LATEST NEWS

- News from the industry

Använd data för mer strategiskt HR-arbete

Tre tips  
Företagens och medarbetarnas prioriteringar ändras snabbt mot bakgrund av faktorer som höga räntor, politisk osäkerhet och utmaningar att hitta talanger. Tom Ricks, Senior Director People Systems och Analytics på dataanalysföretaget Qlik, ger tips på tre sätt som företag och organisationer kan jobba mer strategiskt med data inom HR.  

Prediktiva modeller  
Använd prediktiva engagemangsmodeller för att övervinna förändringströttheten. En rad oförutsägbara externa faktorer, inklusive covid-19-pandemin, har tvingat företagen att genomföra stora förändringar. De allra flesta (74 %) var några år före pandemin villiga att ändra sina arbetsbeteenden för att stödja organisationsförändringar, enligt en undersökning av Gartner år 2016. Sedan dess har andelen sjunkit, år 2022 var bara fyra av tio (38 %) villiga att ändra sitt arbetsbeteende. Detta är oroande med tanke på att över hälften av HR-cheferna anser att förändringshantering är en viktig prioritering, enligt Gartner.

-Jag arbetar med många organisationer som använder sina medarbetardata för att skapa prediktiva modeller kring risken för att anställda ska lämna organisationen. Genom att utnyttja teknik som AI och maskininlärning kan vi utveckla mätvärden för att beräkna vad som redan fungerar bra - och för att göra dessa upplevelser ännu bättre för anställda - kan man hjälpa till att hålla anställda motiverade, engagerade och involverade i den bredare organisationen. Tänk på det som den stora behållningen och undvik rekryteringsbehovet så mycket som möjligt, säger Tom Ricks.

Samla in och analysera data för mer effektivera chefer
Samla in och analysera data för att göra cheferna mer effektiva: Chefer, inklusive personalchefer, spelar en avgörande roll när det gäller att navigera en organisation genom perioder av snabba förändringar och osäkerhet. Det vet personalteamen, och över hälften (60%) av HR-cheferna säger att de planerar att fokusera på att förbättra chefernas effektivitet under de kommande tolv månaderna. Data kan på ett avgörande sätt bidra till att öka detta.

Genom att samla in och analysera data om individuella kärnkompetenser, styrkor och prestationer kan personalteamen mer effektivt upptäcka luckor och bättre prioritera lärande och utveckling samt utvecklingsvägar. Om vi lägger in prognostiserade kompetenskrav i nuvarande medarbetardata får man möjlighet att kompetensutveckla medarbetarna på ett planerat och positivt sätt - vilket ytterligare stärker lojalitet, motivation och känslan hos de anställda att arbetsgivaren investerar i dem.

Genom att ge högre chefer tillgång till korrekta makrodata och trender i realtid kan de hantera och fatta affärsbeslut i rätt tid på ett mycket mer effektivt sätt. Det är också värdefullt att kunna analysera personaldata mot andra centrala mätvärden från andra funktioner för att förutse och förebygga problem innan de ens uppstår.

Information är nyckeln till bra strategiarbete
Använd information för att göra rekryteringsstrategin smartare och skapa konkurrensfördelar, eftersom dataanalys kan spela en positiv roll i nästan alla aspekter av rekryteringsprocessen. Genom att analysera kvantiteten och kvaliteten på sökande från olika källor kan man undvika att slösa tid och pengar på dem som inte leder till de bästa personerna för verksamheten, vilket i sin tur förbättrar den genomsnittliga tiden och kostnaden per anställning. Data kan också förbättra teamets förmåga att jämföra kandidater, fastställa nyckeltal, minska snedrekrytering och bygga upp en mer kostnads- och tidseffektiv strategi.

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen