LATEST NEWS

- News from the industry

Bortom det traditionella plåtslageriet

Fram till 2006 var LW Sverige AB ett traditionellt plåtslageri
Samma år breddade de sitt erbjudande till tätskikt och att montera fasader. I dag är de i stort sett ensamma om att jobba så brett som de gör, där fokus ligger på att effektivisera arbetet i projektprocesser, minutiösa förberedelser och tillverkning av prefabricerat material i egna verkstäder.
– Det är LW i ett nötskal – att konstant ifrågasätta hur vi gör saker i dag – så att vi kan förändra i morgon, säger Morgan Lefvert, en av två affärsområdeschefer på LW.

På plats i LW Sverige AB:s nya lokaler i Älta industriområde, sydost om Stockholm, är det tydligt att snittåldern på de cirka 40 anställda på kontoret är låg – drygt 30 år. De kan snabbt beskrivas som förändringsbenägna unga människor som samtidigt har fått tillräckligt med erfarenhet för att kunna ha perspektiv. Krydda det med en vd med lång erfarenhet som brinner för förändring och som villigt delegerar till engagerade och kompetenta medarbetare.

– Allt grundar sig i vd Magnus Lefverts vilja att effektivisera företagets arbetsprocesser, där utmaningen ytterst är att effektivisera produktionen. En stående fråga är: Hur kan vi göra allt lite snabbare än tidigare? säger Mattias Jönsson, affärsområdeschef.

Projektprocesserna
Företagets projektprocesser ser egentligen snarlika ut i grunden men förändras beroende på projektens storlek. I projektprocesserna deltar alltid projektledarna och ansvariga arbetsledare.

– Vi går igenom de steg som krävs i något som vi kallar för mockups. För att hitta enhetstider bygger vi upp testväggar. Då ser vi hur enhetstiderna förändras vid olika moment utifrån hur vi arbetar. Det får alla att känna ett lugn och en trygghet i att nu vet vi hur lång tid det tar. Vi tittar så klart också på tidigare erfarenheter av liknande projekt, berättar Morgan Lefvert.

Personalstyrkan
För att få rätt sammansatt personalstyrka och för att klara produktionstoppar ser LW alltid till att ha en kärna med cirka 60 procent egen personal och oavsett var projekten är geografiskt i landet fyller de på med 40 procent underentreprenörer.

Den generella inställningen hos LW är ”rätt man på rätt plats” och att ”ingenting är för svårt”. Om förutsättningarna är de rätta så lär sig alla det jobb som de ska utföra. Något som sedan appliceras i organisationen. Oavsett om det är plåtslageri på taken eller om det är plåt-, glas-, träfasader eller något annat.

Ytterligare fördel med att ha både ha tak och fasad betyder att LW kommer in tidigt i projekten. Det betyder att de får en lång förberedelseprocess.

– Och vi får tid att tänka, modulera och göra våra tester. Av det skälet har vi inte det problem som många kolleger har som hamnar i onödig stress på grund av tidsbrist. Det ger oss också mer tid att säkerställa att få hem materialet i tid. Därför är vi sällan intresserade av att göra jobb där förutsättningarna är dåliga och mer tidspressade, säger Morgan Lefvert.

Tillverkning och material
Normalt sett utför LW kassettillverkning och paneler med mera i sin egen verkstad i Älta industriområde och i Estland byggs det färdiga element. LW använder även underentreprenörer som stöttar dem i produktionen. Färdiga profiler köps oftast in.

LW jobbar med i stort sett alla materialleverantörer som är tillgängliga i Sverige. Vilket är ett sätt att hela tiden vara oberoende av leverantör.

– Det särskiljer oss väldigt mycket från andra, eftersom det är betydligt vanligare att hålla sig till en leverantör. Jo, det händer att leverantörer blir sura för att de tycker att vi inte är trogna. Men det är ju business. Och i slutänden handlar det ju om att ge en billigare produkt till slutkunden, förklarar Morgan Lefvert.

– Det som är roligt med oss, framför allt när man tittar på allabolag.se, är att det tydligt går att se att vi har gjort ett generationsskifte. Vi har haft två ganska tunga år, där jag och Morgan har drivit verksamheten med Magnus som ett stort stöd. Han har verkligen exponerat oss för alla svårigheter, men också alla möjligheter, som finns och vad det innebär att vara ansvarig för en hel produktionslina. Vi har naivt sprungit på ganska många svårigheter som vi har lärt oss av på vägen, säger Mattias Jönsson.

Arbetskraft och avtal
LW anlitar främst utländsk arbetskraft, för att företaget anser att deras arbetsmoral generellt sett är mycket hög. LW understryker att företaget är med i fem byggfack, bland annat Byggnads.

– Det är superviktigt för oss att följa alla avtal eftersom vi är ett namn utåt. Om vi inte skulle följa avtalen hade det inte alls sett bra ut, säger Morgan Lefvert.

Några andra faktorer som LW prioriterar är att få alla anställda och underentreprenörer delaktiga i projekten. Morgan och Mattias är eniga om att delaktighet skapar engagemang och därmed effektivare projekt.

Delegera arbete
– Det kräver mod som ledare att våga och vilja delegera. Men för att få till en förändring måste ledaren ifrågasätta hur allt görs i dag och sedan förändra det som behöver förändras. Och var inte rädd för att det kostar lite här och nu, för att du behöver lägga fler timmar på att se över verksamheten. För i slutänden kommer det att generera bättre avkastning eller vad man nu är ute efter. Det handlar om att frigöra tid för sig själv för att kunna lägga det på något mer värdefullt, berättar Morgan Lefvert.

Mattias Jönsson fyller i:
– En timmes förlust på bygget är en timme rakt ur fickan, så det är där vi måste lära oss att kontrollera. Hur vi bygger i framtiden, hur vi kommer att utveckla det är att förändra hur vi spenderar tiden på byggena. Kan vi minska den så minimerar vi riskerna i projekten.

– Om vi kan producera mer i en fabrik som sker i en kontrollerad miljö i stället för att göra allt på byggena – då tappar vi inte onödig tid när det snöar, regnar eller blåser mycket. Logistiken är minst lika viktig och ännu viktigare när du prefabricerar mot om du gör allt på plats. I vilken ordning kommer materialet ut till byggena och hur läggs det ut? fortsätter Morgan Lefvert.

Miljöpolicy
LW har också en ny miljöpolicy. I ett första pilotprojekt dokumenterar de klimatavtrycket för aluminiumkassetter på en fasad. I projektet räknas allt in: tillverkning av materialet, transporter, montering med liftar med mera. LW har kopplat projektet till ett partnerskap med ett bolag som klimatkompenserar koldioxidutsläppen. I framtiden har LW den målbilden för alla projekt.

– På lång sikt är det svårt att säga var vi kommer att befinna oss, men vår plan är att vi inom fyra år ska dubbla verksamheten gällande omsättning och organisation. Vårt primära mål är att utveckla hur vi jobbar och ifrågasätta den metodik som vi använder i dag. Det vi egentligen gör är att vi ska minimera timmar på plats på byggarbetsplatsen, för det är där man oftast blöder, säger Morgan och Mattias gemensamt.
Contact information
Mailing address
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
802000-3581
Founded: 1971
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

The company's services/products

Blacksmith & Plating work: Aluminum work, Asphalt paper roofing, Bay work, Belt covering, Brass sheet work, Building plate work, Chimney fittings, Construction assembly, Cooker cabinets, Copper covering, Copper roof, Diskcovering, Dormer windows, Drainage, Entranceroof, Facade work, Facadeplate, Forging operation, Gutters, Maintenance jobs, Pantiled roof, Plate covering, Plate covering, Plate details, Plate facades, Rain pipe, Rainwater pipe, Roof cleaning, Roof maintenance, Roof renovations, Roof safety, Roof slippage protection, Roofing plate works, Roofing tiles, Skärmtak, Skylight, Slate roof, Stainless work, Structural steel sheet, Thin plate work, Tiled roof, Tin plated roof, Tin plated roof painting, Ventilation plating, Ventilator cowls, Wallplate, waterproofing, Wind disk plate, Window sheets, Zinc covering roofing
Heating system: AC-system, air conditioning, air purification facilities, Air purifiers, Air treatment, Armatursatser, Bio energy boilers, Breathing equipment, CE- labelling, Central boiler, Chimney cleaning, Contract inspection, Cylindric iron stoves, Damping spray nozzles, Dehumidifiers, Deodorizer, District heating alternator, Dryingsystem, Electric boilers, Element, Energy control, Energy inspection, Energy optimization, Energy solutions, Evaporative condenser, Expansion system, Fläktar & aggregat, Flow measurement, Gas plants, Heat convertor, Heat exchanger, Heat pump, Heating chamber, Hot water heater, Humidification, Humidifier, Humidifier system, Humidifying plant, Inspection of furnaces and flue tubes, Inspection of ventilation, Installation of fireplaces, Internal environment analysis, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftvärmare, Moisture separator, Municipal heating networks, Non-contact thermal analysis, Nozzel duct, Odor analys, Odor purification, Oil-fired boilers, Osmosis plants, OVK inspection, Pellet burner, Plate heat exchanger, Radiators, Radon analysis, Service agreement, Single leaf damper, Smutsfilter, Solar collector, Solar energy system, Solar heating, Steam systems, Sweeping of fireplaces, Vattenmätarkonsoler, Ventilation assembly, ventilation facilities, Ventilation products, Ventilation service, Ventilation systems, Wood-fired boilers
Plateworking: Additiv tillverkning, Automatic deburring, Automatic punching, Bandbockning, Bend, Bending, CNC-punching, Combi laser - punching, Cutting, Eccentric-shaft press, Fine cutting, Hydraulic pressing, Making of holes, Metal tape grinding, Milling / Rolling / Lamination, Miscellaneous sheet processing, Nibbling, Panel / sheet bending, Perforering, Photo stamping, Pipe bending, Plate works, Pressure turning, Punching, Riveting, roll forming, Rörbockning, Sheet / plate encapsulation, Splitting, Squeezing, pressing, Steel shuttering, Thermo pressing, Threadbending, Vibro-edge puddler

Contacts

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

Videos

Avtalsfilm2017 170217 textad

LATEST NEWS

- News from the industry
9/22/2022
Kvantberäkning nästa stora grej? På väg mot en grönare framtidPTC introducerar Onshape-Arena Connection
9/21/2022
Den största investeringen i företagets historiaTibnor – en viktig kanal Dags för Asbestvecka Missa inte klimatpremienFärre problem med rätt flödesmätare Vilka är fördelarna med nya bultsvetsprocesser?Hög prestanda eller batterilös absolutenkoder?AMADA på EuroBLECH 2022Pandeminedstängningarna öppnade för jättetillväxt EDECO och TRIAG Ny 5-axlig slipmaskin till A-Tooling i VärnamoValvakna svenskarShortcut förvärvar Careful AppsOrbit One bygger unik robotcellDell och Red Hat utökar samarbete Wackes och Olsson & Co blir ett bolagSolkompaniet och Niam samarbetar
9/20/2022
Jag hjälper dig med Laserskärning och BockningABB förvärvar PowerTech ConverterHöstrensa - Spara både plats och tjäna pengarSSAB:s fossilfria stål visas upp i HannoverTar ytterligare steg för ökad kundnyttaSamster levererar geniala energi-innovationer DAF Trucks visar upp branschledarskapAPM Terminals Gothenburg fortsätter växaTydliga fördelar med NSK:s NH-seriens linjära styrningarSouthco introducerar nytt gångjärnSGBC lanserar två nya manualer STRATO lanserar i Sverige Ny podcast svarar på bygg­branschens vattenfrågor
9/19/2022
Guide - hur du väljer MotviktstruckScania fasar ut fossilt från tunga transporterCompuLab presenterar IOT-GATE-iMX8PLUS Linde energi bjuder in till Öppet Hus Ekenhuset etablerar sig i ÖstergötlandVarannan skulle rata elbilen om bonusen försvannLokal lagring ska avlasta Göteborgs hamnModerniserar ytterligare två 400 kV-stationerSweco gör förstudie om flytande solpaneler i UgandaSpectra från SilvaAkademiska Hus toppar solcellsliganGratis kurstillfälle
9/16/2022
Nödstoppsknappar och positionsbrytare Den uppgraderade Volvo L25 ElectricSäkra framtidens elberedskapFler väljer en eldriven hantverkarbilVåra första Inspodagar - någonsin! Stora Enso har undertecknat ett avtal Verizon Business utser Sanjiv Gossain Stationär övervakningsenhet för datakablarNy servicemarknadschef på SweconÖka mångsidigheten och sänk kostnadernaArkemi ger ut handbok och digitala verktyg EU-parlamentets förslag om skogsbränslen måste stoppas
9/15/2022
Kan vibrationer vara ett stort problem för verktygsmaskiner?Volvo stödjer trans­formationen till eldrift Spara tid, utrymme och pengar Högsta lasersäkerhet vid mobila applikationerWithSecure™ går med i Cloud Security Alliance