Forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena - industritorget.com
MONDAY, JULY 06 2020
Följ oss i sociala medier

LATEST NEWS

- News from the industry

Forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena

Spännande diskussioner när forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena på Solforum
När har hälften av alla svenska hushåll solceller på taket? Hur mycket solkraft kan vi ha i det svenska elsystemet innan blir det viktigt att ha förbättrade prognoser för dess produktion? Vilken aktör driver på omställningen för egenproducerad solel?

De här frågorna har vi på Power Circle diskuterat på Energimyndighetens konferens Solforum i Göteborg i veckan, där vi arrangerade två välbesökta sessioner inom ramen för SamspEL Arena. SamspEL Arena är interaktiva mötesplatser, där forskare, näringsliv och myndigheter samlas för att diskutera aktuella forskning.

Den första sessionen var på temat Prognostisering av solel för effektiv drift av elsystemet, där både förbättringsbehov av själva prognoserna diskuterades såväl som dess olika applikationer.Svenska kraftnät berättade att de jobbar i samarbete med bland annat SMHI för att skapa förbättrade prognoser på solel, för att säkra systemstabiliteten när vi får allt mer solkraft i landet. Forskare från SMHI talade om vilka fördelar bättre prognoser har och vilka utmaningar som finns med att skapa dem. Ett forskningsprojekt från RISE förklarade hur de använder AI-modeller för att göra prognoser både för solcellsproduktion och elförbrukning i hushåll, för att optimera användningen av ett batteri. Företagen Greenbyte, som jobbar globalt med databaserad optimering av produktion från sol och vind och Bixia, elhandelsbolag och balansansvarig, deltog också.

I panelen lyftes att bra solelsprognoser kommer att bli allt viktigare, både för systemstabiliteten, men också för lönsamheten. För kraftproducenter blir möjligheten att optimera sin försäljning på marknaden viktigare när subventioner gradvis minskar, och det motsvarande gäller för elhandlare och balansansvariga, som sitter på andra sidan och vill köpa rätt mängd el.

Utmaningarna idag handlar mycket om mätning och kvalitet på data och modeller. Det behövs exempelvis bättre modeller för molnbildning. Ett problem idag är att en stor del av solelsproduktionen sker bakom mätaren i små anläggningar, som inte har krav på att rapportera sin bruttoproduktion. Här önskades möjligheten att få separata mätvärden för produktion och konsumtion, oavsett anläggningens storlek. Möjligheten och viljan att dela data för att förbättra prognosverktygen hos de olika aktörerna lyftes som en viktigt aspekt framöver.

I en andra session avhandlades temat Elhandelsbolag, elnätsbolag och prosumenter – roller i en effektiv utbyggnad av egenproducerad solel. Här presenterade tre forskningsprojekt insikter om affärsmodellinnovation inom stora energibolag, vilken roll nätägaren kan ta framöver, samt vad som driver konsumenter att bli prosumenter. Några medskick från presentationerna var att en omställning till nya affärsmodeller kan vara komplext och tar tid. Det är viktigt att företagen är öppna för innovation och vågar vara lite modiga för att de ska kunna skapa värden kopplade till det nya system som växer fram i spåren av mer förnybar kraft och fler aktörer i elbranschen. Det var också tydligt att elnätsbolagen förväntas få en annan roll framöver, och att förmågan till omställning hos dessa varierar beroende på exempelvis storlek och ägarform. Till paneldiskussionen anslöt sig Kraftringen och Telge Energi, båda energibolag med stort fokus på solel.

Publiken ansåg att ”konsumenterna” och ”leverantörer av produkter och tjänster inom solel” var de aktörer som starkast driver på utbyggnaden av solel. I panelen fick åsikterna isär om myndigheterna/politikernas påverkan – vissa ansåg att stöd fortfarande behövs för att utbyggnaden ska fortsätta, andra ansåg att andra drivkrafter för konsumenterna att investera är viktigare. Även kommunernas roll som facilitator lyftes upp.

Ett av de viktigaste medskicken från sessionen är kanske att effektivitet kanske inte alltid är det samma som effekt, framför allt inte på kort sikt. I en stor omställning av ett system kanske vi måste acceptera vissa förluster och suboptimeringar på kort sikt för att nå fram till målet på längre sikt. En annan fråga som alla verkade vara överens om var att ökad samverkan blir allt viktigare när systemen blir mer komplexa och när fler aktörer kommer in i bilden på energimarknaderna.

Från de engagerade diskussioner som fördes både på scenen och flitigt i bikupor bland publiken under de två sessionerna drar vi på Power Circle slutsatsen att det är viktigt att forskare och industri har en plattform att mötas och utbyta erfarenheter. Det verkar finnas ett stort intresse av att träffas för att nätverka och diskutera dessa frågeställningar från både bransch akademi och vi med glädje fram emot nästa SamspEL Arena den 5 december i Stockholm.

SamspEL är Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram inom elsystemområdet. Power Circle arbetar på uppdrag från Energimyndigheten med att konsolidera och sprida kunskap från programmet, bl.a. genom kunskapsportalen Framtidens Elsystem och genom att arrangera SamspEL Arena.

Nästa SamspEL Arena kommer att anordnas tillsammans med CoordiNet-forum den 5 december i Stockholm, där det genomgående temat för dagen är flexibilitet som lösning på kapacitetsbrist.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/23/2020
Solkompaniet växer med solelboomen
6/22/2020
Nu erbjuder Högskolan Väst fler korta kurser för industrin​DAF introducerar XF Unity EditionVågar man ansöka om omställningsstöd?​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringenSchneider Electric levererar säkerhetslösningar till prestigeprojektet
6/18/2020
S-Rental blir en del av KH-Koneet GroupAGILOX Autonomous Mobile Robots sparar väsentliga kostnader genom Artificial Swarm IntelligenceSOTI gör företags IoT-ägande enklare med nytt enhetsstödVeeam visar hur de hjälper verksamheter att ta sina molndatastrategier till nya nivåer på VeeamON 2020 Logistik finns överallt - oavsett om du är logistiker eller inte Vindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommarHär utvecklas nästa generations 5G-nät Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery MineralsNominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020
6/17/2020
Stor amerikansk efterfrågan på tråddetaljer i medicinsk utrustningMOTOMAN MH900Elfordon skapar nya risker för landets verkstäderSafe Control Materialteknik utökar sin ackreditering med två nya metoderAdvanced Engineering flyttar till våren 2021Ny VD på ELKO - Peter Wotz tar över från 1 juli Reviderad standard för bränslecellerFörnyat avtal resulterar i minskade utsläpp om 6 500 ton koldioxid årligenLEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltiderMartin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av DescartesSäkra lasten lätt, snabbt och säkert med ErgolashWibax rengör för maximal produktionskapacitet på SunpineÅTERHÄMTNINGEN DRÖJER FÖR KEMI- OCH PLAST- OCH GUMMIINDUSTRINWibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige
6/16/2020
EDMOLIFT TILLKÄNNAGER NYTT DIGITALT KONCEPTPumpen som först skär sönder och sedan pumpar iväg, Netzsch såklart.Stålproduktionen minskade i majKonditionsanalys – Vad gäller egentligen?Framtidstron i handeln på väg tillbaka efter coronarasetSommarens största järnvägsarbeten – för punktligare tågresorPressinbjudan till Elmiadalen
6/15/2020
Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete, rapport från Schneider Electric​Miljonstöd för att nå helt fossilfria byggskivor och byggelement i träMRF justerar prognosen för tunga lastbilar (>16 ton)141 startup-bolag får dela på 42 miljonerAlgeco förvärvar WexusDEHNclip – ny klämma för armeringsjärn som halverar monteringstiden vid installation!Internationellt logistikföretag skapar hållbara transporter i Malmö hamnSolör Bioenergi förvärvar Vasa Värme
6/12/2020
Standardmässigt traverser upp till 42 m. spännvidd.CiRo XL maximerar livslängden på robotkablage Protolabs lanserar ny tjänst - levererar CNC-frästa delar från stora block på bara en dagSpridarplattor – höjer prestanda och sänker kostnader!Lansering av unik kunskapsdatabas för produktion och tillverkningKoldioxidavtryck från olika typer av avloppsreningsverkAluminium i slutet kretslopp har sparat 350.000 ton CO2-utläpp Tillverkningsindustrin drabbas hårt i andra vågen av pandemin
6/11/2020
Effektiv montering av små komponenter i medicinsk utrustning och elektronikprodukterStora Enso Paper AB, Nymölla Mill, har förlängt sitt avtal med JernbroFöråldrade teknologier hindrar IT-moderniseringNy uppfinning gör grävmaskinsförare 30 % snabbareHur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretagNu byggs Beijers nya IT-organisation – ”Vi ska stärka våra kunder”
6/10/2020
VBN Components ökar takten med Swedish ScaleupsJMHZ2 – Animation av kompakt parallellgripdonPaulig-koncernen går över till CHEP:s koldioxidneutrala lastpallarOzon i ventilationskanaler och dess hälsoeffekter
Advertisements