LATEST NEWS

- News from the industry

Elproduktionen kan ökas i befintliga kraftvärmeverk

Med sänkning av returtemperaturen
Forskningsrapporter, bl.a. BeBo-rapporten ”Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem” , visar att sänkning av returtemperaturen till fjärrvärmeproducenten med 5 grader Celsius kan ge 4–5 % besparing på fjärrvärmekostnaderna för fastighetsägaren. Speciellt hos de fjärrvärmebolag som har egen kraftvärmeproduktion (elproduktion) och taxor (bonus/avgift) baserade på returtemperatur.

”Med tanke på den vinna-vinna-vinna-situation som fastighetsägare, fjärrvärmebolag och samhället i stort har av att minska returtemperaturerna i fjärrvärmenät, finns många goda anledningar att arbeta mer med frågan", säger Karin Lindström energikonsult på Anthesis och medförfattare till BeBo-rapporten.

Men hur kan fastighetsägaren minska sin returtemperatur?

Nyckeln ligger i energiöverföringen!

Effektiviteten i att via värmeväxlarna suga ur så mycket värme som möjligt ur fjärrvärmevattnet och därmed skicka tillbaka så svalt fjärrvärmevatten som möjligt till fjärrvärmeverket är hemligheten.

Energibolagen får effektivare kraftvärmeproduktion, mer el produceras eftersom mer energi skickas över till elproduktionen när det går åt mindre värmeenergi till fastigheterna.

Mer el blir tillgänglig för elbilar, industrins och hushållens behov. Den högre effektiviteten i fjärrvärmenätet leder till minskat koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

QTF har nyckeln.

Gaser (främst syre och kväve) i systemvätska försämrar energiöverföring, flöden och värmeväxlare ger dålig effekt. QTF avgasar och renar systemvätska så att energiförluster minskas och korrosion avstannar och begränsas. Energitjuvar som bubbelpäls på växlare försvinner, magnetit filtreras bort och flöden förbättras. I fjärrvärmesystem har returtemperaturer minskats med 5 grader genom att systemvätskan i fastigheter effektivare tar emot och bär värmeenergin i värmesystemen.

Erfarenhet från mer än 15 000 besiktningar visar att ca 80 % av värme-/kylsystem i fastigheter i Sverige kan minska sin energiförbrukning med i genomsnitt 5–7 % genom att åtgärda brister i energiöverföringen i vätskeburna system. Ännu mer om man kompletterar avgasning och rening av systemvätskan med en ny injustering. En avgasad och ren systemvätska kan ge väsentligt bättre injustering. Tillsammans med driftoptimerad injustering har QTF uppmätt ända upp till 35 % energibesparing i värmesystem (se referens på www.qtf.se). Bella Center i Köpenhamn sänkte returtemperaturen med 5 grader, minskade energikostnaden med mer än 6 % och sänkte koldioxidutsläppet med 43,6 ton/år efter att QTF hade avgasat deras värmesystem (se nedan).

Fjärrvärmebolagen har information om vilka fastigheter som skickar tillbaka höga returtemperaturer och QTF har metoden och förmågan att sänka fastigheternas returtemperatur. Tillsammans kan vi hjälpa fastighetsägarna till energibesparingar.

Och vi behöver inte vänta 8, 10 eller 15 år på de positiva effekterna av höjd elproduktion på hemmaplan. Vi kan börja nästa vecka.

QTF har länge förespråkat mätning av syre i systemvätska, fler och fler mäter nu sina system innan korrosionshaverier uppstår och energiförlusterna blir betydande. De som ännu inte förstått brukar förstå när vattnet rinner från sönderrostade takbafflar, rör, ventiler och pumpar.

Vad väntar du på?

Beställ syremätning och besiktning på www.qtf.se.

Hans Widell
Marknadschef
Marknadsföring och kommunikation
hans.widell@qtf.se
0480-430096

LATEST NEWS

- News from the industry
9/20/2023
QNAP lanserar 25 GbE
9/19/2023
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso
9/18/2023
Fördelarna med mobil vägning EU-lånet - ett företagslån Hilti lanserar EXO-SKraftringen framtidssäkrar elnätet i HörbyAbkati lanserar en ny serie kraftfulla arbetslampor
9/15/2023
Behöver du effektiva lagerlösningar?Volvomaskiner viktiga hos Gamleby EntreprenadMer variation från Dormer PrametVad kostar egentligen era packningar?Grundläggande Plåtbearbetningsprocess
9/14/2023
Ett omfattande utbud av lyftverktyg.ABB investerar 280 miljoner dollarInnovationer, hållbarhet och automation i fokus OEM Electronics hjälper med certifikat & dokumentationAI rankas som den främsta teknologin