara material vilket resulterar i en effektivare och produktivare lagerverksamhet.

Kontakta TAWI idag för att få reda på hur vi kan hjälpa dig framtidssäkra din verksamhet med smartare lyftlösningar för lager, som ser till att du håller din verksamhet både uthållig och lönsam, oavsett hur framtiden ser ut.
Contact information
Mailing address
Transport­gatan 1
43437 Kungsbacka
Visiting address
Transport­gatan 1
43437 Kungsbacka
Region
Kungsbacka
Hallands county
Sweden
Organization id:
556236-7234
Founded: 1923
Employees: 49
English description is missing, swedish description below.

TAWI – lyfter din verksamhet!

TAWI har arbetat för industrin i över 90 år och vi har lärt oss mycket om hur olika industrier fungerar och vilka behov de har. Tack vare vår långa erfarenhet har vi stor förståelse för våra kunders behov och kan utveckla och producera produkter som löser deras behov. Vi är stolta över att vara branschens mest kompletta leverantör av lösningar för lätta lyft.

Vi på TAWI utvecklar produkter som hjälper företag inom många olika områden att skapa en ergonomisk arbetsmiljö med en effektiv och säker hantering av gods. Vi utvecklar, tillverkar och levererar lyftutrustning av högsta kvalitet, alltid med fokus på ergonomi, säkerhet och effektivitet. Vi vet att god ergonomi, en säker arbetsmiljö och effektiv hantering av gods ger en produktiv verksamhet med personal som mår bra, och det tycker vi är viktigt.

När du väljer TAWI kan du vara säker på att du får en lösning som är helt och hållet TAWI; från ritbordet, genom produktion, till installation och service är det vår egen personal som gör sitt yttersta för att uppfylla dina behov. Med TAWI kan du känna dig trygg.

Vår ergonomiska lyftutrustning minskar belastningen på ryggar, knän och axlar samt effektiviserar hanteringen av gods och sparar därmed stora pengar åt kunder över hela världen. Alla TAWIs produkter utvecklas och tillverkas i Kungsbacka och exporteras till hela världen, bland annat genom våra dotterbolag i Storbritannien, USA, Nederländerna, Danmark och Tyskland.

Välkommen att kontakta oss!

Contacts

Jonas Carlsson
0739926322
Kristian Kovacic
Area Sales Manager Öst
0707-896290
Erik Wingholm
Area Sales Manager Syd
0705-957810
Markus Carlbom
Area Sales Manager Väst & Norr
031-7920710

Videos

Vi är TAWI

Vi är TAWI
TAWI Sverige

LATEST NEWS

- News from the industry
9/20/2022
DAF Trucks visar upp branschledarskapAPM Terminals Gothenburg fortsätter växaTydliga fördelar med NSK:s NH-seriens linjära styrningarSouthco introducerar nytt gångjärnSGBC lanserar två nya manualer STRATO lanserar i Sverige Ny podcast svarar på bygg­branschens vattenfrågor
9/19/2022
Guide - hur du väljer MotviktstruckScania fasar ut fossilt från tunga transporterCompuLab presenterar IOT-GATE-iMX8PLUS Linde energi bjuder in till Öppet Hus Ekenhuset etablerar sig i ÖstergötlandVarannan skulle rata elbilen om bonusen försvannLokal lagring ska avlasta Göteborgs hamnModerniserar ytterligare två 400 kV-stationerSweco gör förstudie om flytande solpaneler i UgandaSpectra från SilvaAkademiska Hus toppar solcellsliganGratis kurstillfälle
9/16/2022
Nödstoppsknappar och positionsbrytare Den uppgraderade Volvo L25 ElectricSäkra framtidens elberedskapFler väljer en eldriven hantverkarbilVåra första Inspodagar - någonsin! Stora Enso har undertecknat ett avtal Verizon Business utser Sanjiv Gossain Stationär övervakningsenhet för datakablarNy servicemarknadschef på SweconÖka mångsidigheten och sänk kostnadernaArkemi ger ut handbok och digitala verktyg EU-parlamentets förslag om skogsbränslen måste stoppas
9/15/2022
Kan vibrationer vara ett stort problem för verktygsmaskiner?Volvo stödjer trans­formationen till eldrift Spara tid, utrymme och pengar Högsta lasersäkerhet vid mobila applikationerWithSecure™ går med i Cloud Security AllianceBeijer Almas dotterbolag Lesjöfors expanderar Hainbuch utökar portföljen för snabbväxlingTrumhanterare för fotgängare Dubbla utmärkelser till NSK vid Toyotas prisutdelningPeab storsatsar på drift och underhållIranskkopplad hackergrupp i ny cyberattackvåg Bixia och BatteryLoop i nytt samarbeteBanbrytande ekvation kan ge vassare kvantdatorerIvanti utökar Neurons plattform Nu lanserar vi på Netigate textanalys! Skarta Energy & Tohmajärvi kommun inleder samarbete
9/14/2022
Framtidens antenn är härNyindustrialiseringen är i riskzonenModern elinstallation med ConradNu lanserar Processus sin nya hemsidaMissa inte Världssjöfartens dag 2022!Nu välkomnar vi Pappelina till Pretopia!Plastspecialist lanserar ny serie av återvunna materialNy certifierad partner till Bosch RexrothLLB Expo tillbaka Behöver du låna pengar till en fastighet
9/13/2022
Spara tid, pengar och klimatVälkommen till årets Framtidsvecka!SSG Fluiddagar arrangeras 26-27 oktoberDuni Group medverkar på ScanpackPressinbjudan Fastighets­Mässan Malmö 2022