LATEST NEWS

- News from the industry

Ytterligare en seger för Elis i Helsingborg

Anläggningen godkänd mot Svanens senaste kriterieversion
Nu får Elis Textil Service sin elfte anläggning i ordningen godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice.

En viktig milstolpe men dock inte den första för den anrika Helsingborgsanläggningen som i slutet av förra året tog emot Helsinborgs Stads Miljöpris för hur man valt att prioritera klimatet i hela sin verksamhet och för att man visar att det går att förena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Svanenmärkningen av tvätterierna är en kvalitetssäkring, en garanti för att Elis anläggningar lever upp till de högst ställda miljökraven för textilservicetjänster och följer kunskaps- och teknikutvecklingen. Certifieringen garanterar att alla delar av tjänsten, från produktion till användning och avyttring av textilierna, har en så begränsad effekt på miljön som möjligt.

Och det faktum att tvätteriet i Helsingborg hanterar tvätt av arbetskläder till industrin gör den nya märkningen extra betydelsefull.

- En konsekvens av att tvätta åt kunder inom industrin är att textilierna ofta är hårt smutsade vilket gör utmaningen att tvätta energisnålt än större. Därtill medför kundkategorin att avloppsvattnet behöver renas från tungmetaller såsom kadmium och zink vilket adderar ytterligare processer som behöver drivas. Svanen-märket innebär en trygghet för våra kunder. Den visar att vi konsekvent och långsiktigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att det vi gör verkligen fungerar, säger Betty Rosenlind, platschef på Elis i Helsingborg.

Anläggningen i Helsingborg var dessutom först i Skåne med att leverera textilier med eldrivna lastbilar och man har nyligen investerat i ny och mycket energisnål uppvärmningsteknik för sina processer.

- Där vi befinner oss nu är resultatet av en mycket målmedveten styrning under många år som lagt grund till att vi kontinuerligt har sänkt vår energi- -och drivmedelsförbrukning samtidigt som vi har åstadkommit en ansvarsfull process för omhändertagande av kasserade textilier. Men, lika viktigt, vår certifiering är också ett resultat av ett träget underhållsarbete för att hålla såväl gammal som ny utrustning i toppskick plus optimering av driftstider, fyllnadsgrader, ja varje medvetet val som vår fantastiska personal gör varje dag, säger Betty Rosenlind.

Elis mål är att samtliga tvätterier på sikt ska klara Svanens tuffa krav. Att Helsingborgsanläggningen nu gör det skapar goda möjligheter för att i snabb takt kunna certifiera ytterligare anläggningar för arbetskläder.
- Vi är mycket glada över att Elis fortsätter att miljömärka fler anläggningar. Det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå miljö- och klimatmål. Det går att spara in 27 % av koldioxidutsläppen genom att välja Svanenmärkt vid tvätt av arbetskläder*. Så här kan många företag göra ett enkelt val som gör stor skillnad för klimatet och miljön. Svanens krav tar ett helhetsperspektiv på tvätteriet: från val av textilier till tvätt och transport, säger Johanna Hultgren, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen.

Det här berättar Svanen om Elis tvätterier:
• De är energieffektiva och har begränsad vattenåtgång.
• Kemikalierna uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav.
• Distributionen utförs med så liten klimatpåverkan som möjligt.
• En stor andel av textilierna är miljömärkta och ett aktivt arbete görs för att minska avfallet, genom återbruk och återvinning

*Källa Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri - svanen.se

Linda Nilsson
Marknadschef
linda.nilsson@elis.com
0721-582890

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen