LATEST NEWS

- News from the industry

Ramavtal underlättar cirkulära möbelflöden

Handlar om att bryta gamla vanor
Sedan drygt ett år tillbaka finns ramavtal på plats som möjliggör för allt från statliga verk till kommunala bolag att välja hållbart när de inreder. Trots att stora resurs- och klimatmässiga vinster finns att göra, används avtalen i liten utsträckning. Enligt statistik från Kammarkollegiet och Adda har offentlig verksamhet köpt in 99 procent nyproducerade möbler under senaste året. Siffror som Sveriges ledande aktör för återbrukad kontorsinredning, Rekomo, har tagit del av och analyserat. ”Vi behöver prioritera kunskapsspridning om ramavtalens funktion och potential”, säger Sebastian God, försäljningschef på Rekomo.

Nyproduktionen av möbler och inredning släpper ut hela 170 000 ton koldioxid varje år. Genom att köpa återbrukade alternativ till sin arbetsplats istället, kan organisationen spara upp till 600 kilo koldioxidutsläpp per anställd. För att möjliggöra för offentlig verksamhet att handla klimatsmart, upprättades förra året ett antal ramavtal med återbruksaktörer med fokus på kontor. Inte bara är det ett konkret sätt att minska verksamhetens klimatpåverkan – det är också ett viktigt medel för att eftersträva ekonomisk hållbarhet av skattepengar.

Trots detta visar en sammanställning av samtliga möbelinköp att ramavtalen nyttjats i liten utsträckning. Kammarkollegiet, vars ramavtal riktar sig mot myndigheter, uppger att 99 procent av möbelinköpen år 2022, för totalt 740 miljoner kronor, var från nyproduktion. Statistik för regioner och kommuner, som innefattas av ramavtalet från Adda Inköpscentral, visar på samma mönster. Även här har 99 procent av inköpen lagts på nyproduktion under senaste året.

En av leverantörerna som upphandlats är Rekomo, som är Sveriges ledande aktör inom återbrukad kontorsinredning. Rekomos analys av statistiken från Kammarkollegiet och Adda är att det finns låg kännedom och kunskap om ramavtalen, vilket förhalar processen att ställa om till hållbara inköp av kontorsinredning.

– Verksamheter har generellt en mycket positiv inställning till hållbar utveckling – ändå handlar man nästan uteslutande nyproducerat. Här behöver vi prioritera kunskapsspridning om ramavtalens funktion och potential, för att fler ska bryta gamla vanor och testa nya arbetssätt, säger Sebastian God, försäljningschef på Rekomo.

Processen att beställa återbrukade möbler genom ramavtalen skiljer sig inte nämnvärt från att handla på nätet som privatperson.

– Förutom att det är enkelt och smidigt, sitter leverantörerna på stora volymer och ett brett utbud av kontorsinredning. Vi brukar säga att alla de möbler som produceras nya idag redan finns begagnade. Därför kan du få bra hjälp av leverantören att skräddarsy leveransen efter din organisations önskemål, avslutar Sebastian God.
Rekomos tre tips för hållbar kontorsinredning:

1. Restaurera först
Som ett första steg, undersök om de befintliga möblerna kan lagas eller restaureras innan de ersätts. Detta är alltid att föredra innan några inköp görs!

2. Tillfråga återbruksmarknaden
Om det är läge för möbelinköp, råder Rekomo till att alltid tillfråga andrahandsmarknaden i första hand. På hemsidan för respektive ramavtal finns kompletta listor med alla leverantörer av återbrukad kontorsinredning.

3. Nyproduktion trots allt? Välj hållbart!
Om det trots allt finns ett behov att göra enstaka inköp från nyproduktionsmarknanden, tänk på att välja hållbart! Prioritera kontorsinredning tillverkat av miljövänliga material, som är slittåliga eller enkelt kan lagas. Då kan inköpen användas och uppskattas under en lång tid! Kasta inte heller fungerande möbler på tippen, utan undersök först om de kan komma till användning någon annanstans.

Källa: Kammarkollegiet, Adda Inköpscentral

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen