Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Så sparar du pengar med geometrimätning

Vi analyserar och åtgärdar
Vi på DynaMate märker att det finns ett stort behov av att smidigt kunna upptäcka fel i produktionen hos Svensk industri. Många gånger lider aktörer stora förluster till följd av brister i deras maskiner. Brister som enkelt hade kunnat upptäckas med en geometrimätning.

Dyra stillestånd, ökande kassationer och en operatörsberoende maskinpark är några av de risker som du undviker ifall du beställer en geometrimätning från DynaMate. Tack vare många års erfarenhet av alla typer av industrier och en dedikerad mätgrupp, kan vi säkerställa att du upptäcker brister och tillser att du får dessa åtgärdade innan din produktion blir lidande.

Geometrimätning är ett samlingsbegrepp som innefattar flertalet typer av maskinmätningar såsom: Ballbar- och Meaxmätning. Vi mäter bl.a. vinklar, rakhet och vibrationer. Kort och gott allt som har med maskinens hälsa att göra.

Vi analyserar och åtgärdar
Det finns ett flertalet aktörer på marknaden som erbjuder olika former av maskinhälso-analyser. Det som är unikt med vårt erbjudande är att vi inte bara genomför en mycket grundlig mätning och analys, vi erbjuder oss även att åtgärda dina fel. På så sätt behöver du bara vända dig till en leverantör: DynaMate.

“Det är först när reklamationerna på produkterna kommer in som många inser att något är fel. Då är varumärket redan skadat och du behöver tillse åtgärder som innebär att din produktion står still. Desto tidigare du hittar felen desto mer pengar sparar du”. David Almér Platschef Maskinservice DynaMate

Det är aldrig försent att börja mäta
Vi erbjuder två typer av mätningar beroende på ifall du vill säkerställa dina maskiners befintliga hälsa eller ifall olyckan redan är framme:

Planerad analys av maskinhälsa – innan fel uppstår
Säkerställ att dina maskiner har hälsan i behåll och är redo att producera i många år framåt. Vi genomför en grundlig mätning och analys i syfte att bedöma dina maskiners livslängd. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa en effektiv produktion.

Felsökning vid akut åtgärd – när olyckan är framme
Då vi är ett fullskaligt industriserviceföretag kan vi hjälpa dig när dina maskiner inte längre fungerar som de ska. Vi gör en mätning och analys för att sedan presentera ett åtgärdspaket anpassat efter dina behov. Självklart erbjuder vi oss att åtgärda felen och tillse att din produktion fortlöper så fort som möjligt.

Vår starka rekommendation är att alltid beställa en planerad analys för att säkerställa att inga akuta åtgärder behöver göra. Upptäcker du felen i tid sparar du pengar och effektiviserar löpande din produktion.

Hör av dig till oss
Vill du få svart på vitt hur dina maskiner mår är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi är vana att mäta alla typer av maskiner inom Svensk industri och hjälper dig gärna att effektivisera din produktion.
Contact information
Mailing address
Industri­vägen 21, Box 3
15121 Södertälje
Visiting address
Tall­vägen 2
15138 Södertälje
Region
Södertälje
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556528-9286
Founded: 1996
Employees: 300
English description is missing, swedish description below.

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.
Systematik – Effektivisering – Modernisering

Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi stöttar företag inom en rad olika branscher:

Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Byggsektorn
Fastighetssektorn
Offentlig sektor
Vår historia
Verksamheten startade 2010 genom en sammanslagning av två dotterbolag och delar ur ett tredje bolag inom Scaniakoncernen. Motivet från Scanias sida var att all verksamhet som inte hade en strategisk koppling till lastbilen skulle placeras i bolaget DynaMate Industrial Services AB. Uppdraget var att skapa ett bolag som skulle bidra till att utveckla branschen runt produktions- och underhållsrelaterade tjänster.

Vid inledningen hade bolaget en stark koppling till Scania som stod för 85% av verksamheten. Idag är tjänsteportföljen bred och kan erbjudas till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Under de första åren skedde en konsolidering med syfte att renodla verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Ett flertal förvärv genomfördes under åren 2012 till 2016 med syfte att öka attraktionsvärdet och specialisera tjänsteutbudet. En renodling och specialisering har varit centralt i bolaget för att kunna genomföra en förflyttning uppåt i värdekedjan. Under åren 2017 till 2019 har ytterligare renodling genomförts som inneburit att verksamheter sålts till kollegor i branschen.

Den nya inriktningen för DynaMate växte fram under hösten 2019 och kom då att innehålla verksamheterna Produktion & Underhåll, Automation samt Maskinservice.

Verksamheten inom DynaMate ska framåt kapitalisera på industrins redan genomförda investeringar genom att erbjuda tjänster som tar fasta på producenternas förmåga till leverans av kvalitativa produkter och som påverkar deras slutprodukt. Centralt är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Nästa kapitel i DynaMates historia inleddes 2021 när bolaget blev en del av Enerco Group. Enerco har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll. Enercos ägarroll möjliggör för DynaMate att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på främst Industri 4.0 och Smart Maintenance.

Certifications

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – SS-EN 1090-1 – SS-EN ISO 3834-2

Contacts

Jan Andersson
0736 22 63 15
Kenneth Glennemo
070-585 15 44
Pernilla Renman
023-661 36 46
David Almér
070-683 09 04
Lars Davidsson
070-595 38 25
Anders Frost
072 570 61 11
Håkan Johnsson
08-522 933 44
Anna-Lena Magnusson
070 766 13 48
Jobb
073 622 63 15

Videos

Maximera din produktion med MUR I DynaMate

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning