LATEST NEWS

- News from the industry

NYAB förbereder byte av domicil till Sverige

Jan Öhman utses till styrelseordförande
NYAB går vidare med förberedelserna inför byte av bolagets domicil från Finland till Sverige och siktar mot samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige. Genomförandet av planerna skulle även innebära en avnotering från Nasdaq First North Growth Market Finland där bolaget är noterat idag. Till följd av domicil- och listbytet förväntas NYAB att öka sin tillgång till kapitalmarknaderna, förbättra likviditeten i bolagets aktier, stärka medvetenheten om bolaget och skaffa sig kommersiella fördelar. NYAB förväntar sig att offentliggöra en formell ombildningsplan innan slutet av 2023.

NYAB:s styrelse har efter en genomförbarhetsanalys som inleddes tidigare i år funnit att ett domicilbyte till Sverige skulle vara fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare, och har beslutat att gå vidare med domicilbytesprocessen där bolagets säte och huvudkontor planeras läggas i Luleå. Merparten av bolagets affärsverksamhet bedrivs i Sverige och en svensk notering förväntas vara fördelaktig för bolaget ur kommersiell synpunkt. Därtill innehas merparten av bolagets aktier av aktieägare bosatta i Sverige, vilket ytterligare stödjer listbytet till Sverige.

”NYAB har genom åren visat hög och lönsam tillväxt. Vi tror starkt på att NYAB:s entreprenöriella kultur och nära samarbete med våra kunder har och kommer fortsätta att vara en viktig framgångsfaktor framöver. Jag vill betona att Finland kommer att förbli en mycket viktig marknad för vår verksamhet och hem för skickliga anställda och viktiga kunder, vilka vi har att tacka för en stor del av våra framgångar. Ett domicilbyte till Sverige och en notering på First North Premier i Sverige skulle dock föra oss närmre våra största kunder och geografiska marknader och stödja vår strategi att fortsätta växa på ett lönsamt sätt” säger Johan Larsson, VD för NYAB.

Jan Öhman utsedd till styrelseordförande
NYAB:s styrelse har idag utsett Jan Öhman, tidigare vice ordförande, till ny styrelseordförande. Jan efterträder Markku Kankaala, som fortsätter i NYAB:s styrelse som vice ordförande.

"Jag är stolt att meddela att på min rekommendation har idag en enig styrelse utsett Jan Öhman till styrelseordförande för NYAB. Jans omfattande erfarenhet från bolag noterade i Sverige och hans bevisade ledarskapsförmågor gör honom ideal att leda NYAB:s styrelse i nästa fas. Dagens besked att bolaget påbörjar förberedelserna inför ett domicilbyte till Sverige och målsättningen om en notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm utgör en bra tidpunkt att överlämna ordförandeklubban till Jan och utveckla bolaget vidare med hans kompetens. Samtidigt är jag glad att som vice ordförande fortsätta mitt samarbete med Jan", säger Markku Kankaala, ny vice styrelseordförande i NYAB.

Jan Öhman, som valdes till medlem i NYAB:s styrelse i april 2023, har en omfattande erfarenhet från ledande positioner i noterade bolag. Senast som CFO för Nasdaq Stockholm-huvudlistade Industrivärden AB, mellan 2019 och 2022.

"NYAB har historiskt uppvisat hög tillväxt och lönsamhet. Som ordförande ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning när det nu går in i sin nästa fas. Under Markkus tid som styrelseordförande genomfördes bland annat den framgångsrika sammanslagningen mellan NYAB och Skarta. Nu ser jag fram emot att fortsätta samarbetet med Markku, resten av styrelsen och bolagsledningen för att ytterligare utveckla bolaget och skapa värde för dess intressenter", säger Jan Öhman, nyutnämnd styrelseordförande."

Den gränsöverskridande ombildningen och det efterföljande listbytet är bland annat villkorade av slutliga beslut av NYAB:s styrelse avseende den formella ombildningsplanen, beslut av en extra bolagsstämma i NYAB Plc, och tillämpliga regulatoriska godkännanden och processer. Den extra bolagsstämman förväntas att hållas under första kvartalet 2024. Den gränsöverskridande ombildningen och listbytet förväntas att slutföras under första hälften av 2024.

Jan Öhman
Chairman of the Board
NYAB Oyj
Tel: +46 (0)70 226 7534
ohmanjanne@gmail.com

Johan Larsson
CEO
NYAB Oyj
Tel: +46 (0)70 182 5070
johan.larsson@nyabab.se

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen