LATEST NEWS

- News from the industry

Vart tredje svenskt företag arbetar för att minska utsläppen

Ny undersökning av Optilon
Utsläpp från värdekedjan står för majoriteten av företags totala utsläpp av växthusgaser. Att reducera
dessa utsläpp är därför helt avgörande för att minska det totala klimatavtrycket. Trots det mäter
endast en tredjedel av svenska företag utsläpp från värdekedjan, enligt en ny undersökning som
Norstat utfört på uppdrag från Optilon. Och över lag underskattar både svenska och nordiska företag
mängden utsläpp som kommer från värdekedjan, samt ställer för låga krav på sina leverantörer.

Norstat har på uppdrag av supply chain-företaget Optilon undersökt hur långt nordiska företag inom
fyra olika sektorer har kommit med att mäta och reducera utsläpp både från den egna verksamheten
och värdekedjan. Resultatet presenteras i den nya rapporten, Nordic State of Supply Chain
Sustainability.

Undersökningen visar att en majoritet (57 procent) av svenska bolag har satt upp mål för att eliminera
utsläpp från den egna verksamheten, vilket är något fler än genomsnittet i Norden. Även när det
kommer till andelen företag som arbetar med initiativ för att minska mängden utsläpp från värdekedjan
utmärker sig Sverige. Närmare 8 av 10 svenska bolag arbetar med någon form av initiativ kopplat till
detta.

Men trots ambitiösa mål och åtgärder uppger mindre än en tredjedel (31 procent) av de svenska
företagen att de mäter alla tre Scope av utsläpp. Och när andelen utsläpp från värdekedjan ska
uppskattas, hamnar siffran på drygt häften (55 procent) av bolagets totala utsläpp – vilket är långt
under FN:s estimat på minst 70 procent.1 Små- och medelstora företag underskattar utsläppen från
värdekedjan i störst utsträckning, till endast 47 procent. Detta tyder på att det finns ett stort
kunskapsgap vad gäller att mäta utsläpp, samt en outnyttjad potential för att minska utsläppen utanför
den egna verksamheten.

- Att samla in korrekta och tillförlitliga utsläppsdata från värdekedjan är komplext och kräver ett
nära samarbete med leverantörer och samarbetspartners i alla led. Men det är här majoriteten
av alla utsläpp finns. För att bekämpa klimatförändringana och nå 1,5 gradersmålet måste alla
företag minska sina utsläpp både från den egna verksamheten och från värdekedjan. Och
genom att optimera värdekedjan kan företag göra stora miljövinster, säger John Wikström,
expert inom supply chain, Optilon.

Svenska företag som inte mäter och redovisar utsläpp från värdekedjan uppger att det är på grund av
brist på tid och kunskap samt att det är för kostsamt.

Sett till genomsnittet i Norden, visar undersökningen att mer än 4 av 5 företag har satt upp
hållbarhetsmål som de arbetar mot. Däremot har endast omkring hälften satt upp mål för att eliminera
utsläpp från verksamheten. En majoritet av de som satt upp ett mål för detta planerar att nå målen
inom tio år.

Större företag har utsläppsmål i högre utsträckning än små- och medelstora (61 procent jämfört med
49 procent). Men de mindre företagen har generellt sett mer ambitiösa tidplaner för när de planerar att
nå målen.

Nyckeltal från undersökningen:

• Fyra av fem svenska företag arbetar mot ett hållbarhetsmål.

• Omkring hälften av svenska företag har satt ett mål för att eliminera växthusgasutsläpp, och
bland dessa planerar fyra av fem att nå målet inom tio år.

• Ungefär var tredje svenskt företag mäter och rapporterar utsläpp från alla tre Scope (Scope 1,
2 och 3), samtidigt som var fjärde inte mäter några utsläpp alls.

• Svenska företag uppskattar i snitt att utsläpp från värdekedjan (Scope 3) utgör 55 procent av
deras totala utsläpp – långt under de 70 procent eller mer som FN Global Compact uppskattar.

• Svenska företag är bäst i Norden på att arbeta med initiativ för att minska utsläpp av
växthusgaser från värdekedjan (77 procent jämfört med ett Nordensnitt på 72 procent).

• Ungefär två av fem svenska företag (38 procent) ställer krav på leverantörer att minska
växthusgasutsläpp, vilket är i linje med Nordensnittet.

• Stora företag i Norden sätter i högre grad mål för att eliminera utsläpp än små- och medelstora
(61 procent jämfört med 49 procent), samtidigt som små- och medelstora företag sätter mer
ambitiösa tidsramar för när de planerar att nå målen.

• Stora företag i Norden är bättre än små- och medelstora företag på att mäta och rapportera
utsläpp från alla tre Scope (41 procent jämfört med 25 procent).

Om Optilon: Optilon är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att använda resurserna där de gör mest nytta, genom att kombinera världsledande teknik med nordisk expertis inom Supply Chain. Optilon grundades 2005 och är i dag verksamma i hela Norden med kontor i Sverige, Danmark och Finland.

Så gjordes undersökningen: Undersökningen genomfördes av Norstat på uppdrag av Optilon under perioden maj – juni 2022. Totalt 400 nordiska företag intervjuades, varav 100 vardera i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Studien inkluderade såväl små- och medelstora företag som stora företag inom sektorerna dagligvaruhandeln, detaljhandel, grossister och tillverkning. Intervjupersonerna som deltog arbetar antingen med supply chain eller hållbarhetsrelaterade frågor.

Vid frågor om undersökningen:

Kontakta John Wikström, Sales Manager och Marketing Lead
E-post: john.wikstrom@optilon.com
Telefon: 072 214 52 88

LATEST NEWS

- News from the industry
9/22/2022
Kvantberäkning nästa stora grej? På väg mot en grönare framtidPTC introducerar Onshape-Arena Connection
9/21/2022
Den största investeringen i företagets historiaTibnor – en viktig kanal Dags för Asbestvecka Missa inte klimatpremienFärre problem med rätt flödesmätare Vilka är fördelarna med nya bultsvetsprocesser?Hög prestanda eller batterilös absolutenkoder?AMADA på EuroBLECH 2022Pandeminedstängningarna öppnade för jättetillväxt EDECO och TRIAG Ny 5-axlig slipmaskin till A-Tooling i VärnamoValvakna svenskarShortcut förvärvar Careful AppsOrbit One bygger unik robotcellDell och Red Hat utökar samarbete Wackes och Olsson & Co blir ett bolagSolkompaniet och Niam samarbetar
9/20/2022
Jag hjälper dig med Laserskärning och BockningABB förvärvar PowerTech ConverterHöstrensa - Spara både plats och tjäna pengarSSAB:s fossilfria stål visas upp i HannoverTar ytterligare steg för ökad kundnyttaSamster levererar geniala energi-innovationer DAF Trucks visar upp branschledarskapAPM Terminals Gothenburg fortsätter växaTydliga fördelar med NSK:s NH-seriens linjära styrningarSouthco introducerar nytt gångjärnSGBC lanserar två nya manualer STRATO lanserar i Sverige Ny podcast svarar på bygg­branschens vattenfrågor
9/19/2022
Guide - hur du väljer MotviktstruckScania fasar ut fossilt från tunga transporterCompuLab presenterar IOT-GATE-iMX8PLUS Linde energi bjuder in till Öppet Hus Ekenhuset etablerar sig i ÖstergötlandVarannan skulle rata elbilen om bonusen försvannLokal lagring ska avlasta Göteborgs hamnModerniserar ytterligare två 400 kV-stationerSweco gör förstudie om flytande solpaneler i UgandaSpectra från SilvaAkademiska Hus toppar solcellsliganGratis kurstillfälle
9/16/2022
Nödstoppsknappar och positionsbrytare Den uppgraderade Volvo L25 ElectricSäkra framtidens elberedskapFler väljer en eldriven hantverkarbilVåra första Inspodagar - någonsin! Stora Enso har undertecknat ett avtal Verizon Business utser Sanjiv Gossain Stationär övervakningsenhet för datakablarNy servicemarknadschef på SweconÖka mångsidigheten och sänk kostnadernaArkemi ger ut handbok och digitala verktyg EU-parlamentets förslag om skogsbränslen måste stoppas
9/15/2022
Kan vibrationer vara ett stort problem för verktygsmaskiner?Volvo stödjer trans­formationen till eldrift Spara tid, utrymme och pengar Högsta lasersäkerhet vid mobila applikationerWithSecure™ går med i Cloud Security Alliance