Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Brist att hantera data förhindrar framgångar

Tillväxt och innovation hålls tillbaka
Ny global studie visar att brist på kapacitet att hantera data förhindrar framgångar hos organisationer.

Tillväxt och innovation hålls tillbaka av begränsade möjligheter att skapa värde ur data.

• En global studie belyser detaljer över strategiska, organisatoriska och teknologiska skillnader som organisationer måste minska för att dra strategisk nytta av data
• En majoritet av respondenter (globalt 62 %, Sverige 41 %)säger att kontroll över data och värdeskapande av densamma är strategiskt viktigt för deras organisationer
• Att minska skillnaderna mellan organisationer kräver ändringar i strategier

Mot bakgrund av att politiska styren världen över har identifierat data som en strategisk resurs för framtiden presenterar Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) idag en ny global studie, som visar att data maturity är ett krav för att både privata och
allmäna sektorer ska kunna uppnå resultat likt ökad omsättning eller en grön omställning.

Undersökningen gjordes av YouGov för HPE:s räkning och inkluderade mer än 8 600 beslutsfattare från olika branscher och allmän sektor i 19 länder, inklusive Sverige. Den genomsnittliga graden av data maturity är 2,6 på en 5-gradig skala, där endast tre procent når den högsta nivån.

“Det är vida accepterat att världens data besitter en enorm potential för att förbättra sätten vi lever och bor på – men att nyttja denna potential kräver förändringar bland organisationers digitala strategier”, sade Antonio Neri, ordförande och VD vid HPE. ”Vi måste kliva från ledordet cloud first till data first inom digital omställning – vilket innebär att organisationer samordnar sina strategiska, organisatoriska och tekniska val med det övergripande målet om att nyttja data som en strategisk
tillgång”.

Avsaknad av datahanteringskapacitet står i vägen för värdeskapande
Undersökningen bygger på en mognadsmodell utvecklad av HPE och mäter organisationers förmåga att skapa värde ur data, baserad på strategiska, organisatoriska och teknologiska kriterier. Den lägsta nivån (1) av mognad kallas “dataanarki” – på denna nivå är pooler av data isolerade från varandra och analyseras inte systematiskt för att ta fram insikter. Den högsta nivån (5) kallas “dataekonomi” – vid denna nivå nyttjar en organisation data strategiskt för att driva resultat baserat på enhetlig tillgång till både interna och externa datatjänster, som analyseras med avancerade analystjänster såväl som artificiell intelligens.

Undersökningen visar att 14 procent av organisationer är på mognadsgrad 1 (”dataanarki”), 29 procent på nivå 2 (”datarapportering”), 37 procent på nivå 3 (”datainsikter”), 17 procent på nivå 4 (”datacentrisk”), medan enbart 3 procent uppnår nivå 5 (”dataekonomi”). Avsaknaden av kapacitet att hantera data begränsar i sin tur organisationers möjlighet att skapa resultat, till exempel ökad försäljning (30 %), innovation (28 %), förbättra kundupplevelsen (24 %), att förbättra hållbarheten (21 %) och ökad intern effektivitet (21 %).

Organisationer bör minska strategiska, organisatoriska och teknologiska skillnader

Undersökningen ger en detaljerad överblick över de aspekter organisationer bör komma ikapp på för att kunna kapitalisera på data i sin värdekedja. Ett urval av resultat visar bland annat att:

• Endast 13 procent av respondenterna säger att deras organisations datastrategi är en nyckel i bolagets strategi.
• Nästan hälften uppger att deras organisation inte allokerar någon budget för datainitiativ (28 %) eller bara stötvis finansierar datainitiativ via IT-budgeten (20 %).
• Endast 28 procent av tillfrågade uppger att de har ett strategiskt fokus på datadrivna produkter eller tjänster.
• Närmare hälften av tillfrågade uppger att deras organisationer inte använder metodologi likt maskininlärning eller djupinlärning, utan förlitar sig istället på kalkylark (29 %) eller affärsrapporter (18 %) för dataanalys.

Att skapa värde ur data kräver också aggregering av data eller datainsikter från olika applikationer, platser eller extern data. Till exempel kan en tillverkares sensortelemetri ur sålda produkter hjälpa FoU-avdelningen att bättre anpassa nästa produktgeneration efter kundbehov, medan insikter från patientdata från sjukhus kan bättra på medicinsk diagnostik.

Metodologi
Undersökningens data kommer från en undersökning utförd bland företagsledare på C-nivå, chefer inom affärsenheter, avdelningar och divisioner, first-line-chefer och teamledare i både allmän och privat sektor. Undersökningen utfördes av YouGov mellan den 26 oktober och 18 november 2022. Antal deltagande respondenter per land: Australien (N = 500), Brasilien (N = 500), Kanada (N = 500), Frankrike (N = 500), Tyskland (N = 500), Indien (N = 500), Italien (N = 500), Japan (N = 400), Mexiko
(N = 500), Nederländerna (N = 500), Polen (N = 500), Singapore (N = 500), Spanien (N = 200), Sydkorea (N = 400), Sverige (N = 200), Schweiz (N = 200), Turkiet (N = 200), Storbritannien (N = 500), USA (N = 1000).

Mediekontakt:
Geelmuyden Kiese
Jonas Klar
jonas.klar@gknordic.com

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning