Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

CGI får förnyat förtroende från Skandia

Modernisering av företagets infrastrukturella tjänster
CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en tjänst som ökar automatiseringsgraden med minskade ledtider och ökad kostnadseffektivitet.

”CGI har under flera år levererat tjänster med hög tillgänglighet och hög säkerhet till Skandia. Nu vill vi ta ytterligare steg mot högre automatiseringsgrad och kostnadseffektivitet i verksamheten. Med den nya lösningen får vi ökad flexibilitet och snabbare time-to-market för vår utveckling”, säger Johan Clausén, CIO på Skandia.

Att gå över till en modern molnstruktur där privata och öppna molntjänster utnyttjas på bästa möjliga sätt är ett sätt för företag och organisationer att kombinera högsta flexibilitet samtidigt som kraven på hög säkerhet och tillgänglighet uppfylls.

"Det finns en ökande efterfrågan på privata moln med höga säkerhetsnivåer eftersom nya bestämmelser påverkar många olika aspekter av IT-hanteringen, särskilt hur data lagras, görs tillgängliga och skyddas. Detta påverkar alla typer av företag och organisationer, men särskilt de inom den finansiella sektorn. CGI kommer att hjälpa Skandia att hantera denna transformationsprocess mot en ökad användning av standardlösningar och genom att förbereda IT-miljön för ett större inslag av molnbaserade lösningar", säger Rakesh Kapoor, Vice President och chef för Financial Services på CGI.

Fördjupat samarbete
Skandia och CGI har samarbetat inom olika områden under en längre tid. Med det nya avtalet förstärks relationen genom effektivisering och automation där CGI tar ett bredare ansvar, samtidigt som man får förtroendet att stödja Skandia med sin strategiska förflyttning under många år framåt.

CGI har under en längre tid satsat stort på att utveckla säkra och effektiva molnlösningar för stora verksamheter med komplex IT-infrastruktur. Ett resultat av detta är att det globala analysföretaget ISG rankar CGI högst av de molnleverantörer som inte lyder under Cloud Act. (Cloud Act innebär att amerikanska myndigheter har möjlighet att begära ut data enligt amerikansk rätt, oavsett var den är lagrad).

För mer information om Skandia, besök www.skandia.se

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning