LATEST NEWS

- News from the industry

Automatiserad devops avgörande för stora företag

Men färre än fyra av tio har en tydlig strategi
En ny global studie lyfter fram det ökade behovet av att automatisera samarbetet mellan utvecklare och IT-drift, devops, för att få bättre kvalitet på programvara och minska kostnaderna. I rapporten som omfattar 450 medarbetare med ansvar för programutveckling, IT och säkerhetsautomation i stora organisationer framgår att företagens investeringar i automatiserad devops ger mycket stora fördelar. Ändå har bara 38 procent en tydlig strategi för att implementera en sådan.

I studien som genomförts på uppdrag av Dynatrace framgår att företagens investeringar i automatiserad devops ger 61 procents förbättring av programvarukvaliteten, 57 procents minskning av implementeringsfelen och 55 procents minskning av IT-kostnaderna.

Avsaknaden av en tydlig strategi för automatiserad devops, komplexa verktyg och utmaningarna med att analysera övervaknings- och säkerhetsdata håller företagen tillbaka. Rapporten lyfter fram behovet av data- och AI-drivna automatiseringsmetoder som gör att organisationen kan vara mer lyhörd för sina affärsbehov.

– I takt med att fler organisationer använder molnbaserad mjukvara har devops-automatisering blivit strategiskt nödvändig. Kubernetes-arkitekturer och teknikstackar där hanteringen överträffar mänsklig förmåga ökar också behovet av att automatisera IT-ekosystemet, säger Bernd Greifeneder, Chief Technology Officer på Dynatrace.

– Många organisationer försöker bygga och hantera automatiseringsskript med hjälp av verktyg med öppen källkod, i kombination med olika gör-det-själv-metoder och manuella insatser. Det är ett splittrat tillvägagångssätt som leder till isolerade datasilor, enstaka automationslösningar och manuella arbetsmoment. Användarna behöver därför snabbt få tillgång till en enhetlig, AI-stödd strategi för devops-automatisering – annars kommer det att vara omöjligt att påskynda innovationen samtidigt som programvarans kvalitet och säkerhet bibehålls, fortsätter Bernd Greifeneder.

Fler resultat från studien:
• I genomsnitt har organisationer lyckats automatisera drygt hälften (56 procent) av sin heltäckande devops-livscykel.
• Den genomsnittliga organisationen förlitar sig på mer än sju olika verktyg för automatisering av devops.
• De största hindren som stoppar organisationer från att automatisera nya devops-områden är säkerhetsproblem (54 procent), svårigheter att operationalisera data (54 procent) och verktygens komplexitet (53 procent).
• De tre främsta utmaningarna som organisationer står inför inkluderar otillgängliga data (51 procent), datasilor (43 procent) och behovet av att data flödar genom många system som ska analyseras (41 procent).
• 59 procent av organisationerna förväntar sig att stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT och Bard kommer att ha en betydande inverkan på automatiseringskapaciteten för devops.

– Datadriven automation är nyckeln som låser upp innovation och möter kundernas förväntningar. Det kräver en plattform som kan hantera den enorma volymen och variationen av data som skapas i molnet och som använder AI för att ge korrekta och användbara insikter för devops-automatisering. Till skillnad från traditionella AI-tekniker som är begränsade i omfattning och tillämpbarhet, kan plattformar som kombinerar prediktiva, kausala och generativa tekniker skapa nya möjligheter för att hantera devops-automatisering. På så sätt kan användarna maximera värdet av sin data, eliminera datasilor och automatisera devops-processer, avslutar Bernd Greifeneder.

Kort om studien
Rapporten är baserad på en global undersökning av 450 medarbetare med ansvar för devops och säkerhetsautomation i stora organisationer och är genomförd av Coleman Parkes på uppdrag av Dynatrace. I undersökningen deltog 150 personer i USA, 150 i EMEA och 150 i Asien/Stilla havsregionen.

Ladda ner rapporten i sin helhet här»

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen