MONDAY, JANUARY 25 2021
Följ oss i sociala medier

LATEST NEWS

- News from the industry

Ny samarbetsmodell kan underlätta återbruk av byggmaterial

Få byggnadsmaterial används mer än en gång. En av anledningarna är att det saknas etablerade affärsmodeller för återbruk. I ett examensarbete från KTH presenterar civilingenjörerna Dana Trabulsi och Milan Sofipour en ny samarbetsmodell för återbruk av byggnadsmaterial.
– De vi intervjuade för examensarbetet hade över lag en positiv inställning till återbruk. Man insåg vikten av återbruk och ville gärna återbruka, men en fråga som återkom var om återbruk är ekonomiskt gynnsamt, säger Milan som har fått jobb på Ekonomistyrningsverket efter examen.

Flera av de tillfrågade var i startfasen och höll, lite famlande, på att undersöka om de kunde återbruka och i så fall hur.

Milan och Dana upptäckte att den främsta orsaken till att så lite byggmaterial återbrukas var att det saknades kunskap och ett etablerat arbetssätt kring hur man kan gå till väga. En annan anledning kan vara att nya material är ”för billiga” och därmed inte stimulerar till återbruk av gamla material, menar Milan.
– Osäkerheten kring lönsamheten var stor. Och av någon anledning har inte återbruk samma image miljömässigt som klassiska miljöcertifieringar.

Trodde hyresgästerna ville ha nytt
Dana berättar att fastighetsägarna i undersökningen trodde att hyresgäster var negativt inställda till gamla material. En anonym enkät bland 200 hyresgäster visade motsatsen: hyresgästerna var faktiskt positiva till återbruk. Estetiska hänsyn stod högt på listan, liksom funktionalitet. Att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt var den tredje viktigaste parametern för att säga ja till återbrukade material.Men hyresgästerna ville inte gå så långt som att acceptera hyrespåslag.

– Framgång här handlar i hög grad om hur väl fastighetsägaren lyckas förmedla vad återbrukade material i fastigheten innebär för hyresgästen. Gamla material kan vara väldigt vackra, funktionella och även spara pengar, säger Dana som i dagsläget arbetar på Svenska Bostäder.

Kunskap ökar möjligheterna
Dana och Milan konstaterar att återbruk fortfarande är ganska okänd mark, särskilt hos hyresgästerna. Mot den gruppen är det viktigt att kommunicera miljövinsterna.
– Hyresgästerna visar sig bli mer positivt inställda till återbruk när de får veta hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir, säger Dana.

Även om miljövinsterna är oomtvistade när det gäller återbruk, så är ekonomisk vinst ingen självklarhet när man väljer återbrukade material.
– Om materialet behöver transporteras och rekonditioneras kan det bli dyrare än att köpa nytt, som ofta är billigare på grund av storskaligheten, säger Milan.


Han menar att det fortfarande finns många frågor att tackla runt de ekonomiska aspekterna.
– Det kan vara ekonomiskt gynnsamt med återbruk, men det krävs en bra affärsmodell för att se detta tydligt.

Genom att tänka återbruk från början när man planerar en fastighet eller en renovering hamnar ribban för återbruk lägre.
– Vad hyser lokalen för material idag och vad kan vi återbruka? Det behövs detaljerade register, med information om hur länge materialen har varit i bruk, hur de har använts, vilka möjligheter de har att återanvändas och var de finns, säger Dana.

Samverkansmodell med inbyggt ansvar
– Vår modell bygger på ett samspel mellan alla parter, i syfte att gynna miljön. Alla behöver göra uppoffringar. Arkitekterna menade att de bör vara med i förvaltningsfasen, så att de i ett senare skede har all information tillgänglig. Sådant underlättar planeringen för alla, säger Milan.
– Alla intervjuade nämnde samarbete, de hänvisade till att en aktör inte kan förändra hela branschen. Det är tydligt att det måste finnas en gemensam vilja, säger Dana.

Modellen är anpassad för fastighetsägare. Den visar vem fastighetsägaren ska prata med, i vilket skede och vilken typ av informationsutbyte som ska ske med de olika parterna. Varje enskild process på vägen i fastighetsanpassningen har sin turordning och en checklista. Rivningsskedet sattes innanupphandlingsfasen av forskarna, för att ge möjlighet att notera ned de material som ska kunna återbrukas.

Formuleringen i kravspecifikationen kan vara viktig, konstaterade Dana och Milan under arbetets gång. Om ”brunt tegel” istället formuleras som ”brun fasad” öppnar detta för en rad olika material och det blir lättare för entreprenören att hitta tillgängliga återbruksmaterial.

Strama tidplaner visade sig vara ett annat problem som försvårade för återbruksprojekt.
– Vi intervjuade många aktörer i byggbranschen och ställde frågan ”hur kan fastighetsägare göra för att underlätta ert jobb med återbruk”? Svaret blev att det behövs mer tid, för att demontera och för att hitta material. Det fanns en önskan om mer flexibla krav generellt när det gäller återbruk, säger Dana.

Glimrande återbruksmaterial
De intervjuade menade att just plåt och stål har stor potential att återbrukas, eftersom vinsterna med återbruk är väldigt stora för dessa materialtyper. Massor med CO2 frigörs vid produktion och materialet är extremt hållbart.
– Utrymmet för att återbruka inom plåt- och ventilationsbranschen är enormt. Vi visste inte ens att ventilationskanaler går att återanvända, säger Milan.

Båda tror att det behövs många fler utbildningar och seminarier på temat återbruk.
– Första steget är att belysa frågan – att visa att det finns ett affärsområde inom detta. Kunskapen om återbruk av byggnadsmaterial måste fördjupas och nå ut till alla branschaktörer och till företagen, säger Dana.

”Låt materialet leva sitt liv”
Hon och Milan ser många fördelar med att ta vara på ett materials hela livslängd.
– Först och främst att saker och ting inte går till spillo; idag utnyttjas väldigt lite av ett materials möjliga livslängd. Men också att vi kan tillverka mindre av nya material som genererar utsläpp och avfall, säger Dana.

Ett konkret och direkt utfall av examensarbetet var att uppdragsgivaren Vasakronan blev väldigt nöjd med arbetet, berättar författarna.

– Uppsatsen tacklade frågor som Vasakronan själva inte hade tänkt på. Vi hoppas att vårt arbete kan vara en språngbräda, men det krävs mer för att standardisera ett återbruksarbete, säger Dana.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Illustration: Catharina Nygård
Publicerad: 2020-12-23
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2020)
Contact information
Mailing address
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
VAT number:
802000-3581
Founded: 1971
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

The company's services/products

Blacksmith & Plating work: Aluminum work, Asphalt paper roofing, Bay work, Belt covering, Brass sheet work, Building plate work, Chimney fittings, Construction assembly, Cooker cabinets, Copper covering, Copper roof, Diskcovering, Dormer windows, Drainage, Entranceroof, Facade work, Facadeplate, Forging operation, Gutters, Maintenance jobs, Pantiled roof, Plate covering, Plate covering, Plate details, Plate facades, Rain pipe, Rainwater pipe, Roof cleaning, Roof maintenance, Roof renovations, Roof safety, Roof slippage protection, Roofing plate works, Roofing tiles, Skärmtak, Skylight, Slate roof, Stainless work, Structural steel sheet, Thin plate work, Tiled roof, Tin plated roof, Tin plated roof painting, Ventilation plating, Ventilator cowls, Wallplate, waterproofing, Wind disk plate, Window sheets, Zinc covering roofing
Heating system: AC-system, air conditioning, air purification facilities, Air purifiers, Air treatment, Armatursatser, Bio energy boilers, Breathing equipment, CE- labelling, Central boiler, Chimney cleaning, Contract inspection, Cylindric iron stoves, Damping spray nozzles, Dehumidifiers, Deodorizer, District heating alternator, Dryingsystem, Electric boilers, Element, Energy control, Energy inspection, Energy optimization, Energy solutions, Evaporative condenser, Expansion system, Fläktar & aggregat, Flow measurement, Gas plants, Heat convertor, Heat exchanger, Heat pump, Heating chamber, Hot water heater, Humidification, Humidifier, Humidifier system, Humidifying plant, Inspection of furnaces and flue tubes, Inspection of ventilation, Installation of fireplaces, Internal environment analysis, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftvärmare, Moisture separator, Municipal heating networks, Non-contact thermal analysis, Nozzel duct, Odor analys, Odor purification, Oil-fired boilers, Osmosis plants, OVK inspection, Pellet burner, Plate heat exchanger, Radiators, Radon analysis, Service agreement, Single leaf damper, Smutsfilter, Solar collector, Solar energy system, Solar heating, Steam systems, Sweeping of fireplaces, Vattenmätarkonsoler, Ventilation assembly, ventilation facilities, Ventilation products, Ventilation service, Ventilation systems, Wood-fired boilers
Plateworking: Additiv tillverkning, Automatic deburring, Automatic punching, Bandbockning, Bend, Bending, CNC-punching, Combi laser - punching, Cutting, Eccentric-shaft press, Fine cutting, Hydraulic pressing, Making of holes, Metal tape grinding, Milling / Rolling / Lamination, Miscellaneous sheet processing, Nibbling, Panel / sheet bending, Perforering, Photo stamping, Pipe bending, Plate works, Pressure turning, Punching, Riveting, roll forming, Rörbockning, Sheet / plate encapsulation, Splitting, Squeezing, pressing, Steel shuttering, Thermo pressing, Threadbending, Vibro-edge puddler

Contacts

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

News related to the company

Videos

Avtalsfilm2017 170217 textad

LATEST NEWS

- News from the industry
1/15/2021
Entreprenad Live försiktigt positiva trots pandeminKundtidningen Grävlingen är härSå ställer fordonsbranschen om till elektrifieringSvenska företag behöver enhetliga EU-regler för digital handelLKAB väljer IFS som stöd i resan mot den digitala gruvan
1/14/2021
SSAB utser Lindab till GreenCoat® PartnerKrönika: Säkerheten måste prioriteras ännu mer!ABB tillhandahåller den elektriska framdrivningen Azipod® till hållbar superjaktNy rapport: Växande elfordonsflottor förväntas generera betydligt fler laddningsmöjligheter under 2021 HCL Technologies och Bobble AI i partnerskap Elbilar laddades två varv runt jorden - 55-procentig ökning: ”Fellingsbro seglar upp på topplistan”GK Gruppen väljer ekonomisystem från Unit4
1/13/2021
Möt framtiden med smart automation från EwellixNu är vi ett bolag!Kompakt och lätt vridbord med hög precision - MSQ Passa på att få in vardagsmotion på jobbetMatrox® AltiZ, högkvalitativa 3D-profilskannersABB är med på hållbarhetståget med världens första utsläppsfria fordon för järnvägsunderhållExportexperten ska importera finsk expertis till SverigeDynabook meddelar lanseringen av nya 11:e generationens Intel Core vPRO-processorer till X-seriens premiumenheter
1/12/2021
Assemblin Elverkstäder fortsätter att leverera till kunder under 2021. Rekordleveranser av plantor från SCAPrecisa, robusta, och verktygssäkrade vattenpass från Luna ToolsElförsörjningslösningar från ABB stödjer Asiens största vattenreningsverkChargePoint: Är vårt elnät redo för den elektriska revolutionen?Nätverk får ekonomin på nätet att växaNutanix tar in tidigare VMware-chef som ny VDDynabook uppdaterar utvalda enheter med 11:e generationens Intel Core-processorer
1/11/2021
FC Maskin ny leverantör av Mitsubishi edmStora snömängder ökar betydelsen av att alltid anlita licensierade takskottareABB lanserar ytterligare ett ställverk med lägre miljöpåverkanSTARK Group välkomnar CVC Capital Partners Fund VII som ny ägareNy Quick & Easy koppling och fördelare till ISO-sortimentetOptimera din ventilationsapplikationNytt rekordår i Sverige – nästan var tredje såld lätt transportbil var en VolkswagenHCL och Claim Genius i samarbete – ska tillsammans utveckla AI-lösningar för hantering av försäkringsanspråkMambu samlar in 110 miljoner euro i finansieringsrunda ledd av TCV
1/8/2021
Sedan starten på 60-talet har Knutwall tillverkat märkning främst mot byggsektornSå här blir cirkulär ekonomi och återvinning en lönsam affär för tillverkande företag 2021Veldi godkänd nu som leverantör av Stöd och matchning även i Malmö och Göteborg! Fem funktioner att tänka på när du ska köpa en bärbar datorEquinix säkrar flera nya etableringar under det gångna åretVeeam: Så blir teknikåret 2021
1/7/2021
Wallåkra mekaniska gasar sig igenom corona-tiderVår koncern står pall även i orostider Största robot­säkerhets­standarden för robotsystem på remissVad väger du egentligen?Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver påskyndas för att klara omställningen från dagens 11 000 laddpunkter till 250 000 år 2030Manovi Varberg utbildar personal under permitteringAllt inom positionering: Bygg en bättre framtid med fixering och positioneringCyberspionage träder fram ur skuggorna och in i rampljusetSkurup får högteknologisk biltvätt med medlemskap
12/23/2020
God Jul och Ett Gott Nytt År!CERTEXs Julhälsning!
12/21/2020
Kipp Scandiinavia AB önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År!
12/18/2020
VD-skifte vid årsskiftet | Helge Nyberg ABNCC:s och Volvos digitala tjänst för schaktmassor har under första året sparat 1 600 transporter i GöteborgHögpresterande produkter från elesaKör du små cylindrar med snabb frekvens? - JASVABB leder elektrifiering och automationsinnovation för framtidens gruvdrift i Sustainable Underground MiningHelge Nyberg tar historiskt rekord i orderingång
Advertisements