LATEST NEWS

- News from the industry

Bättre hälsa och säkerhet inom trävaruindustrin

TAWI – för en säker och lönsam trävaruindustri
Att hantera råmaterial såväl som färdiga produkter inom trävarutillverkning är på vissa sätt en perfekt storm av lyftutmaningar. Kombinationen av stora materialstorlekar, hög vikt och ofta porösa ytor som är svårmanövrerade, gör att de manuella processer som finns – som att flytta stora plywood- och trävskivor eller möbler – gör det svårt, men nödvändigt, att följa säkerhetsprocedurer.

Att lyfta vilken stor eller tung produkt som helst kräver kraft, att positionera dessa otympliga produkter exakt kräver dessutom en hel del fingerfärdighet och precision. Det är svårt att hitta ett tydligare exempel på detta än inom trävaruindustrin, där att lyfta och flytta stora och tunga pjäser inte bara är vanligt, utan en del av vardagen.

Ironiskt nog är det de egenskaper som gör MDF- eller plywoodskivor till så bra material, som också gör dem svåra att lyfta på ett säkert vis. En hel plywoodskiva med en tjocklek på 18 mm väger mellan 25 och 32 kg, och MDF ännu mer. Tillverkar du produkterna från råmaterialet förändras dessutom utmaningarna under vägens gång. Förflyttningen av råmaterialet från lagret till arbetsstationerna vid produktionslinan, förflyttning av delvis färdigställda produkter vidare genom linan, och tillslut lastning av de färdiga produkterna för transport – samtliga av dessa steg kräver flera medarbetare och innefattar risker till både anställda och produkter. Den färdiga produkten, till exempel en möbel, kommer i alla former och storlekar vilket innebär ytterligare utmaningar för en manuell godshantering.
Visste du att

• Manuell hantering är den ledande orsaken för arbetsskador när det kommer till träskivor eller möbler
• Manuell hantering kan orsaka stukningar och sträckningar, ryggskador, rivsår, brutna ben, och i värsta fall t.o.m dödsfall
• Skador från manuell hantering är ofta ett resultat av jobb som innehåller tunga eller otympliga laster
• Skador från repetitiv påfrestning uppstår från sysslor som innehåller greppsvårigheter, överansträngning, återupprepade rörelser och olika sorters dålig hållning
• Förslitnings- och belastningsskador kan över tid leda till permanenta funktionsnedsättningar

Ett flertal risker kopplade till manuell hantering har identifierats på arbetsplatser centrerade kring trävaror. Blanda annat; dåligt utformade ytor för lastning och lossning av gods, arbete vid fel höjd i tillverkning- och montageprocessen för produkter, samt förflyttning av material och produkter genom verkstaden.

Den stora andelen manuell hantering som ingår i tillverkningen av träprodukter – allt från dörrar och fönster, takstolar och väggramar, till köksskåp, träfogar och allt däremellan – ökar sannolikheten för skador på produkter och anställda avsevärt. Dålig arbetshållning kan leda till en rad olika problem, så som smärtor i ländryggen, axlarna eller nacken. Det räcker att det sker en enda olycka för att verksamheten skall stanna upp en hel dag eller – i värsta fall – helt och hållet.

En risk för dina anställda är en risk för ditt resultat

När produktkvaliteten fallerar gör även kundlojaliteten det. När kunder lämnar syns det tydligt i resultatet. Det finns många sätt som dåliga och felaktiga lyft kan påverka lönsamheten. Produktskador är ett exempel. Även frånvaro hos produktionspersonal till följd av sjukdom eller skada står för en mycket stor del av de löpande kostnaderna och minskar produktiviteten. Produktionspersonal som sysslar med lyft och plock löper större risk för olyckor på arbetsplatsen och muskuloskeletala sjukdomar (MSD:er, Musculoskeletal Disorders). MSD:er står på egen hand ofta för en tredjedel av alla arbetsskador.

Ineffektiva lyft kan leda till flera veckor av bortslösad arbetstid varje år. Frågan du borde ställa dig är – hur mycket mer produktiv hade din verksamhet varit om du hade några extra veckor arbetstid till hands?

Ergonomi = Ekonomi

Vid arbetsdagens slut kommer även de som är i bäst fysisk form vara trötta – ibland kommer vissa ha skadat sig. En vakuumlyft, däremot, blir aldrig trött – eller skadar sig – den jobbar på. Med en vakuumlyft från TAWI får du både kraft och precision, vilket möjliggör att en anställd på egen hand kan hantera stora skivor av trä eller MDF såväl som produkterna som de används för att tillverka, på ett ergonomiskt, enkelt och säkert vis som gör att du undviker förslitningsskador, frånvaro och olyckor.

Att öka säkerheten ökar helt enkelt snabbheten och produktiviteten. Och ju mer effektiva och strömlinjeformade dina lyft- och materialhanteringsprocesser är, ju mer effektiv – och lönsam – kan din verksamhet bli.

Det är där TAWI kommer in i bilden. Trots bredden av risker som kommer med manuella lyft i trävaruindustrin, vet vi på TAWI att skador kopplade till manuell hantering kan förebyggas. Vi hjälper er gladeligen skapa en säkrare, effektivare och lönsammare arbetsplats.

Skadekostnaderna – hur påverkar dåliga lyft ditt företag?

• Lägre produktion
• Sämre produktkvalitet
• Minskad kundnöjdhet
• Minskad produktivitet
• Ökad sjukfrånvaro
• Fler skadeanmälningar
• Högre försäkringspremier
• Högre personalomsättning

Säker, stabil och skonsam

Manuell hantering kommer med skaderisker för både råmaterial och färdiga produkter, traditionella lyftlösningar medför ofta skador i form av märken och repor till exempel. Utmaningen ligger i att kunna klara av både ojämna och släta träytor samt lyfta, luta och rotera ett brett urval av material och produkter, på ett enkelt och skonsamt vis. Med en vakuumlyft tills hands kan dessa utmaningar övervinnas.

Vakuumlyftar är utformade för att nå maximal hastighet för produktion och montage, förbättra allmän logistik och ergonomi samt vara en investering som snabbt betalar av sig. Till skillnad från traditionella lösningar kan vakuumlyftar greppa grova, ojämna och ofta porösa, träytor säkert och tryggt – och gör det enkelt att utföra på egen hand utan behov av sele eller sling.

Lyft med vakuum – din nya superkraft

Att hantera de stora plywood- och MDF-skivorna som används till träprodukter, såväl som produkterna i sig, är ofta ett utmanande jobb även för flera anställda tillsammans. Med ett vakuumlyftsystem blir de här uppgifterna något som kan göras av en person på egen hand, på ett säkert och snabbt vis. Till och med de minsta och fysiskt svagaste kan hålla ett jämnt, produktivt tempo hela dagen, varje dag – på ett ergonomiskt och skonsamt vis.

Med en vakuumlyft från TAWI blir varje anställd en super-anställd som enkelt och säkert kan lyfta och manövrera alla sorters trämaterial – från plywoodskivor till brädor, skåpsluckor och övriga trämöbler. Med vår användarvänliga och lättmanövrerade styrenhet får du full kontroll att lyfta, rotera 360° och luta 180°, vilken last som helst med vikt upp till 500 kg. Att flytta dörrar, paneler och övriga skivor eller ark, från var de är nu till dit de ska, görs på ett kick – utan skada på varken arbetare eller produkt.

En checklista för dina lyft

• Innebär lyftprocesserna i din verksamhet att du kan behöva ha dålig hållning, vrida kroppen, böja ryggen eller överanstränga dig vid drag eller framskjutning av gods?
• Kräver arbetsprocesserna att personalen gör repetitiva rörelser
• Innehåller de laster eller produkter med hög vikt eller ovanliga storlekar som är svåra att greppa eller hantera?
• Vill du minska frånvaro som orsakats av skador eller sjukdomar?
• Har det någon gång gjorts improviserad förändring med utrustning?
• Har det någonsin rapporterats skador eller sjukdom kopplade till manuell hantering?
• Har du problem med rekrytering, anställning och behållandet av kvalificerad personal?
• Vill du öka arbetskraftens produktivitet?
• Vill du ha bättre kontroll över, eller en minskning av, arbetskostnader?

Har du svarat Ja på någon av dessa frågor? I så fall har vi goda nyheter; TAWI har lösningar som kan göra din produktionsprocess enklare och lönsammare samt drastiskt minska personalomsättningen och skador hos anställda.

TAWI finns här som hjälp

TAWIs lyft- och hanteringslösningar har många fördelar – de är lätta att använda och förstå, snabba och pålitliga i bruk, har överlägsen kvalitet, hållbarhet och pålitlighet. Våra lösningar är ideala för nästan alla sorters lyft- och förflyttningsmoment inom trävaruindustrin. Från att flytta material och ofärdiga produkter in och ut från en produktionslina, till att in- och urlasta färdiga produkter. Lösningar från TAWI är utvecklade att göra jobbet där jobbet behöver göras, finns tillgängliga i både stationära respektive mobila utföranden och kan skräddarsys för att möta praktiskt taget vilka krav som du än kan ha – både nu och i framtiden.

Alla TAWI-produkter är utformade för att båda skydda arbetare och material samt för att klara av krävande omgivningar så som i produktionsanläggningar. De är byggda för att vara enkla att rengöra, underhålla och för att så sömlöst som möjligt passa in i ditt arbetsflöde.

Kontakta oss idag för att lära dig med om hur man implementerar en kostnads- och tidsbesparande lösning från TAWI och skapar en säkrare, effektivare och lönsammare trävaruverksamhet.

LATEST NEWS

- News from the industry
12/1/2023
Stålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023Steute strukturerar om sina affärsområdenMomentum Group förvärvar Swerub
11/30/2023
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
11/29/2023
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
11/28/2023
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
11/27/2023
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning