LATEST NEWS

- News from the industry

Vibrationsmätning: Att mäta är att veta!

Vi mäter alla typer av industriella maskiner
Obalans i maskiner är den vanligaste felorsaken inom industrin. Något som bidrar till onödigt slitage, maskinskada, fel i produktionen och långa stillestånd. Genom vibrationsmätning av dina maskiner kan du i god tid planera ditt underhåll och undvika kostsamma reparationer.

DynaMate har många års erfarenhet inom vibrationsmätning och mäter regelbundet maskiner för flertalet av sveriges industrier. Vi erbjuder låg- och högfrekvent mätning samt onlinemätning tillsammans med vår samarbetspartner SPM Instrument. Vi mäter på allt från svarvar, slipar och borrar.

Upptäck brister ett halvår fram i tiden
Med hjälp av vibrationsövervakning kan du automatiskt mäta trender i dina maskiner och i god tid få en notis om eventuella avvikelser. På så vis kan du planera in renovering av maskin en månad eller ett halvår framåt. Du kan i god tid säkerställa att din produktion inte lider av några oförutsedda stillestånd.

“Du vill inte stå där när olyckan väl är framme och fråga dig: Vad gör vi nu? När en spindel går sönder medför det kostsamma investering med långa leveranstider. Genom vibrationsmätning av dina maskiner kan du upptäcka bristerna i god tid och minimera oplanerade driftstopp – Att mäta är att veta!” Claes Grip, Mättekniker DynaMate.

DynaMate – Din helhetsleverantör
Som industriservice-leverantör till svensk industri erbjuder vi inte bara tillståndskontroll och vibrationsmätning. Vi erbjuder oss även att åtgärda de fel som vi upptäcker i din produktion. Du behöver bara vända dig till DynaMate som leverantör.

“Det är spännande att kunna upptäcka brister innan olyckan är framme. Vi har många nöjda kunder som vi hjälper att effektivisera sin produktion. Vi mäter inte bara, utan har även kompetens att renovera våra kunders spindlar och erbjuder oss alltid att åtgärda eventuella brister i produktionen, det är vi tämligen unika med” Anders Kalles Mättekniker, DynaMate.

Boka vibrationsmätning
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra mätningar. Vi erbjuder tillståndskontroll och vibrationsmätning över hela Sverige och kan mäta alla typer av industriella maskiner.

David Almér
Platschef
Maskinservice & Mätteknik
david.almer@dynamate.se
070-683 09 04

Contact information
Mailing address
Industri­vägen 21, Box 3
15121 Södertälje
Visiting address
Tall­vägen 2
15138 Södertälje
Region
Södertälje
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556528-9286
Founded: 1996
Employees: 300
English description is missing, swedish description below.

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.
Systematik – Effektivisering – Modernisering

Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi stöttar företag inom en rad olika branscher:

Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Byggsektorn
Fastighetssektorn
Offentlig sektor
Vår historia
Verksamheten startade 2010 genom en sammanslagning av två dotterbolag och delar ur ett tredje bolag inom Scaniakoncernen. Motivet från Scanias sida var att all verksamhet som inte hade en strategisk koppling till lastbilen skulle placeras i bolaget DynaMate Industrial Services AB. Uppdraget var att skapa ett bolag som skulle bidra till att utveckla branschen runt produktions- och underhållsrelaterade tjänster.

Vid inledningen hade bolaget en stark koppling till Scania som stod för 85% av verksamheten. Idag är tjänsteportföljen bred och kan erbjudas till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Under de första åren skedde en konsolidering med syfte att renodla verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Ett flertal förvärv genomfördes under åren 2012 till 2016 med syfte att öka attraktionsvärdet och specialisera tjänsteutbudet. En renodling och specialisering har varit centralt i bolaget för att kunna genomföra en förflyttning uppåt i värdekedjan. Under åren 2017 till 2019 har ytterligare renodling genomförts som inneburit att verksamheter sålts till kollegor i branschen.

Den nya inriktningen för DynaMate växte fram under hösten 2019 och kom då att innehålla verksamheterna Produktion & Underhåll, Automation samt Maskinservice.

Verksamheten inom DynaMate ska framåt kapitalisera på industrins redan genomförda investeringar genom att erbjuda tjänster som tar fasta på producenternas förmåga till leverans av kvalitativa produkter och som påverkar deras slutprodukt. Centralt är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Nästa kapitel i DynaMates historia inleddes 2021 när bolaget blev en del av Enerco Group. Enerco har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll. Enercos ägarroll möjliggör för DynaMate att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på främst Industri 4.0 och Smart Maintenance.

Certifications

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – SS-EN 1090-1 – SS-EN ISO 3834-2

Want to work forDynaMate AB?

The company currently has 1 job ads: DynaMate söker erfaren Projektledare

Contacts

Jan Andersson
0736 22 63 15
Kenneth Glennemo
070-585 15 44
Pernilla Renman
023-661 36 46
David Almér
070-683 09 04
Lars Davidsson
070-595 38 25
Anders Frost
072 570 61 11
Håkan Johnsson
08-522 933 44
Anna-Lena Magnusson
070 766 13 48
Jobb
073 622 63 15

Videos

Maximera din produktion med MUR I DynaMate

LATEST NEWS

- News from the industry
3/24/2023
Ny studie från DescartesSå räknar du hem en smartare lösningNy fästmassa ska sänka CO2-avtrycket 3D-tillverkning skapar nya möjligheter på Seco ToolsFeintool och SITEC stärker samarbetet i Europa
3/23/2023
Tekniska utrustning i byggnaderVolvo CE introducerar Connected Load Out Weigh in Motion-teknik Skyddsfärg avsedd att förhindra korrosionCastrols samarbete med Submer
3/22/2023
Upp till 62% trycklufts­besparing Ökad detaljhandel vid laddplatser Fortsatta fossilfria framstegSäkert halkskyddGlobala fordonstillverkare
3/21/2023
Henkel erbjuder heltäckande monteringslösningarRobotCenter Laxå exporterar till FrankrikeABB lanserar filmserien Unstoppable Nu börjar vägen mot prispallen i EuroSkillsNy agentur
3/20/2023
Väderstad bygger ut fabrikenVälkommen till LogiMAT 2023Flexibla ventilationsexperterSwecon och Lantmännen i gemensam satsning Duntäcke för dig som arbetar inom industrin