Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Investeringar i elnätet behövs

För att möta framtidens utveckling
Vårt uppdrag är tydligt, att vara en positiv kraft för Uddevalla och bidra till en attraktiv stad. Det gör vi med rätt investeringar som möjliggör en förflyttning för samhället och uddevallaborna mot en fossilfri och hållbar framtid.
Tillsammans tar vi Uddevalla vidare in i framtiden.

Genom kontinuerlig planering med utbyggnad, förstärkning och långsiktiga investeringar i elnätet kan vi bibehålla ett stabilt och driftsäkert nät i Uddevalla. Vi ansluter hela tiden nya kunder i form av både bostäder och nya industrier som etablerar sig här. Därmed behöver vi bygga ut kapaciteten i motsvarande takt för att klara av att bibehålla servicen. Tillgängligheten i Uddevalla Energis elnät är 99,997%.

Flera delar påverkar elnätspriset
Sveriges elnät står inför stora utmaningar. Utvecklingen i samhället kräver hela tiden mer el vilket ställer allt högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Stora investeringar behöver göras i både stamnät, regionnät och lokalnät vilket påverkar våra elnätspriser.

Inköp av förlustel är också något som ligger till grund för elnätspriset. Det är el som försvinner som värme vid elöverföringen i elnäten, så kallade nätförluster. Denna el handlar vi som elnätsföretag in på elbörsen, som vilken kund som helst. Det innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för förlustel i överliggande nät, både Svenska kraftnäts stamnät och Vattenfalls regionnät, som påverkar kostnaderna till våra kunder.

Genomsnittlig prishöjning inom elnät är beslutad till 14% och gäller från 1 januari 2023. För en lägenhetskund med 16A som förbrukar 5 000 kWh/år motsvarar höjningen ca 34 kr/månad, och för en villakund med 20A som förbrukar 20 000 kWh/år blir det ca 100 kr/månad.

Den ursprungliga höjningen var inom normalspannet men på grund av rådande höga elpriser och ökade investeringsbehov i överliggande nät påverkas elnätspriset i mycket större omfattning än tidigare år. Våra elnätspriser ligger trots höjningen under riksgenomsnittet för Sveriges elnätsbolag.

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning