LATEST NEWS

- News from the industry

Hur påverkar 3D-printing människors hälsa?

Forskare kartlägger och utvärderar
3D-printing revolutionerar tillverkningsindustrin med komplexa lättviktsprodukter som tål hög påfrestning. Men i produktionen uppstår också kemikalier och nanopartiklar som kan vara farliga. Nu ska forskningsprojektet NanoSafety 2 kartlägga och utvärdera teknikens hälsorisker.

3D-printing, även kallad additiv tillverkning, är en metod där man lägger lager på lager i tillverkningen av en produkt. I industrin finns avancerade skrivare som massproducerar allt från maskindelar till färdiga varor. Skrivarna använder pulver av vitt skilda material som metaller och plaster, och under produktionen uppstår mikroskopiska nanopartiklar och kemikalier som kan påverka hälsan för människor som kommer i kontakt med dem.

– Vi vet nästan ingenting om hur det påverkar arbetarna i industrin, det finns väldigt lite forskning på området, säger Eva Särndahl, professor i medicin vid Örebro universitet.

NanoSafety är ett tvärvetenskapligt projekt med forskare inom kemi, biologi, medicin och biomedicin vid Örebro universitet. Det startade 2018 och året efter fick man anslag av KK-stiftelsen. Nu utökas projektet i form av NanoSafety 2 efter nya anslag från stiftelsen.

– Några få länder har lagstiftning gällande partiklar vid 3D-printing men det saknas i Sverige. Det är också ett stort svart hål gällande regler och föreskrifter på EU-nivå, säger forskaren Andi Alijagic.

Svårt att fånga in de extremt små partiklarna
Projektet har tre mål: att upptäcka risker, föreslå lösningar och utveckla ett forskningscenter för säkerhet kring de extremt små partiklarna. För att förstå deras storlek kan nämnas att det går en miljard nanometer på en vanlig meter, och exempel på naturligt förekommande nanopartiklar är virus och gasmolekyler.

Eftersom partiklarna är så små är det en utmaning för forskarna att samla in dem. En del av insamlingen har gjorts med en mindre apparat som arbetare inom industrin har burit med sig under arbetsdagarna. Det pågår också ett samarbete med PExA, ett företag som mäter statusen i lungor genom utandningsprov. Utöver det får arbetare inom industrin lämna blod- och urinprov som sparas för framtida analyser.

– I våra laboratorier testar vi nanopartiklarnas eventuella påverkan genom att sammanföra dem med celler för att se hur de reagerar. En cell kan svara helt annorlunda på en nanopartikel än på en större partikel från samma ämne, säger Eva Särndahl.

Ett av forskningscentrets mål är att kunna göra preventiv screening av nya material innan de når marknaden. En förståelse för nanopartiklars hälsoeffekter kommer också att hjälpa företag med säkerhetsåtgärder genom hela produktionsledet.

– Vi bygger ett referensbibliotek rörande eventuella toxiska effekter från många sorters material som används inom 3D-printing. För att förbättra våra screeningverktyg använder vi också AI och maskininlärning, säger Andi Alijagic.

Plast negativt för miljön – men även för människors hälsa
Plast och dess negativa påverkan på miljön varnas det om på flera håll, men enligt Andi Alijagic är krisen minst lika stor gällande människors hälsa. Samtidigt vill varken han eller Eva Särndahl slå på stora varningstrumman.

– Vi vill vara förberedda för framtiden med ett säkerhetstänk från början. Företagen vi samarbetar har stort säkerhetsfokus men det finns också många andra företag – både i Sverige och utomlands – som inte har resurser eller vilja att prioritera arbetsmiljöfrågan, säger Särndahl.

Hon tillägger att människokroppen vanligtvis är tålig, men att långvarig exponering av partiklar och kemikalier har visat ökade hälsorisker inom den traditionella industrin. Eventuella hälsorisker inom 3D-printing kommer att undersökas i framtiden genom de prover som forskarna samlar in varje år.

Kontakt:
Eva Särndahl, eva.sarndahl@oru.se, 070-188 50 39
Andi Alijagic, andi.alijagic@oru.se, 019-30 23 42

Den här texten finns publicerad på oru.se

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen